HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

BẢNG GIÁ THUỐC 2020

Người viết: Administrator 09/03/2021
BẢNG GIÁ THUỐC 2020

                                                              BẢNG GIÁ THUỐC 2020

TT Danh mục ĐVT Nơi SX  Đơn giá   Ghi chú 
I. Thuốc Gây nghiện        
1 Dolcontral 100mg/2ml ,- 309 Ống Warsaw         16,000  
2 Fentanyl 0,1mg/2ml - 360 Ống Rotex         11,500  
3 Fentanyl 0,1mg/2ml - 719 Ống Warsaw         11,800  
4 Morphin HCl 10mg/ml-613 Ống Vidipha           3,360  
5 Morphin HCl 10mg/ml - 885 Ống Vidipha           3,800  
6 Morphin HCl 10mg/ml - 719 Ống Vidipha           3,360  
7 Morphin (Viên) 30mg - 885 Viên Dopharma (tw2)           6,300  
8 Pethidine-hameln 50mg/ml - 719 Ống Hameln         18,000  
II. Thuốc hướng tâm thần        
1 Danotan 100mg/1ml (Phenobarbital) - 885 Ống Daihan         11,500  
2 Diazepam 10mg/2ml - 562 Ống Vidipha           4,200  
3 Diazepam - Hameln 10mg/2ml - 885 Ống Hameln           7,720  
4 Diazepam 10mg/2ml - 719 Ống Rotexmedica         12,600  
5 Ephedrine Aguettant 30mg/ml - 885 Ống Aguettant         52,500  
6 Ephedrine Aguettant 30mg/ml - 719 Ống Aguettant         52,500  
7 Garnotal 10mg (Phenobarbital) - 719 Viên Danapha              140  
8 Ketamin Hydrochloride 500mg/10ml - 885 Lọ Rotexmedica         52,500  
9 Ketamin Hydrochloride 500mg/10ml - 719 Lọ Rotexmedica         52,500  
10 Midazolam 5mg/ml - 885 Ống Rotexmedica         18,900  
11 Midazolam-hameln 5mg/ml - 719 Ống Hameln         18,480  
12 Seduxen 5mg (Diazepam) - 885 Viên Gedeon Richter              578  
13 Seduxen 5mg (Diazepam) - 312 Viên Gedeon Richter           1,260  
III. Thuốc thường        
2 ACC 200mg (N-acetylcystein) - 719 Gói Lindopharm           2,020  
3 Acecyst 200mg (N-acetylcystein) - 885 Gói Việt Nam              420  
1 Acetazolamid 250mg - 885 Viên Pharmedic              735  
2 Acetylcystein Stada 200mg - 302 Viên Stada              595  
3 Aciclovir 400mg - 1064 Viên Hải Dương           2,220  
4 Acyclovir 400mg - 885 Viên Công ty CPDP Quảng Bình              790  
5 Acyclovir (MẮT) 3%/5g - 719 Tuýp Công ty CPDP Quảng Bình         47,500  
6 Adrenalin 1mg/1ml - 885 ống Vinphaco           1,995  
7 Adrenalin 1mg/1ml - 719 ống Vinphaco           1,701  
8 Aerrane 100%/250ml (Isoflurane ) - 992 ml Baxter Healthcare Corporation           2,520  
9 Agifuros (Furosemid) 40mg - 2818 Viên Agimexpharm              105  
10 AlphaDHG Chymotrypsin 21 microkatal - 719 Viên Hậu Giang              860  
11 Alphagan P 7,5mg/5ml (Brimonidin tartrat) - 885 Lọ Allergan.M       103,335  
12 Ama-Power (Ampi+Sulbactam) 1500mg - 719 Lọ S.C Antibiotice S.A         62,000  
13 Ambroxol-H 30mg/5ml x 50 ml - 719 Lọ Dopharma (tw2)         30,000  
14 Amdepin Duo 15 (Amlodipin + Atorvastatin) - 885 Viên Cadila           3,600  
15 Amdepin Duo 15 (Amlodipin + Atorvastatin) - 719 Viên Cadila           3,700  
16 Aminazin 25mg (Clorpromazine) - 491 Viên Danapha                74  
17 Aminic 10%/200ml (Acid amin) - 719 Túi Adventa-Malaysia       105,000  
18 Amlodipin Stada 5mg - 2818 Viên Stada              679  
19 Amlibon 10mg (Amlodipin) - 908 Viên Slovenia           1,287  
20 Amtesius 4mg/3g (Bromhexin) - 719 Gói Việt Nam           3,150  
21 Augbidil 250mg/31,25mg (Amoxicilin + acid clavulanic) - 08BH Gói Việt Nam           1,189  
22 Andonbio 1g (Lactobacillus acidophilus) - 719 Gói Mebiphar-Austrapham           1,295  
23 Angut 300mg (Allopurinol) - 2818 Viên Hậu Giang              323  
24 Almasane 10g (Mg+Al+Simethicon) - 719 Gói Stada-VN           4,350  
25 Aspirin Stada 81mg - 885 Viên Stada              290  
26 Atileucine (Acetyl leucin) 500mg/5ml - 885 Ống Công ty CPDP An Thiên         11,500  
27 Atileucine (Acetyl leucin) 500mg/5ml - 719 Ống Công ty CPDP An Thiên         10,500  
28 Atropin 0,5%/2ml (nhỏ mắt) Lọ BV Mắt TW         20,000  
29 Atropin sulfat 0,25mg/ml - 1064 Ống Công ty CPD VTYT Hải Dương              500  
30 Atropin sulfat 0,25mg/ml - 885 ống Công ty CPD VTYT Hải Dương              485  
31 Atropin sulfat 0,25mg/1ml - 719 ống Vinphaco              462  
32 Apratam (Piracetam) 400mg - 719 Viên S.C.Arena           1,450  
33 Avamys spray 27.5mcg (Fluticasone furoate) - 1064 Bình GSK       173,191  
34 Azicine 250mg (Azithromycin) - 885 Viên Stada-VN           3,650  
35 Azicine 250mg (Azithromycin) - 719 Viên Stada-VN           3,650  
36 Azithromycin 500mg - 2818 Viên Hậu Giang           3,350  
37 Aziphar (Azithromycin) 200mg/5ml - 2818 Chai C ty cổ phần hóa-dược phẩm MEKOPHAR         68,000  
38 BFS-Drotaverine 40mg/2ml - 885 Ống CPC1 HN           3,098  
39 BFS-Naloxone 0,4mg/1ml - 885 ống Công ty CPDP CPC1 Hà Nội         29,400  
40 BFS-Naloxone 0,4mg/1ml - 719 ống CPC1 HN         29,400  
41 BFS-Neostigmin 0,5mg/ml - 302 ống Công ty CPDP CPC1 Hà Nội           6,825  
42 BFS-Nicardipin 10mg/10ml - 885 Lọ Công ty CPDP CPC1 Hà Nội         84,000  
43 BFS-Noradrenaline 1mg/1ml - 885 Ống CPC1 HN         28,000  
44 Bactirid 100mg/5ml (Cefixime) - 885 Lọ Medicraft         59,000  
45 Bactirid 100mg/5ml (Cefixime) - 719 Lọ Medicraft         59,500  
46 Barole 10mg (Rabeprazol) - 885 Viên India           1,600  
47 Barole 10mg (Rabeprazol) - 719 Viên Inventia Healthcare           1,450  
48 Beatil 4mg/10mg (Perindopril + Amlodipin) - 719 Viên Gedeon.BL           5,700  
49 Betasalic 10g (Salicylic acid + betamethason) - 885 Tuýp Medipharco         11,500  
50 Betasalic 10g (Salicylic acid + betamethason) - 719 Tuýp Medipharco         13,500  
51 Betaserc 24mg (Betahistin) - 885 Viên Mylan           5,962  
52 Betaserc 24mg (Betahistin) - 719 Viên Mylan           5,962  
53 BestGSV 60ml (Betamethasone + dexchlorpheniramin) - 885 Lọ Việt Nam         31,000  
54 Benita 64mcg/liều (Budesonid) - 885 Lọ Việt Nam         90,000  
55 Benita 64mcg/liều (Budesonid) - 719 Chai Việt Nam         90,000  
56 Bidilucil 500mg (Meclophenoxat) - 885 Lọ Bidiphar         58,000  
57 Bidilucil 500mg (Meclophenoxat) - 719 Lọ Bidiphar         58,000  
58 Biosubtyl-II (Bacillus subtilis) - 885 Viên Vacsin và sinh phẩm Nha Trang           1,500  
59 Biosubtyl-II (Bacillus subtilis) - 719 Viên Vacsin và sinh phẩm Nha Trang           1,400  
60 Biviven 600mg (Diosmin) - 719 Viên Công ty cổ phần BV PHARMA           5,000  
61 Bổ tỳ dưỡng cốt TD 100ml - 1052 Chai CTCP Sao Thái Dương         50,000  
62 Bromhexin 8mg - 2445 Viên Khánh Hòa                35  
63 Bromhexin 8mg - 2818 Viên Khánh Hòa                35  
64 Bromhexin 8mg - 2818 SĐK mới Viên Khánh Hòa                35  
65 Bricanyl Inj. 0,5mg/ml (Terbutalin) - 885 Ống Pháp         11,990  
66 Bricanyl Inj. 0,5mg/ml (Terbutalin) - 719 Ống Cenexi         11,990  
67 Budesonide Teva 0,5mg/2ml - 719 Ống Anh         12,534  
68 Budecort 0,5mg/2ml (Budesonid) - 719 Ống Cipla           9,900  
69 Bucarvin (Bupivacain) 0,5%/4ml - 739 Ống Việt Nam         27,300  
70 Buloxdine 0,1g/5ml (Ibuprofen) - 885 Gói Korea           5,500  
71 Buloxdine 0,1g/5ml (Ibuprofen) - 719 Gói Korea           5,500  
72 Bupivacaine 0,5%/4ml - 2818 Ống Ba Lan         36,540  
73 Buscopan-4574 ống Boehringer Ing           8,376  
74 Buscopan 20mg/ml (Hyoscin butylbromid) - 2818 Ống Boehringer Ing           8,376  
75 Buscopan 20mg/ml (Hyoscin butylbromid) - 2818 SĐK mới Ống Boehringer Ing           8,376  
76 Buto-Asma 100mcg/liều (Salbutamol) - 719 Lọ Laboratorio Aldo         53,000  
77 Bunchen 100mg (Diclofenac) - 719 Viên Ukraine         11,000  
78 Bolabio (Saccharomyces boulardii) 1g - 719 Gói Việt Nam           4,900  
79 Cafunten 1%/10g (Clotrimazol) - 719 Tub Medipharco           6,050  
80 Calci clorid 500mg/5ml - 885 ống Minh Dân              984  
81 Calci clorid 500mg/5ml - 719 ống Minh Dân              932  
82 Calcitriol 0,25 mcg Viên Hataphar              483  
83 Calcitriol 0,25mcg - 885 Viên India           1,100  
84 Captopril Stada 25mg - 2818 Viên Stada-VN              450  
85 Captopril Stella 25mg - 2818 Viên Stellapharm              450  
86 Cefaclor 250mg - 885 Gói Minh Dân           2,078  
87 Cefazolin Actavis 1g - 2818 Lọ Balkan pharma         19,300  
88 Cefodomid 200mg (Cefpodoxim) - 885 Viên Minh Dân           1,730  
89 Cefuroxime 125mg - 719 Gói Minh Dân           1,323  
90 Ceftriaxon EG 1g/10ml - 08BH Lọ Pymepharco         17,780  
91 Cerebrolysin 215,2mg/ml x 10ml - 360 Ống Ever Neuro       101,430  
92 Cerecaps - 655 Viên Mediplantex           2,590  
93 Cetimed 10mg (Cetirizin) - 885 Viên Cyprus           4,000  
94 Cetimed 10mg (Cetirizin) - 719 Chai Medochemie           4,000  
95 Celosti 200mg (Celecoxib) - 885 Viên Hậu Giang           2,138  
96 Celofin 200mg (Celecoxib) - 719 Viên Hậu Giang              840  
97 Chamcromus 0,03%/5g (Tacrolimus) - 885 Tuýp Dopharma          95,000  
98 Chemacin 500mg/2ml (Amikacin*) - 2818 Ống Laboratorio Farmaceutico C.T.s.r.l.         26,800  
99 Chlorocina-H - 1064 Tuýp Quảng Bình           3,680  
100 Chorlatcyn - 655 Viên Mediplantex           2,499  
101 Ciprofloxacin Polpharma 200mg/100ml - 2818 Túi Polpharma         46,450  
102 Clanzacr 200mg (Aceclofenac) - 719 Viên Korea           6,990  
103 Claminat (Amo+Clavulamic) 600mg - 719 Lọ Agimexpharm         28,000  
104 Claritek 125mg/5ml (Clarithromycin) - 719 Lọ Getz         35,000  
105 Clarithromycin Stada 500mg - 2818 Viên Stada-VN           5,500  
106 Cloramphenicol 0,4%/8ml - 885 Lọ Công ty CPDP Hà Nội           1,040  
107 Cloramphenicol 0,4%/8ml - 719 Lọ Công ty CPDP Hà Nội           1,180  
108 Cloviracinob (Aciclovir) 5%/5g - 719 Tuýp Ấn Độ         14,500  
109 Codalgin Forte 530mg (Paracetamol + codein) - 719 Viên Aspen           3,100  
110 Combigan 5ml (Brimonidin tartrat + timolol) - 885 Lọ Allergan.Ire       183,514  
111 Combigan 5ml (Brimonidin tartrat + timolol) - 312 Lọ Allergan.Ire       183,514  
112 Coldko (Para + Clorphe + Dextro) - 719 Viên Nam Hà           2,750  
113 Colthimus 4mg (Tizanidin) - 885 Viên Hataphar           1,743  
114 Cordaflex 20mg (Nifedipin) - 302 Viên EGIS              900  
115 Cordarone 150mg/3ml (Amiodaron) - 885 Ống Sanofi.P         30,048  
116 Cordarone 150mg/3ml (Amiodaron) - 719 Ống Sanofi.P         30,048  
117 Coryol 6.25mg (Carvedilol) - 908 Viên KRKA           3,748  
118 Cosyndo B (B1+B6+B12) - 885 Viên Armephaco           1,050  
119 Cosyndo B (B1+B6+B12) - 719 Viên Armephaco           1,050  
120 Cotrimstada 480mg - 885 Viên Stada              450  
121 Cotrimoxazole 400/80mg - 719 Viên Stellapharm              487  
122 Coveram 5mg/5mg - 885 Viên Servier-Ailen           6,589  
123 Coveram 5mg/5mg - 719 Viên Servier-Ailen           6,589  
124 Coversyl (Perindopril) 5mg - 885 Viên Servier.Phap           5,650  
125 Coversyl (Perindopril) 5mg - 719 Viên Servier.Phap           5,650  
126 Colocol 150mg (Paracetamol) - 885. Viên Sao Kim           2,040  
127 Cồn 70º/500ml - 1064 ml Công ty CP Hóa dược Việt nam                35  
128 Cồn 70º/500ml - 885 ml Công ty CP Hóa dược Việt nam             35.6  
129 Cồn 70º/500ml - 719 ml Hải Dương             37.8  
130 Cồn xoa bóp Jamda 50ml - 886 Lọ Traphaco         18,000  
131 Cravit 25mg/5ml (Levofloxacin) - 719 Lọ Santen         88,515  
132 Crila Forte 500mg - 655 Viên Thiên Dược           4,900  
133 Daflon 500mg (Diosmin + hesperidin) - 885 Viên Servier.Phap           3,258  
134 DD Natri clorid 0,9%/500ml (rửa) - 885 Chai Công ty CP Hóa dược Việt nam           7,300  
135 Dexamethason 3,3mg/1ml - 885 Ống Minh Dân              805  
136 Dexamethason 3,3mg/1ml - 719 Ống Việt Nam              805  
137 Dextromethorphan-BVP 60ml - 719 Lọ BRV Healthcare         20,000  
138 Dianorm - M (Gliclazid + Metformin) 80+500mg - 885 Viên Ấn Độ           3,390  
139 Dianorm - M (Gliclazid + Metformin) 80+500mg - 719 Viên Micro           3,295  
140 Diaphyllin 4,8% 5ml ống Gedeon Richter         10,100  
141 Dicain 1%/10ml Lọ BV Mắt TW         25,000  
142 Digoxin 0,25mg - 885 Viên Hungary              714  
143 Dimedrol 10mg/1ml - 1064 Ống Công ty CPD VTYT Hải Dương              595  
144 Dimedrol 10mg/1ml - 861 Ống Hải Dương              595  
145 Dimedrol 10mg/1ml - 885 Ống Công ty CPD VTYT Hải Dương              560  
146 Dimedrol 10mg/1ml - 656 Ống Công ty CPD VTYT Hải Dương              560  
147 Dimedrol 10mg/1ml - 719 Ống Vinphaco              546  
148 Dimustar 0,1%/10g (Tacrolimus) - 885 Tuýp Hóa dược       120,000  
149 Dixirein 375mg (Carbocistein) - 885 Viên Hà tây - VN           1,239  
150 Dobutamine-hameln 12,5mg/ml - 885 Ống Hameln         60,000  
151 Dobutamin - BFS 250mg/5ml - 312 Ống CPC1 HN         55,000  
152 Dogastrol 40mg (Pantoprazol) - 2818 Viên Việt Nam           2,500  
153 Domever 25mg (Spironolacton) - 2818 Viên Domesco              410  
154 Doalgis (Betamethasone + dexchlorpheniramin) 60ml - 719 Lọ Hataphar         27,000  
155 Domperidon Stada 10mg - 312 Viên Stellapharm              400  
156 Dopamin 200mg/5mll - 885 Ống Rotex         19,950  
157 Dorocardyl 40mg (Propranolol) - 885 Viên Domesco              410  
158 Dozidine MR 35mg (Trimetazidin) - 448 Viên Domesco              455  
159 Drotusc Forte 80mg (Drotaverin) - 992 Viên Hà tây - VN              945  
160 Drotusc Forte 80mg (Drotaverin) - 885 Viên Hataphar              945  
161 Drotusc Forte 80mg (Drotaverin) - 719 Viên Medisun           1,050  
162 Duphaston 10 mg (Dydrogesteron) - 360 Viên Abbott.HL           7,360  
163 Disthyrox 100 mcg (Levothyroxin) - 719 Viên Hataphar              294  
164 Ebitac 25 (Enalapril + Hydroclorothiazid) - 885 Viên Thuận An Phát           3,500  
165 Ebitac 25 (Enalapril + Hydroclorothiazid) - 719 Viên Famak           3,500  
166 Efferalgan 300mg - 613 Viên Bms Group           2,831  
167 Efferalgan 300mg - 719 Viên Pháp           2,641  
168 Efferalgan 150mg - 719 Viên Pháp           2,258  
169 Efferalgan 80mg (Paracetamol) - 885 Viên UPSA           1,890  
170 Efferalgan 80mg - 719 Viên UPSA           1,890  
171 Elitan (Metoclopramid) 10mg/2ml - 885 Ống Medochemie         14,200  
172 Elitan (Metoclopramid) 10mg/2ml - 719 Ống Medochemie         14,200  
173 Entecavir Stella 0.5mg - 719 Viên Stellapharm         17,000  
174 Enterogermina 5ml (Bacllus clausii) - 1064 Ống Sanofi.Ý           5,765  
175 Erolin 10mg (Loratadin) - 2818 Viên EGIS           2,700  
176 Esphalux (Esomeprazole) 40mg - 719 Lọ Taiwan         43,000  
177 Eumovate (Clobetasol butyrat) 0,05%/5g - 885 Tuýp Anh         20,269  
178 Eyaren 10ml (Kali iodid + natri iodid) - 885 Lọ Korea         28,200  
179 Etoral 0,1g (Ketoconazol) - 719 Tuýp Hậu Giang           3,420  
180 Fabamox 1g (Amoxicilin) - 885 Viên Phabarco           3,000  
181 Fabamox 1g (Amoxicilin) - 719 Viên Phabarco           3,300  
182 Fabafixim (Cefixim) 200mg - 2432 Viên pharbaco (TW1)           7,148  
183 Fastum Gel 30g (Ketoprofen) - 885 Tuýp Ý         47,500  
184 Fastum Gel 30g (Ketoprofen) - 719 Tuýp Ý         47,500  
185 Folihem (Sắt fumarat + acid folic) - 885 Viên Remedica           2,182  
186 Folihem (Sắt fumarat + acid folic) - 719 Viên Remedica           2,250  
187 Fresofol 1% MCT/LCT (Propofol) - 1064 Ống Fresenius-kabi         42,000  
188 Furosemid 20mg/2ml - 2432 Ống Minh Dân           1,218  
189 Furosemide 20mg/2ml - 2818 Ống Vidipha           998.0  
190 Fenostad 200mg (Fenofibrat) - 885 Viên Stada-VN           2,000  
191 Fenogetz 200mg (Fenofibrat) - 719 Viên Getz           2,100  
192 FML Liquifilm 0,1%/5ml (Fluorometholon) - 885 Lọ Allergan.Ire         27,900  
193 Fynkhepar 200mg (Silymarin) - 885 Viên FYNK           3,800  
194 Fynkhepar 200mg (Silymarin) - 719 Viên FYNK           3,800  
195 Genpharmason 10g - 885 Túyp ARMEPHACO           3,480  
196 Gentamicin 80mg/2ml - 2818 Ống Vidipha        1,155.0  
197 Gentamicin 40mg/1ml - 885 Ống Fresenius-kabi        1,155.0  
198 Gentlemax 40mg (Ginkgo biloba) - 885 Viên Medisun           500.0  
199 Gelacmeigel 1%/15g (Metronidazol) - 885 Tuýp Việt Nam         13,500  
200 Gelacmeigel 1%/15g (Metronidazol) - 719 Tuýp Medipharco         13,800  
201 Glucose 10%/250ml - 885 Chai FKB- Việt nam           9,765  
202 Glucose 10%/250ml - 719 Chai FKB- Việt nam           9,765  
203 Glucose 30%/5ml - 762 ống Vĩnh Phúc           1,260  
204 Glucose 30%/5ml  - 885 ống Vinphaco           1,050  
205 Glucose 5%/500ml - 2818 Chai FKB- Việt nam           8,400  
206 Glucozinc S 10mg/5ml (Kẽm gluconat) - 885 Gói Bình Thuận-Việt Nam           4,150  
207 Glyceryl Trinitrat (Nitroglycerin) 10mg/10ml - 885 Ống Hameln         73,000  
208 Gluzitop MR 60mg (Gliclazid) - 992 Viên Hậu Giang           2,900  
209 Giấy tẩm Fluorescein TEST BV Mắt TW           1,000  
210 Giấy tẩm Fluorescein TEST BV Mắt TW           2,000  
211 Goldcefo 1g (Cefotaxim) - 2818 Lọ Italy         26,390  
212 Goldesome 20mg (Esomeprazol) - 719 Viên Valpharma         12,000  
213 Golddicron 30mg (Gliclazid) - 2818 Viên Valpharma           2,550  
214 Goldoflo (Ofloxacin) 200mg/40ml - 719 Túi InfoRLife       155,000  
215 Goutcolcin 1mg (Colchicin) - 885 Viên Agimexpharm              252  
216 Hapacol 150mg (Paracetamol) - 2818 Gói Hậu Giang           1,100  
217 Hapacol 250mg (Paracetamol) - 2432 Gói Hậu Giang           1,733  
218 Hapacol 250mg (Paracetamol) - 2818 Gói Hậu Giang           1,365  
219 Hapacol 80mg (Paracetamol) - 2818 Gói Hậu Giang              725  
220 Hafixim 100mg (Cefixim) - 885 Gói Hậu Giang           1,048  
221 Hafixim 100mg (Cefixim) - 719 Gói Hậu Giang           1,048  
222 Heraprostol 200mcg (Misoprostol) - 719 Viên Hera.VN           3,800  
223 Hepatymo (Tenofovir) 300mg - 885 Viên Việt Nam           2,079  
224 Hepatymo (Tenofovir) 300mg - 719 Viên Việt Nam           1,722  
225 Hepatymo (Tenofovir) 300mg - 804 Viên Việt Nam           1,722  
226 Heptaminol 187,8mg - 885 Viên Domesco              900  
227 Hoạt huyết dưỡng não ACP - 655 Viên Medisun-VN              294  
228 Hoạt huyết dưỡng não Duntamginko -1052 Viên Yên Bái              300  
229 Human Albumin Baxter 20%/50ml - 168 Chai Baxter AG/Áo       591,500  
230 Hidrasec (Racecadotril) 10mg - 719 Gói Sophartex           4,894  
231 Hy đan - 886 Viên Thephaco              130  
232 Hy đan - 655 Viên Thephaco              130  
233 Hydrocortison-Lidocain 5ml - 360 Lọ Gedeon Richter         35,000  
234 Hydrocortison 100mg - 2818 Lọ Bidiphar           7,300  
235 Hwazon 1g (Cefoperazon) - 719 Lọ Hàn Quốc         42,000  
236 Ibuprofen 600mg - 719 Viên Stada           2,500  
237 Incepdazol (Metronidazol) 250mg - 360 Viên Incepta              455  
238 Incepdazol 250mg (Metronidazol) - 302 Viên Incepta              450  
239 Incepdazol 250mg (Metronidazol) - 312 Viên Incepta              450  
240 Incepavit 400IU (Vitamin E) - 885 Viên Incepta           1,800  
241 Imipenem Cilastatin Kabi (500 + 500)mg -2818 Lọ Facta Farmaceutici       122,800  
242 Indocollyre 0,1%/5ml (Indomethacin) - 885 Lọ Chauvin.P         66,000  
243 Irbepro 150mg (Irbesartan) - 719 Viên BRV Healthcare           3,250  
244 Isopto Carpine 2%/15ml (Pilocarpin) - 885 Lọ Bỉ         55,000  
245 JW Amigold 8,5%/500ml (Acid amin*) - 302 Túi JW Life Science       106,000  
246 Kaflovo 500mg (Levofloxacin) - 2818 Viên Khánh hòa              640  
247 Kaflovo 500mg (Levofloxacin) - 2818 sđk mới Viên Khánh hòa              640  
248 Kali clorid Kabi 10%/10ml - 1064 Ống FKB- Việt nam           2,205  
249 Kali clorid 10%/10ml - 885 Ống Vinphaco           1,840  
250 Kali clorid 10%/10ml - 719 Ống Vinphaco           1,680  
251 Kali clorid 10%/10ml - 650 Ống Vinphaco           1,680  
252 Kalium Chloratum 500mg - 885 Viên Biomedica           1,500  
253 Ketoconazol 2%/10g - 302 Tube LD Mediphar           5,320  
254 Kim tiền thảo - 886 Viên Xuân Hòa              468  
255 Kim tiền thảo - 655 Viên Việt Nam              483  
256 Laci-eye 0,3%/0,4ml (Hydroxypropylmethylcellulose) - 719 Ống CPC1 HN           5,500  
257 Lahm 15g (Magnesi + Nhôm + Simethicon) - 885 Gói DP Đạt Vi Phú           3,250  
258 Leolen Forte (Cytidine + Uridin) - 885 Viên OPC           4,200  
259 Levonor 1mg/1ml (Nor- adrenalin) - 885 Ống Warsaw         35,000  
260 Levonor 1mg/1ml (Nor- adrenalin) - 719 Ống Warsaw         35,000  
261 Levofloxacin 500mg/100ml - 08BH Chai Cooper         79,000  
262 Lidocain 40mg/2ml - 2818 Ống Thephaco              389  
263 Lidocain 10%/38g - 73 Lọ EGIS       159,000  
264 Lidocain 10%/38g - 302 Lọ EGIS       159,000  
265 Lilonton (Piracetam) 3g/15ml - 1064 Ống Siu Guan Chem         20,160  
266 Lisiplus HCT 10/12.5mg (Lisinopril + hydroclorothiazid) - 71 Viên Việt Nam           3,000  
267 Lipanthyl 200M (Fenofibrate) - 719 Viên Recipharm Fontaine           7,053  
268 Liposic 10g (Carbomer) - 885 Tuýp Đức         56,000  
269 Liposic 0,2%/10g (Carbomer) - 719 Tuýp Dr. Gerhard Mann Chem         56,000  
270 Lipistad 20mg (Atorvastatin) - 2818 Viên Stada-VN           1,755  
271 Lodirein (Carbocistein) 375mg - 719 Viên Medisun           1,239  
272 Lorista H 50/12.5mg (Losartan + hydroclorothiazid) - 885 Viên Slovenia           5,985  
273 Lorista H 50/12.5mg (Losartan + hydroclorothiazid) - 719 Viên Slovenia           5,985  
274 Magnesi-B6 (470+5)mg - 885 Viên ARMEPHACO              134  
275 Magnesi-B6 (470+5)mg - 719 Viên XN120              135  
276 Magnesium sulphate 1,5g/10ml - 778 ống Aguettant           6,600  
277 Magnesi Sulfat Kabi 15% 10ml -719 ống FKB-VN           2,899  
278 Massoft 700mg/100ml (Lá thường xuân) - 886 Chai Mediplantex         29,988  
279 Medocef 1g (Cefoperazon*) - 885 Lọ Medochemie         47,500  
280 Medoclor (Cefaclor) 125mg/5ml - 719 Lọ Medochemie         92,000  
281 Medibivo sol 4mg/5ml (Bromhexin) - 885 ống Medisun-VN           2,500  
282 Meloxicam 15mg/1,5ml - 2818 ống Danapha           3,549  
283 Menazin 200mg (Ofloxacin) - 302 Viên Medochemie           2,900  
284 Meseca 50mcg (Fluticason propionat) - 719 Lọ MERAP Group         96,000  
285 Methyl prednisolon 4mg - 394 Viên Khánh hòa              219  
286 Methyl Ergometrin maleat ống Rotexmedica         14,417  
287 Methylergometrine Maleate 0,2mg/ml - 719 ống Rotexmedica         14,417  
288 Methylergometrine Maleate 0,2mg/ml - 719 sđk mới ống Rotexmedica         14,417  
289 Methyldopa 250mg - 2236 Viên Remedica           1,785  
290 Metoxa (Rifamycin) 200.MIU/10ml - 719 Lọ MERAP Group         65,000  
291 Metovance (500+5)mg - 885 Viên Công ty CPDP Trường Thọ           2,600  
292 Metovance (500+5)mg - 719 Viên Công ty CPDP Trường Thọ           2,650  
293 Métforilex MR 500mg (Metformin) - 719 Viên ARMEPHACO           1,200  
294 Métforilex MR 500mg (Metformin) - 759 Viên ARMEPHACO           1,200  
295 Metipred (Methyl prednisolon) 16mg - 719 Viên Aprogen           3,500  
296 Mezamazol 5mg (Thiamazol) - 719 Viên Hataphar              588  
297 Microlismi 9g - 885 Tuýp Zeta         13,000  
298 Misoprostol 200mcg Viên Stada           4,500  
299 Misoprostol Stada 200mcg - 885 Viên Stada           4,500  
300 Mixtard 30 1000IU/10ml (Insulin trộn) - 312 Lọ Novo Nordisk         75,000  
301 Milgamma N 2ml (B1+B6+B12) - 885 ống Đức         17,500  
302 Milgamma N 2ml (B1+B6+B12) - 719 ống Solupharm         21,000  
303 Milrixa 600mg/4ml (Clindamycin) - 2818 ống Vianex S.A         94,800  
304 Moxilen 500mg (Amoxicilin) - 2818 Viên Medochemie           2,380  
305 Mobimed 7,5mg (Meloxicam) - 2818 Viên Việt Nam              390  
306 Modom - S 10mg (Domperidon) - 885 Viên Hậu Giang              137  
307 Mycotrova 1000mg (Methocarbamol) - 719 Viên Medisun           1,869  
308 Nadecin 10mg (Isosorbid) - 719 Viên S.C.Area           2,600  
309 Naupastad 10mg (Domperidon) - 312 Viên Stellapharm              400  
310 Natri Clorid 0,9%/250ml - 885 Chai FKB- Việt nam           8,400  
311 Natri Clorid 0,9%/250ml - 719 Chai FKB- Việt nam           8,610  
312 Natri Clorid 0,9%/100ml - 885 Chai FKB- Việt nam           7,560  
313 Natri Clorid 0,9%/100ml - 719 Chai FKB- Việt nam           7,560  
314 Natri Clorid 0,9%/500ml - 885 Chai Fresenius-kabi           8,820  
315 Natri Clorid 0,9%/500ml - 38 Chai Fresenius-kabi           8,820  
316 Natri clorid 0,9%/10ml - 885 Lọ Công ty CPD VTYT Hải Dương           1,180  
317 Natri clorid 0,9%/10ml - 719 Lọ Công ty CPD VTYT Hải Dương           1,180  
318 Natri clorid 10%/5ml - 885 Ống Vinphaco           2,310  
319 Navadiab 80mg (Gliclazid) - 302 Viên Nova Argentia           1,880  
320 Neometin - 885 Viên Pakistan           9,000  
321 Neometin - 719 Viên Pakistan           9,000  
322 Neostigmine-hameln 0,5mg/ml - 719 ống Hameln           9,350  
323 Neo-Penotran (Metronidazol+Miconazol) - 885 Viên Exeltis           9,750  
324 Neutasol (Clobetasol) 0,05% 30g - 719 Tuýp Medipharco         31,500  
325 Noradrenalin 1mg/1ml - 719 ống Vinphaco         26,000  
326 No-Spa 40mg/2ml (Drotaverin) - 885 ống Hungary           5,306  
327 No-Spa 40mg/2ml (Drotaverin) - 719 ống Hungary           5,306  
328 Nicardipine Aguettant 10mg/10ml - 719 ống Aguettant       124,999  
329 Nifehexal LA 30mg (Nifedipin) - 719 Viên Lek Pharmaceuticals           3,605  
330 Nước cất ống nhựa 5ml - 2432 Ống CPC1 HN              495  
331 Nước cất tiêm 5ml TH - 2818 ống Thephaco              483  
332 Nước cất pha tiêm 10ml - 2818 ống Vinphaco              870  
333 Nước muối sinh lý Nacl0,9% 500ml - 719 Chai Công ty CPDP An Thiên           6,405  
334 Nước Oxy già 3%/20ml - 1064 Lọ Công ty CP Hóa dược Việt nam           1,350  
335 Nước Oxy già 3%/20ml - 885 Lọ Công ty CP Hóa dược Việt nam           1,250  
336 Nước Oxy già 3%/20ml - 719 Lọ Công ty CP Hóa dược Việt nam           1,150  
337 Obikiton 100ml - 719 Lọ Hataphar         50,499  
338 Omeusa 1g (Oxacilin) - 885 Lọ S.C Antibiotice S.A         72,000  
339 Ondanov 8mg/4ml (Ondansetron) - 2818 Ống PT. Novell           7,540  
340 Olesom 30mg/5ml (Ambroxol) - 885 Lọ Gracaure         39,600  
341 Olesom S 100ml (Salbutamol+ Ambroxol) - 1064 Chai Gracure         44,800  
342 Olesom S 100ml (Salbutamol+ Ambroxol) - 885 Chai Gracure         44,800  
343 Orenko 200mg (Cefixim) - 302 Viên CTCPDP TV. Pharm              978  
344 Oremute 5 - 719 Gói HASAN           2,500  
345 Oresol 27,9g - 885 Gói Công ty CP Hóa dược Việt nam           1,450  
346 Oresol 27,9g - 719 Gói ARMEPHACO           1,450  
347 Oresol hương cam 5,6g - 719 Gói Công ty CP Hóa dược Việt nam           1,600  
348 Osmofundin (Manitol) 20%/250ml - 360 Chai B.Braun.VN         19,500  
349 Osmofundin (Manitol) 20%/250ml - 885 Chai B.Braun.VN         18,800  
350 Ofloxacin 0,3%/5ml - 885 Lọ Minh Dân           2,925  
351 Ofloxacin POS 3mg/ml - 719 Lọ Ursapharm         52,900  
352 Oflovid 3,5g (Ofloxacin) - 885 Tube Santen         74,530  
353 Oflovid 3,5g (Ofloxacin) - 719 Tube Santen         74,530  
354 Oxytocin 10IU/1ml - 885 Ống Rotex           9,350  
355 Oxytocin 5IU/ml - 2818 Ống Gedeon Richter           3,234  
356 PMS-Pantoprazole 40mg - 2818 Lọ Sofarimex         68,700  
357 Pamatase (Methyl prednisolon) 40mg - 2432 Lọ Myungmoon         23,500  
358 Panalganeffer Codein ( Paracetamol+Codein)-613 Viên pharimeco           1,010  
359 Panalganeffer Codein (500+30)mg - 992 Viên Cửu long           1,020  
360 Panfor SR-500 (Metformin) - 885 Viên Inventia Healthcare           1,200  
361 Panfor SR-500 (Metformin) - 712 Viên Inventia Healthcare           1,200  
362 Panfor SR-1000mg (Metformin) - 719 Viên Inventia Healthcare           2,000  
363 Panfor SR-1000mg (Metformin) - 650 Viên Inventia Healthcare 2,000  
364 Panfor SR-750mg (Metformin) - 719 Viên Inventia Healthcare           1,900  
365 Panfor SR-750mg (Metformin) - 650 Viên Inventia Healthcare           1,900  
366 Panthenol Nano Bạc 130g - 421 Lọ Bimex       128,000  
367 Panthenol Nano Bạc 130g - 310 Lọ Bimex       128,000  
368 Paracetamol Winthrop 500mg - 779 Viên Sanofi         238.35  
369 Paracetamol Kabi 1000mg/100ml - 885 Chai FKB-VN         18,900  
370 Paracetamol Kabi 1000mg/100ml - 719 Chai FKB-VN         18,900  
371 Partamol 500mg (Paracetamol) -2818 Viên Stada              450  
372 Partamol-Codein 530mg - 302 Viên Stada           2,620  
373 Pataday 0,2%/2,5ml (Olopatadin) - 719 Chai Mỹ       131,100  
374 Pecrandil 5mg (Nicorandil) - 302 Viên Hataphar           2,940  
375 Pecrandil 5mg (Nicorandil) - 719 Viên Hataphar           2,940  
376 Phezam 400+25mg (Piracetam+ Cinnarizin) - 885 Viên Balkan pharma           2,800  
377 Phong tê thấp Hyđan - 655 Túi Thephaco           3,255  
378 Pesancort 5g (Fusidic acid + betamethason) - 885 Tuýp Medipharco         21,600  
379 Pesancort 5g (Fusidic acid + betamethason) - 719 Tuýp LD Mediphar         20,380  
380 Piascledine 300mg - 655 Viên Pháp         12,000  
381 Pusadine 2%/5g (Fusidic acid) - 302 Tube Medipharco         15,001  
382 Povidon Iod 10% 150ml - 1064 ml Công ty CP Hóa dược Việt nam              160  
383 Povidon Iod 10%/500ml - 885 ml Công ty CPDP Quảng Bình             78.6  
384 PVP - Iodine 10% 100ml - 719 ml Danapha           103.0  
385 Pred Forte 1%/5ml (Prednisolon acetat) - 885 Lọ Allergan.Ire         31,762  
386 Prevasel 10mg (Pravastatin) - 885 Viên Savi pharm           4,200  
387 Prevasel 10mg (Pravastatin) - 719 Viên Savi pharm           4,200  
388 Preforin 40mg (Methyl prednisolon) - 2818 Lọ Myungmoon         23,500  
389 Prospan 35mg/5ml - 886 Túi Đức           6,300  
390 Prospan Forte 35mg/5ml - 655 Túi Đức           6,300  
391 Promaquin 500mg (Ciprofloxacin) - 357 Viên Famalabo           3,688  
392 Propofol 1% Kabi 20ml - 719 Ống Fresenius-kabi         31,133  
393 Propranolol 40mg - 719 Viên CTCPDP TV. Pharm              273  
394 Pyraneuro (Vitamin B1 + B6 + B12) - 885 Viên Hataphar              500  
395 Phong Dan - 655 Viên Mediplantex           2,835  
396 Ramizes 5mg (Ramipril) - 885 Viên Famak           3,850  
397 Ramizes 5mg (Ramipril) - 719 Viên Famak           3,920  
398 Renapril 5mg (Enalapril) - 2818 Viên Stada              399  
399 Refresh Tears 0,5%/15ml (Natri CMC) - 885 Lọ Allergan.M         64,102  
400 Refresh Tears 0,5%/15ml (Natri CMC) - 719 Lọ Allergan.M         64,102  
401 Ringer lactat 500ml - 885 Chai FKB-VN           9,135  
402 Ringer lactat 500ml - 1064 Chai FKB- Việt nam           8,925  
403 Rocephin 1g I.V (Ceftriaxon*) - 78BH Lọ F.Hoffmann-La Roche Ltd       151,801  
404 Rocuronium Kabi 10mg/ml - 885 Lọ Fresenius-kabi         62,000  
405 Rocuronium Kabi 10mg/ml - 719 Lọ Fresenius-kabi         51,000  
406 Rovamycine 1,5 MIU (Spiramycin) - 885 Viên Famar Lyon-Pháp           4,397  
407 SAT 1500IU - 425 Ống Viện vaccin và sinh phẩm y tế         25,263  
408 SAT 1500IU - 682 Ống Viện vaccin và sinh phẩm y tế         25,263  
409 Salbutamol Renaudin 0,5mg/ml - 360 Ống Renaudin         14,000  
410 Salbutamol Renaudin 0,5mg/ml - 2818 Ống Renaudin         14,000  
411 Savi Acarbose 25mg - 719 Viên Savi pharm           1,800  
412 Savi Eprazinone 50mg - 719 Viên Savi pharm           1,500  
413 Scanax 500mg (Ciprofloxacin) - 4573 Viên Stada-VN              840  
414 Scilin M30 (Insulin trộn) 400UI/10ml - 992 Lọ Bioton       103,800  
415 Scilin M30 (Insulin trộn) 400UI/10ml - 885 Lọ Bioton       104,000  
416 Scilin M30 (Insulin trộn) 400UI/10ml - 719 Lọ Bioton       104,000  
417 Scilin M30 (Insulin trộn) 400UI/10ml - 650 Lọ Bioton       104,000  
418 Scilin M30 (30/70) (Insulin hỗn hợp 40UI/ml x 10ml) - 810 Lọ Bioton       104,000  
419 Scilin N (Insulin tác dụng chậm) 400UI/10ml - 1064 Lọ Bioton       103,800  
420 Scilin N 400IU/10ml (Insulin td chậm) - 885 Lọ Bioton       104,000  
421 Scilin N 400IU/10ml (Insulin td trung bình) - 719 Lọ Bioton       104,000  
422 Scilin R 400IU/10ml (Insulin td nhanh) - 1064 Lọ Ba Lan       103,800  
423 Scilin R 400IU/10ml (Insulin td nhanh) - 885 Lọ Ba Lan       104,000  
424 Scilin R 400IU/10ml (Insulin td nhanh) - 719 Lọ Ba Lan       104,000  
425 Sevoflurane 250ml - 992 ml Baxter Healthcare Corporation           8,000  
426 Sevoflurane 250ml - 719 ml Baxter Healthcare Corporation           6,800  
427 Smecgim 3g (Dioctahedral smectit) - 885 Gói Việt Nam              945  
428 Smoflipid 20%/250ml - 885 Chai Fresenius-kabi       159,000  
429 Smoflipid 20%/250ml - 719 Chai Fresenius-kabi       155,000  
430 Simethicon Stada 15ml Lọ Stada         14,000  
431 Simvastatin Savi 40mg - 885 Viên Việt Nam           4,350  
432 Solufemo 100mg/10ml (Sắt (III) hydroxyd polymaltose) - 885 Ống Công ty CPDP Hà Tây           6,800  
433 Solufemo 100mg/10ml (Sắt (III) hydroxyd polymaltose) - 719 Ống Công ty CPDP Hà Tây           6,800  
434 Sorbitol 5g - 885 Gói Hậu Giang              580  
435 Sorbitol 5g - 719 Gói Danapha              410  
436 Sosallergy Syrup 0,5mg/ml (Desloratadin) - 885 Ống Ampharco           4,200  
437 Sosallergy Syrup 0,5mg/ml (Desloratadin) - 719 Ống Ampharco           4,000  
438 Staclazide 60 MR (Gliclazid) - 85BH Viên Stada           1,950  
439 Stadovas 5mg (Amlodipin) - 2818 Viên Stada              679  
440 Stazemid 10/10 (Simvastatin + Ezetimibe) - 719 Viên Savi pharm           6,000  
441 Stiprol (Glycerol) 9g - 719 Tuýp Việt Nam           6,930  
442 Sunpranza 40mg (Esomeprazol) - 885 Lọ India         50,000  
443 Sulfadiazin Bạc 1%/20g - 885 Tub LD Medi-Tenamyd         18,900  
444 Sulfadiazin Bạc 1%/20g - 719 Tuýp Medipharco         18,900  
445 Suxamethonium Chloride 100mg/2ml - 885 Ống Rotexmedica         15,750  
446 Suxamethonium Chloride 100mg/2ml - 719 Ống Rotexmedica         15,600  
447 Sympal 50mg/2ml (Dexketoprofen) - 885 Ống A.Menarini         21,210  
448 Syseye 0,3%/15ml (Hydroxypropylmethylcellulose) - 719 Lọ MERAP Group         30,000  
449 Tamiflu 75mg (Oseltamivir*) - 885 Viên F.Hoffmann-La Roche Ltd         44,877  
450 Tanatril 5mg (Imidapril) - 885 Viên Tanabe Seuyaku           4,414  
451 Tanatril 5mg (Imidapril) - 679 Viên Tanabe Seuyaku           4,414  
452 Tanatril 5mg (Imidapril) - 312 Viên Tanabe Seuyaku           4,414  
453 Talliton 6,25mg (Carvedilol) - 719 Viên EGIS           3,430  
454 Tearbalance 0,1%/5ml (Natri hyaluronat) - 885 Lọ Senju         57,000  
455 Tearbalance 0,1%/5ml (Natri hyaluronat) - 719 Lọ Senju         56,900  
456 Tearbalance 0,1%/5ml (Natri hyaluronat) - 759 Lọ Senju         56,900  
457 Tetracyclin 1%/5g - 885 Tuýp Medipharco           2,500  
458 Tetracyclin 1%/5g - 719 Tuýp Medipharco           2,800  
459 Tetraspan 6% (hydroxyethyl starch) - 885 Chai B.braun - TS         89,950  
460 Terpin-Codein - 719 Viên ARMEPHACO              319  
461 Tiafo 1g (Cefotiam) - 719 Lọ Pymepharco         69,000  
462 Timolol maleate 0.5%/5ml - 719 Lọ Bỉ         42,200  
463 Thanh nhiệt tiêu độc Livergood - 886 Viên CTCPDP Hà nam           1,995  
464 Thanh nhiệt tiêu độc Livergood - 655 Viên CTCPDP Hà nam           2,000  
465 Theresol cam 5,63g - 885 Gói Việt Nam           1,617  
466 Thuốc tra mắt Mediclovir 3%/5g (Aciclovir) - 885 Tuýp Việt Nam         49,300  
467 Tobradex 5ml (Tobramycin + dexamethason) - 885 Lọ Alcon-Bỉ         45,100  
468 Tobrin 0.3%/5ml (Tobramycin) - 885 Lọ Bulgaria         38,717  
469 Tobrin 0.3%/5ml (Tobramycin) - 719 Lọ Actavis         38,717  
470 Toxaxine 500mg/5ml (Tranexamic acid) - 885 Ống Daihan         16,000  
471 Toxaxine 500mg/5ml (Tranexamic acid) - 719 Ống Daihan         16,500  
472 Trahes 5mg (Natri montelukast) - 885 Gói Thephaco           5,800  
473 Travinat 250mg (Cefuroxim) - 2818 Viên CTCPDP TV. Pharm           1,109  
474 Trichopol 500mg/100ml (Metronidazol) - 2818 Túi Balkan pharma         27,500  
475 Trimetazidine Stada 35mg MR - 885 Viên Stada-VN              750  
476 Trimetazidin Stada 20mg - 312 Viên Stellapharm              450  
477 Utrogestan (Progesteron) 200mg - 360 Viên Besins         13,000  
478 Utrogestan 200mg (Progesteron) - 885 Viên Besins         13,000  
479 Utrogestan 200mg (Progesteron) - 312 Viên Besins         13,000  
480 Valygyno - 719 Viên Medisun           3,990  
481 V.phonte - 886 Viên Vạn Xuân              830  
482 V .Phonte - 655 Viên Vạn Xuân              830  
483 V .Phonte - 655 (sđk mới) Viên Vạn Xuân              830  
484 Venokern 500mg (Diosmin + hesperidin) - 719 Viên TBN           3,100  
485 Ventolin Neb Sol 2.5mg/2.5ml (Salbutamol) - 885 Ống GSK-Úc           4,575  
486 Ventolin Neb Sol 2.5mg/2.5ml (Salbutamol) - 719 Ống GSK-Úc           4,575  
487 Ventolin Neb Sol 5mg/2.5ml (Salbutamol) - 885 Lọ GSK-Úc           8,513  
488 Ventolin Neb Sol 5mg/2.5ml (Salbutamol) - 719 Lọ GSK-Úc           8,513  
489 Ventolin Inh 100mcg - 885 Bình xịt GlaxoSmithKline.Uc         76,379  
490 Ventinat 1g (Sucralfat) - 885 Gói Slovenia           4,840  
491 Ventinat 1g (Sucralfat) - 719 Gói Slovenia           4,840  
492 Veinofytol 50mg (Aescin) - 885 Viên Belgium           8,500  
493 Veinofytol 50mg (Aescin) - 312 Viên Belgium           8,500  
494 Viacoram 3.5mg/2.5mg (Perindopril + Amlodipin) - 719 Viên Servier.Ireland           5,960  
495 Viên đặt Entizol 500mg (Metronidazol) - 719 Viên Polpharma         11,000  
496 Vigadexa 5ml (Moxifloxacin + dexamethason) - 885 Lọ Novartis.Brasil       105,500  
497 Vigamox 0,5%/5ml (Moxifloxacin) - 885 Lọ Alcon.Mỹ         90,000  
498 Vigentin 875mg/125mg (Amoxicilin + acid clavulanic) - 85BH Viên TW1           4,380  
499 Vincystin 100mg (N-acetylcystein) - 885 Gói Vinphaco              462  
500 Vismed 0,18%/0,3ml (Natri hyaluronat) - 885 Ống Holopack         10,199  
501 Vismed 0,18%/0,3ml (Natri hyaluronat) - 719 Ống Holopack         10,199  
502 Vinphyton 1mg (Vitamin K1) - 1064 Ống Vĩnh Phúc           1,750  
503 Vinphyton 10mg/ml (Vitamin K1) - 885 Ống Vinphaco           1,785  
504 Vinphyton 10mg/ml (Vitamin K1) - 719 Ống Vinphaco           1,260  
505 Vinphyton 1mg (Vitamin K1) - 885 Ống Vinphaco           1,410  
506 Vinphyton 1mg (Vitamin K1) - 719 Ống Vinphaco           1,260  
507 Vilanta 10g (Mg+Al+Simethicon) - 719 Gói Cửu long           3,500  
508 Vitamin B1 100mg - 885 Ống Vinphco              630  
509 Vitamin B1 100mg/1ml - 719 Ống Vinphco              630  
510 Vitamin B12 Kabi 1000 mcg/ml- 1064 Ống FKB- Việt nam              483  
511 Volulyte IV 6%/500ml (hydroxyethylstarch) - 719 Túi FKB.Đức         88,000  
512 Wosulin 30/70 400IU/10ml (Insulin trộn) - 885 Lọ Ấn Độ         90,500  
513 Xylobalan 0,1%/10ml (Xylometazolin) - 2818 Lọ Warsaw         32,300  
514 Xylocaine Jelly Oin 2% 30g (Lidocain) - 613 Tuýp Astrazenneca.TĐ         55,600  
515 Xylocaine Jelly Oin 2% 30g (Lidocain) - 885 Tuýp Recipharm Fontaine         55,600  
516 Xylocaine Jelly Oin 2% 30g (Lidocain) - 719 Tuýp Recipharm Fontaine         55,600  
517 Xylometazolin 0,05%/10ml - 2818 Lọ Minh Dân           3,642  
518 Zenvimin C (Vitamin C) 500mg - 885 Viên ARMEPHACO              195  
519 Zenvimin C (Vitamin C) 500mg - 719 Viên XN120              167  
520 Zensonid 0,5mg/2ml (Budesonid) - 302 Ống CPC1 HN         12,600  
521 Zidocin (Spiramycin + Metronidazol) - 38 Viên Hậu Giang              720  
522 Zinbebe 70mg/5ml (Kẽm gluconat) - 719 Lọ Hataphar         23,500  
523 Zonaarme 5%/5g (Aciclovir) - 992 Tuýp XN 120           4,300  
524 Vắc xin Viêm gan B tái tổ hợp - Gene-HBvac Lọ Vabiotech           8,365  
525 Mydrin-P 10ml Lọ Santen         67,500