HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ HÀ NỘI ỦNG HỘ

Người viết: Administrator 14/07/2021
Ngày 14/7/2021, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, đoàn viên Công đoàn ngành Y tế Hà Nội ủng hộ

Ngày 14/7/2021, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, đoàn viên Công đoàn ngành Y tế Hà Nội

 

Đồng chí Vũ Quang Hiển PGĐ Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Gia Lâm có đôi lời cảm ơn đến Công Đoàn Ngành Y Tế Hà Nội