HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

Sơ đồ tổ chức Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm

Người viết: Administrator 11/12/2023
Sơ đồ tổ chúc Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm