HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

LIÊN HỆ

  • Khu đô thị mới Trâu Quỳ, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

  • 024 38 760 517

  • bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn