HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

BẢNG DANH MỤC VẬT TƯ 2020

Người viết: Administrator 10/03/2021
BẢNG DANH MỤC VẬT TƯ 2020

 

BẢNG DANH MỤC VẬT TƯ 2020

 Stt  Tên thuốc vật tư Đvt Nơi sx Giá
        nhập
     1 Anti D (loại 1) - 569 lọ rapid labs           386,000
     2 Áo chỉnh hình cột sống - 569 Cái Orbe           416,000
     3 Áo đai sườn H1 M,L,XL Cái Orbe             78,500
     4 Áo Đai xương sườn H1 - 569 Cái Orbe           100,000
     5 Áo đai sườn -758 Cái Orbe             82,000
     6 Áo Desault (Băng cố định khớp vai H1) - 569 Cái Orbe           300,000
     7 Băng xô cuộn 10cmx5m - 569 cuộn Lợi Thành              2,000
     8 Băng chỉ thị màu (hấp ướt) cuộn 3M           149,000
     9 Băng chun 2 móc 2017 Cuộn Việt nam             16,500
    10 Băng chun 2 móc loại A-690 Cuộn Việt nam             16,500
    11 Băng chun 2 móc - 569 Cuộn Việt nam             21,500
    12 Băng chun 3 móc - 569 Cuộn Việt nam             35,000
    13 Băng dán cố định kim luồn miếng Thái Lan              9,500
    14 Băng gạc vô trùng cố định kim luồn - 569 Cái Thái Lan              3,700
    15  Băng dính lụa 5cm x 5m - 690   cuộn   Urgo           40,000.0
    16  Băng dính lụa 5cm x 5m - 569   cuộn   Urgo           40,300.0
    17 Băng dính lụa 5x9,1m - 717  cuộn   Honner           51,980.0
    18 Băng keo thử nhiệt hấp khô - 690 cuộn 3M/Italy           550,000
    19 Băng keo thử nhiệt sấy khô - 569 cuộn 3M/Italy           550,000
    20 Băng keo thử nhiệt hấp ướt-712 cuộn 3M           120,000
    21 Băng rốn Loại B - 569 Cái Bảo Thạch              2,450
    22 Băng thun gối H2 các cỡ ( M,L,XL) Cái Orbe           135,000
    23 Bao camera-717 Cái Phúc Hà             19,000
    24 Bộ gây tê ngoài màng cứng - 690 Bộ B.braun - Đức           360,000
    25 Bộ Mask bóp bóng sơ sinh QĐ53 Cái Buben           210,600
    26 Bộ rửa dạ dày (loại sử dụng một lần) Bộ Bạch Mai           125,000
    27 Bộ trang phục bảo hộ y tế -598 Bộ Việt Nam           100,000
    28 Bơm ăn 50ml Loại A - 690 Cái Vinahankook              5,800
    29 Bơm 50 ml cho ăn - 569 Cái MPV              5,200
    30 Bơm tiêm 10ml Loại A - 690 Cái Vinahankook              1,250
    31 Bơm tiêm 10 ml - 569 Cái Vinahankook              1,200
    32 Bơm tiêm 10ml - 872 Cái MPV              1,198
    33 Bơm tiêm 1ml Loại A - 690 Cái Vinahankook                 770
    34 Bơm tiêm 1ml Loại A - 909 Cái Vinahankook                 770
    35 Bơm tiêm 1 ml Loại A - 569 Cái MPV                 770
    36 Bơm tiêm 20ml Loại A - 690 Cái Vinahankook              2,400
    37 Bơm tiêm 20 ml - 569 Cái MPV              2,200
    38 Bơm tiêm 3ml Loại A - 690 Cái Vinahankook                 790
    39 Bơm tiêm 3ml Loại B - 569 Cái Vinahankook                 790
    40 Bơm tiêm 50ml loại A - 690 Cái Vinahankook              5,000
    41 Bơm tiêm 1 lần 50ml - 569 Cái Vinahankook              5,200
    42 Bơm tiêm 5ml - 569 Cái MPV                 810
    43 Bơm tiêm 5ml - 872 Cái MPV                 748
    44 Bông lót bó bột cỡ 10 cm *2,7m - 569 cuộn Orbe             14,000
    45 Bông lót 10-758 cuộn Orbe             10,710
    46 Bông lót bó bột cỡ 15 cm *2,7m - 569 cuộn Orbe             18,000
    47 Bông lót 15-758 cuộn Orbe             15,000
    48 Bông mỡ (Bịch 1000g) gam Bảo Thạch                   79
    49 Bông thấm nước - 569 gam Bạch Tuyết                 185
    50 Bông thấm nước -712 gam Bạch Tuyết                 198
    51 Bột bó cỡ 20cm x 3,65m - 569 cuộn Orbe             31,000
    52 Băng bột bó 15cm x 4.6m - 569 cuộn Orbe             27,000
    53 Băng bột bó 15cmx4.6m-717 cuộn Yancheng             27,980
    54 Canuyn mayor loại A - 909 Cái Greetmed              9,000
    55 Canuyn mayo - 569 Cái Greetmed              9,900
    56 Canuyn mayo-758 Cái Greetmed             12,000
    57 Canuyl mở khí quản - 569 Cái Greetmed           132,000
    58 Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng - 569 Cái Welford           450,000
    59 Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng - 569 Cái Welford           624,000
    60 Chỉ Catgut 4.0 sợi DP Phương Đông/VN             94,500
    61 Chỉ DemeQuick số 2/0 - 569 sợi Demetech - Mỹ             99,000
    62 Chỉ DemeCryl số 2/0 - 569 sợi Demetech             72,000
    63 Chỉ DemeCryl số 3/0 - 569 sợi Demetech             84,000
    64 Chỉ khâu liền kim các cỡ sợi Đức           140,000
    65 Chỉ lanh cuộn DMC           250,000
    66 Chỉ Nylon các số ( 4.0) - 569 sợi Suremed             15,500
    67 Chỉ Nylon các số 3/0 - 569 sợi Suremed             15,500
    68 Chỉ Nylon các số (5.0) - 569 sợi Suremed             15,500
    69 Chỉ Nylon 6/0 - 349 sợi CPT             41,000
    70 Chỉ pec - lon sợi Việt Nam             15,000
    71 Chỉ Polypropylene số 7/0 - 909 sợi ETHICON, INC           148,000
    72 Chỉ Safil Quick 2/0 (hồng) - 690 sợi B.bruan - TBN           135,000
    73 Chỉ tan TH đa sợi số 4/0 - 2017(Vicryl 4.0) sợi Jonhson - Bỉ             79,000
    74 Chỉ tiêu tổng hợp số 4/0 - 569 sợi CPT             68,000
    75 Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 1 - 569 sợi Johnson & Johnson             80,000
    76 Chỉ tiêu vicryl các số -758 Sợi Johnson & Johnson           120,000
    77 Chỉ vicryl các số - 872  Sợi Johnson & Johnson             94,000
    78 Chỉ không tan nylon 2/0 -717 Sợi CPT             28,000
    79 Chỉ không tan Nylon số 3/0 - 569 Sợi Demetech             30,000
    80 Chỉ không tan Nylon số 4/0 - 569 Sợi Demetech             30,000
    81 Chỉ không tan Nylon số 5/0 - 569 Sợi Demetech             30,000
    82 Cloramin B  ( Gói 1000g ) - 569 gam Biochemi              225.0
    83 Cloramin B - 122 gam Nhật              226.0
    84 Composit chảy (A2, A3, A3,5) - 569 Cái Vivadent             47,000
    85 Cồn 90° Chai 500ml - 690 ml Hóa Dược                   40
    86 Cồn 90 độ loại D (chai 500ml) - 569 ml Hóa Dược                   50
    87 cồn iod Chai KHKT           268,650
    88 Cồn tuyệt đối loại B - 569 ML Hóa Dược - VN                   90
    89 Đai số 8 - 690 Cái Orbe           170,000
    90 Đai số 8 H1 - 569 Cái Orbe           150,000
    91 Đầu côn vàng - 569 Cái Operson                   80
    92 Đầu côn xanh - 569 Cái Operson                 160
    93 Đầu kim gây tê Loại A - 690  Cái Terumo              1,600
    94 Đầu hút mũi bằng nhựa  Cái Việt Nam ( VN)              5,000
    95 Đầu nối máy hút dịch Cái Đài Loan           125,000
    96 Dầu Parafil (chai 500ml) - 345 ml Việt Nam ( VN)                 150
    97 Dầu parafin (chai 500ml) - 569 ml Việt Nam ( VN)                 160
    98 Dầu parafil loại 2 - 2017 ( lọ 10ml) ml Xilong              9,623
    99 Dầu soi kính hiển vi Lọ TQ             95,000
  100 Dầu soi kính hiển vi - 569 Lọ TQ           100,000
  101 Dây cho ăn TE, cỡ 8 Cái Nhật             14,500
  102 Dây chun dồn máu - 2017 Cái Quang Minh              4,530
  103 Dây dẫn máy khí dung Dây Nhật           450,000
  104 Dây garo  Cái VN              3,200
  105 Dây Garo cao su (có dính dán) - 69. Cái HTXCST5              5,200
  106 Dây garo có dính - 569 Cái VN              6,000
  107 Dây garo cao su (động mạch) Chiếc Công ty CP Hóa dược Việt nam             13,200
  108 Dây garo cao su (động mạch) Chiếc Công ty CP Hóa dược Việt nam              4,800
  109 Dây hút trong thụt tháo phẫu thuật Mét Caosumina             70,000
  110 Dây hút nhớt các cỡ - 569 Cái MPV              4,000
  111 Dây nối bơm tiêm điện - 569 Cái Great mountain             13,500
  112 Dây nối máy hút nhớt các cỡ Cái Caosumina              9,300
  113 Dây nối oxy Dây Đài Loan              4,500
  114 Dây nối oxy 2 đầu - 690 Túi Việt Nam              6,500
  115 Dây oxy mask - 690 Cái KYOLING             21,000
  116 Dây oxy mask người lớn - trẻ em - 569 Cái MPV             21,000
  117 Dây oxy mask TE - 176.2016 Cái KYOLING             18,000
  118 Dây oxy mask trẻ em Cái Malaysia             21,800
  119 Dây thở oxy gọng kính người lớn, trẻ em - 469.2017 Cái Hoàng Sơn              7,700
  120 Dây thở oxy gọng kính người lớn, trẻ em - 690 Cái Hoàng Sơn              7,000
  121 Dây thở oxy gọng kính - 569 Cái MPV - VN             17,500
  122 Dây thở oxy gọng kính - 872 Cái Gremeed              8,500
  123 Dây truyền dịch loại O (có kim bướm) - 690 Bộ Shangdong/Pinmed              6,500
  124 Dây truyền dịch (có kim bướm) - 569 Bộ Pinmed              5,000
  125 Dây truyền dịch có kim bướm - 872 Bộ MPV -Việt Nam              5,450
  126 Dây truyền dịch loại O (không kim bướm) - 690 Bộ Shangdong/Pinmed              6,500
  127 Dây truyền dịch (không kim bướm) - 569 Bộ Pinmed              5,000
  128 Dây truyền dịch không kim bướm - 758 Bộ AM              4,900
  129 Dây truyền dịch không kim bướm - 872 Bộ MPV -Việt Nam              5,450
  130 Dây truyền máu Loại B - 569 Bộ Hàn Quốc             14,500
  131 DD rửa tay gel khô Ethyl Alcol - 690 (chai 700ml) ml Purell              1,707
  132 Đè lưỡi bằng gỗ - 569 Cái Hoàng Sơn                 450
  133 Điếu nhồi ngải - 389 Cái Việt Nam ( VN)              4,075
  134 Đinh Kitsner 742 - 2017 Cái AF Medical             75,000
  135 Dung dịch acid acetic 3% 690 ml Xilong                 146
  136 Dung dịch acid acetic - 569 ml Trung quốc                 150
  137 Dung dịch sát khuẩn Cidex OPA -712 ml Johnson & Johnson                 270
  138 Dung dịch CPC - 690 ml Prevest Denpro           150,000
  139 Dung dịch diệt khuẩn dụng cụ/Hexanios G+R - 569 ml Anios                 360
  140 Dung dịch Eugenol (lọ 30 ml) - 690 Lọ Sultan           100,000
  141 Dung dịch Fomaldehyde Chai Công ty CP Hóa dược Việt nam           140,000
  142 Dung dịch KOH 20 % - 569 Chai Công ty CP Hóa dược Việt nam           250,000
  143 Dung dịch tím Gentian - 569 ml Đức              1,740
  144 Dung dịch đỏ Fuccin - 569 ml Đức              1,980
  145 Dung dịch sát khuẩn Steranios 2% - 569 ml Anios                   93
  146 Dung dịch Lugol 3% - 569 ml Việt Nam                 620
  147 Dung dịch rửa tay nhanh Softman - 569 ml B.braun                 440
  148 Dung dịch Xanh Cresyl - 569 ml Merck              9,450
  149 Fuji I 15g - 569 Lọ GC        1,550,000
  150 Fuji II 15g - 569 Lọ GC        1,200,000
  151 Fuji IX 15g - 569 Lọ GC        1,570,000
  152 Gạc cầu sản khoa Fi 45 mm vô trùng - 569 Cái Danameco              2,760
  153 Gạc dẫn lưu phẫu thuật mũi - 569 Cái An Lành              1,360
  154 Gạc dẫn lưu phẫu thuật tai - 569 Cái Danameco              1,360
  155 Gạc hút (thấm nước) - 690 Mét Lợi Thành              4,500
  156 Gạc nội soi 7,5 cm x 7,5 cm - 690 ( 5 cái/gói) Gói Danameco              7,500
  157 Gạc nội soi 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp - 569 Gói Danameco              7,500
  158 Gạc phẫu thuật cỡ 10cm x 10 cm - 690 Gói Danameco             11,000
  159 Gạc phẫu thuật cỡ 10cm x 10 cm - 569 Miếng Danameco              1,100
  160 Gạc hút - 569 Mét Lợi Thành              4,000
  161 Gạc cản quang phẫu thuật ổ bụng -717 Miếng An Lành              2,200
  162 Găng tay dài sản - 569 Đôi Nam Tín             18,000
  163 Găng khám - 569 Đôi Supermax              1,500
  164 Găng khám -758 Đôi Khải Hoàn              1,750
  165 Găng tiệt trùng các số - 690 Đôi CTCP MERUFA              6,500
  166 Găng tiệt trùng - 569 Đôi CTCP MERUFA              6,500
  167 Gel bôi trơn K-Y - 569 Tuýp Johnson & Johnson             85,000
  168 Gen siêu âm loại A - 690 can An Phú           130,000
  169 Gel siêu âm - 569 can An Phú           140,000
  170 Gel sát khuẩn tay nhanh - 122 Ml                   268
  171 Giemsa (chai 1000ml) - 569 Ml Merck              2,200
  172 Giá cắm ống máu lắng Cái             200,000
  173 giá đựng nước tiểu Cái XNCK             45,000
  174 Giấy điện tim 6 cần - 690 Tập Nihon Kohden             65,000
  175 Giấy điện tim 6 cần tập - 569 Tập Sonomed             66,000
  176 Giấy in liên tuc A4, A5 - Liên Sơn Tập Liên sơn           376,100
  177 Giấy in nhiệt - 690 Cuộn Hải Anh             18,000
  178 Giấy in nhiệt gọi số - Nhật cuộn Nhật             15,000
  179 giấy in nhiệt máy điện  giải 5.2017 cuộn CSVN             13,000
  180 Giấy in ảnh siêu âm - 569 cuộn Sony           183,000
  181 Giấy in monitor sản khoa -717 Tập Malaysia           120,000
  182 Glyce bôi trơn ống tủy HỘP Dentsply           310,887
  183 Huyết thanh định nhóm ABO (loại 1) - 569 Bộ rapid labs           447,300
  184 Kẹp rốn - 569 Cái MPV -Việt Nam              3,100
  185 Khẩu trang giấy ba lớp tiệt trùng - 690 Cái An Lành              1,400
  186 Khẩu trang 3 lớp - 569 Cái Thời Thanh Bình              1,100
  187 Khẩu trang y tế -641 Cái Việt Nam              4,706
  188 khẩu trang N95 Cái china             35,000
  189 Khẩu trang N95-641 Cái 3M             94,706
  190 Khí CO2 bình 40 lít 569 Bình Kim khí Đông Anh           260,000
  191 Khóa ba chạc - 690 Cái B.braun - TS             12,400
  192 Khóa 3 chạc - 569 Cái KYOLING             10,000
  193 Kim bấm ối 2017 Cái Terumo             30,000
  194 Kim bấm lấy máu - 569 Cái Terumo                 700
  195 Kim bướm loại A - 690 Chiếc B.braun ( Malaysia)              5,400
  196 Kim bướm - 569 Chiếc Vinahankook              1,400
  197 Kim châm cứu các số - 569 Cái Hanaco-Trung Quốc                 600
  198 Kim chích máu - 569 Cái Sterilance                 900
  199 Kim chọc dò tủy sống - 602 Cái B.braun             27,000
  200 Kim chọc dò tủy sống 740.2017 Cái KD Medical             27,000
  201 Kim chọc dò gây tê tủy sống các cỡ - 569 Cái B.braun             31,000
  202 Kim gây tê, đám rối - 690  Cái Nhật           270,000
  203 Kim khâu 3 cạnh các cỡ Cái BSV              2,000
  204 Kim lấy máu, lấy thuốc các cỡ - 569 Cái MPV                 500
  205 Kim luồn tĩnh mạch các số loại A - 690 Cái B.braun             16,000
  206 Kim luồn tĩnh mạch các số Loại F - 569 Cái Neotec              6,400
  207 Kính bảo hộ che mặt dùng 1 lần -598 Cái Việt Nam             52,491
  208 Kính bảo hộ che mặt dùng nhiều lần -598 Cái Việt Nam           158,824
  209 Lam kính loại B -712 Hộp Yangcheng             24,000
  210 Lamen hộp Đức             65,000
  211 Lọ đựng bệnh phẩm có nắp - 569   HTM              2,000
  212 Lọ đựng phân có nắp 5.2017 Lọ HTM              2,700
  213 Lưỡi dao mổ - 690 Cái Kiato              1,200
  214 Lưỡi dao mổ các số - 569 Cái Kiato              1,200
  215 Môi trường vận chuyển virus hô hấp VTM/VRHH Ông Việt Nam             55,000
  216 Mask khí dung người lớn+trẻ em - 569 Cái KYOLING             20,500
  217 Mask khí dung - 872 Cái KYOLING             22,000
  218 Mask sơ sinh Cái KYOLING             22,500
  219 Mask TE Cái TQ             22,500
  220 Mask thanh quản QĐ53 Cái Tappa           648,000
  221 Mast  oxy - 2017 Cái KYOLING             23,000
  222 Miếng cầm máu tai, mũi - 2017 Miếng Medtronic           150,000
  223 Miếng cầm máu mũi Merocel - 569 Miếng Medtronic           155,000
  224 Miếng dán điện cực các loại - 569 Túi Skintact             75,000
  225 Mũ phẫu thuật giấy - 690 Cái Bảo Thạch              1,500
  226 Mũ phẫu thuật - 569 Cái Bảo Thạch              1,500
  227  Nến parafil - 2017   Kg   Việt Nam           85,765.0
  228 Nẹp cẳng bàn chân dài - 569 Cái Orbe           360,000
  229 Nẹp cẳng bàn chân ngắn (Nẹp đêm ngắn) - 569 Cái Orbe           105,000
  230 Nẹp cẳng bàn chân ngắn H1 - 2017 Cái Orbe           106,000
  231 Nẹp cẳng tay H4 - 569 Cái Orbe           190,000
  232 Nẹp chống xoay dài các loại - 569 Cái Orbe           310,000
  233 Nẹp chữ T ( Vít 3,5mm) - 742 Cái AF Medical           840,000
  234 Nẹp chữ T ( Vít 4,5mm ) - 742 Cái AF Medical        1,000,000
  235 Nẹp cổ cứng H1 (Các cỡ) - 569 Cái Orbe           110,000
  236 Nẹp cổ mềm H1 - 569 Cái Orbe             80,000
  237 Nẹp DHS 135 độ - 742 Cái Đức        3,410,000
  238 Nẹp gỗ các loại - 717 Bộ Orbe             60,000
  239 Nẹp gối H3 - 569 Cái Orbe           300,000
  240 Nẹp Iselin - 690 Cái Orbe             25,000
  241 Nẹp Iselin - 569 Cái Orbe             28,000
  242 Nẹp ngón bóng chày - 569 Cái Orbe             20,000
  243 Nẹp ốp mâm chày - 742 Cái AF Medical        2,900,000
  244 Nẹp titan mini 2.0 thẳng 8 - 12 lỗ, dày 1.0mm - 742 Cái Anton Hipp/Orthon        1,300,000
  245 Nẹp titan mini 2.0 thẳng, 16 - 20 lỗ, dày 1.0mm - 742 Cái Anton Hipp/Orthon        1,400,000
  246 Nẹp titan mini 2.0,thẳng 6 lỗ,dày 1.0mm - 742 Cái Anton Hipp/Orthon           827,000
  247 Nẹp vít xương quay 6 lỗ - 742 Cái Pakistan        1,075,000
  248 Nẹp vít xương trụ 6 lỗ - 742 Cái Pakistan           980,000
  249 Nhiệt kế treo tường Cái Trung Quốc           208,950
  250 Nhiệt kế treo tường QĐ53 Cái Sika           225,700
  251 Nhiệt kế tủ lạnh Cái               94,525
  252 Nhiệt kế tủ lạnh QĐ53 Cái Sika           102,100
  253 Nước Cất 2 Lần Loại C - 569 lít Vĩnh Phúc             25,000
  254 Nước rửa phim răng - 690 liều B.Braun - Nhật           192,000
  255 Nước tẩy Javen - 602 lít Thuận Phát             11,200
  256 Nước tẩy Javen - 690 lít Thuận Phát             11,000
  257 Nước tẩy Javen Loại A - 569 lít Thuận Phát             12,000
  258 Ống Canuyl mở khí quản - 690 cái Greetmed           265,000
  259 Ống hút thai Loại A - 569 cái Ipas             38,000
  260 Ống chống đông Natricitrat - 690 ống HTM              1,300
  261 Ống chống đông Natricitrat-569 ống HTM              1,050
  262 Ống nghiệm Eppendorf Loại A - 569 Cái Greetmed                 500
  263 Ống máu lắng ống Công ty CP Hóa dược Việt nam              9,000
  264 Ống máu lắng loại A - 909 Cái Improve             11,900
  265 Ống máu lắng - 569 Cái               12,000
  266 Ống nghiệm nhựa EDTA - 569 ống HTM              1,200
  267 Ống nghiệm EDTA 569( BD- Mỹ) ống BD -Mỹ              3,000
  268 Ống nghiệm chống tiêu đường - 569 ống HTM                 940
  269 Ống chống đông hepain các cỡ - 569 ống HTM              1,050
  270 Ống nghiệm không chất chống đông 2017 ống Việt Nam                 300
  271 Ống nghiệm nhựa loại nhỏ k có chất chống đông (tt)-569 ống VN                 420
  272 Ống nghiệm nước tiểu thủy tinh - 569 ống Trung quốc              1,700
  273 Ống nội khí quản 2017 Cái Thái Lan             57,400
  274 Ống nội khí quản các cỡ-690 Cái Coviden             63,000
  275 Ống nội khí quản - 569 Cái Kyoling             20,000
  276 Ống nước tiểu nhựa có nắp - 690 ống Operson                 800
  277 Ống nước tiểu nhựa có nắp - 569 ống Operson                 800
  278 Ống sonde tiểu Nelaton - 690 Cái Sainty              6,000
  279 Ống thông khí tai -  2017 Cái Medtronic           300,000
  280 Ống thông khí tai đường kính 1,14 mm Cái Medtronic           230,000
  281 Ống thông khí hòm nhĩ 1.14mm - 569 Cái Medtronic           230,000
  282 ống thông khí tai đường kính 1,27 mm Cái Medtronic           230,000
  283 Phác đồ chống sốc Tờ VN           125,000
  284 Paringold - 569 Lọ Hàn Quốc             71,000
  285 Phim X- quang răng 3x4 cm - 569 tờ AGFA              4,933
  286 Phim XQ 8 x10 inch - 569 tờ AGFA             16,600
  287 Phim XQ 14x17inch-569 tờ AGFA             40,000
  288 Phin lọc khí Galamed 2017 Cái Galamed             57,000
  289 Pin 1.5V Panasonic - 690 Đôi Panasonic             26,000
  290 Pipet nhựa các cỡ (1,3,5ml) - 569 Cái Operson              1,100
  291 Protaper tay - 2017 Hộp Dentsply        3,313,118
  292 quần áo phẫu thuật Bộ Bảo Thạch             42,000
  293 Que lấy dịch tỵ hầu  Que Việt Nam             15,000
  294 Que pass Cái Công ty CP Hóa dược Việt nam             11,000
  295 Sonde dạ dày các số loại A - 690 Cái Symphon             10,000
  296 Sonde dạ dày các cỡ - 569 Cái Symphon             13,250
  297 sonde dạ dày trẻ em Cái THOMSON MEDICARE CO.,Ltd             19,700
  298 Sonde dẫn lưu silicon các cỡ - 569 Cái Forte Grow              9,000
  299 Sonde Foley 2 nhánh loại A - 690 Cái Coviden             34,000
  300 Sonde Foley 2 chạc các số Loại A - 569 Cái Thái Lan             20,000
  301 Sonde Foley 3 nhánh loại A - 690 Cái Coviden             55,000
  302 Sonde Foley 3 nhánh các số - 569 Cái Uro Technology             41,700
  303 Sonde hậu môn các cỡ - 469.2017 Cái Việt Nam              8,000
  304 Sonde hậu môn VN Cái V N              4,600
  305 Sonde hậu môn Loại B-569 Cái Hoàng Sơn             11,000
  306 Sonde hút nhớt -  602 Cái Hoàng Sơn              4,500
  307 Sonde hút nhớt các số - 909 Cái Hoàng Sơn              4,200
  308 Sonde Nelaton 2017 Cái trung quốc              5,770
  309 Sonde Petze Chiếc Malaysia             45,000
  310 Sonde nelaton loại A - 569 Cái Sainty              6,050
  311 Tăm bông nha khoa - 569 Chiếc úc                 980
  312 Tăm bông vô trùng - 569 Cái Bảo Thạch              1,600
  313 Tay dao điện đơn cực 1 lần - 909 Cái Đài loan           150,000
  314 Test kiểm chứng CLTK đồ vải - 569 Test 3M              2,750
  315 Test nhanh chẩn đoán Rotavirus - 569  Test CTK             76,500
  316 Test nhanh chẩn đoán viêm gan B (Alere Determine HBsAg) - 569 Test Nhật             32,000
  317 Test thử nhanh viêm gan C (HCV) loại 3 - 569 Test CTK             24,400
  318 Test nhanh HIV (SD Bioline HIV 1/2 3.0) - 569 Test Standard             32,865
  319 Test chẩn đoán HIV 1/2 (Determine HIV) - 569 Test Alere Medical-Nhật Bản             39,900
  320 Test nhanh thử Heroin/Morphin - 690 Test Biocheck             17,000
  321 Test nhanh thử ma túy - THC - 690 Test Biocheck             15,750
  322 Test Majiruana - 569 Test Biocheck             17,000
  323 Test nhanh thử ma túy Methamphetamin - 690 Test  Biocheck  15,750
  324 Test thử phát hiện chất gây nghiện Methamphetamine - 569 Test  Biocheck  17,000
  325 Test thử nhanh tiểu đường Uright - 569 Test Đài loan             12,800
  326 Test thử gây nghiện Amphetamine-690 Test Biocheck             15,750
  327 Test thử phát hiện chất gây nghiện Amphetamine - 569 Test Biocheck             17,000
  328 Test nhanh chẩn đoán  HBeAg (SD Bioline HBeAg) - 569 Test SD - Hàn Quốc             24,000
  329 Test Morphin/Heroin - 569   Test Biocheck             17,000
  330 Test nhanh chẩn đoán thai sớm  HCG ( SD Bioline HCG) - 569 Test SD - Hàn Quốc             12,600
  331 Thanh thử nước tiểu (Labstrip U11 Plus GL) - 569 Test Elektronika              6,000
  332 Test HP dạ dày (tìm Urease) - 569  hộp Việt Nam           480,000
  333 Túi đóng thuốc đông y cuộn trung quốc        1,280,000
  334 Túi nước tiểu loại B - 690 Cái Greetmed              8,000
  335 Túi đựng nước tiểu Loại C - 569 Cái Hanaco-Trung Quốc              5,000
  336 Túi Zipper (80 cái/kg) - 569 Cái Việt Nam ( VN)              1,250
  337 Viên Presept loại A - 569 Viên Johnson & Johnson              6,300
  338 Vít titan Mini 2.0,các cỡ; tự khoan, tự taro- 742 Cái kim Đính           350,000
  339 Vít xốp đường kính 5 mm -742 Cái Pakistan           130,000
  340 Vôi Soda - 909 gam Anh                 144
  341 Vôi soda - 569 Can Anh           750,000
  342 Vòng đeo tay mẹ và bé - 569 Cặp Sigma              7,800
  343 Vòng tránh thai - 746 Cái Merical             13,000
  344 Bẩy khủy Cặp Thượng Hải           194,400
  345 Bảy thẳng lòng máng nhỏ QĐ53 Cái Techo             90,000
  346 Bảy thẳng lòng máng to QĐ53 Cái Techo             90,000
  347 Bóc tách lợi QĐ53 Cái Techo             36,700
  348 Cán gương 2017 Cái Prime             44,000
  349 Cán gương khám răng QĐ53 Cái Techo, Pakistan             34,600
  350 Chất hàn tạm Caviton - 569 Lọ GC - Nhật           340,000
  351 Chất lấy dấu loại 1 - 2017 Túi GC           227,984
  352 chổi rửa ống nghiệm nhỏ Cái CSVN              7,500
  353 Cốc nhựa - 569 Cái Việt Nam ( VN)              1,000
  354 Cortisomol - 690 lọ GC           830,000
  355 Dầu máy (RMH) - 2017 LỌ NSK           542,819
  356 Dây nối khoan tay nhanh mềm của ghế răng Cái Shanhai        1,134,000
  357 Giấy cắn - 690 Tập GC             25,000
  358 hộp gương hộp Techno           291,600
  359 Mặt gương nha khoa - 690 Cái Túi 1 cái             15,000
  360 Keo dán Bond 2017 Lọ Vivadent              1,111,989
  361 Kìm nhổ răng 4 và 5 hàm dưới Cái Techo           183,600
  362 Kìm nhổ răng 4 và 5 hàm trên cái Techo           183,600
  363 Kìm nhổ răng sữa cửa dưới Cái Techo           183,600
  364 Kìm nhổ răng sữa cửa trên Cái Techo           183,600
  365 Kìm nhổ răng sữa răng cửa trên Cái Techo           183,600
  366 Mũi khoan cắt xương tay chậm - 2017 Cái Densfly             95,000
  367 Mũi khoan mở tủy Endo Z - 569 Cái Densfly           260,000
  368 Nạo ngà răng cái DIM             32,400
  369 Nạo ổ răng cái DIM             97,200
  370 Nong + rũa 30 Cái Mani             21,600
  371 Nong, dũa  ống tủy - 690 Vỉ  Việt Nam ( VN)             95,000
  372 Ống hút - 909 Cái Việt Nam ( VN)                 700
  373 Ống hút - 569 Cái Việt Nam ( VN)                 700
  374 Panh gắp nha khoa Cái Mani, Nhật Bản             32,400
  375 Que hàn Cái Techo             33,000
  376 Que hàn- mỹ Cái Othoquest           325,000
  377 Sáp cắn dạng lá Cái Base plate wax             86,400
  378 Tay khoan RHM Cái NKS              6,480,000
  379 Thạch cao đá - 2017 Túi Việt Nam ( VN)             63,066
  380 Thám châm Cái Techo             32,400
  381 Xốp cầm máu Loại A - 569 Hộp trung quốc           170,000