HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

ĐỘI NGŨ BÁC SỸ CỦA BỆNH VIỆN