HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

DANH MỤC THUỐC 2019

Người viết: Administrator 05/11/2019
DANH MỤC THUỐC BỆNH VIỆN
TT Danh mục ĐVT  Đơn giá 
  Thuốc đông dược    
1 A giao(TX)-1052 gam                             553
2 Bán hạ nam (Củ chóc)-1052 gam                             151
3 Bạch chỉ-1052 gam                             129
4 Bạch linh (Phục linh, Bạch phục linh)-1052 gam                             216
5 Bạch linh (Phục linh, Bạch phục linh)-886 gam                             212
6 Bạch thược-1052 gam                             224
7 Bạch thược-886 gam                             214
8 Bạch truật-1052 gam                             321
9 Bạch tật lê(TX)-1052 gam                             132
10 Bồ công anh-1052 gam                             119
11 Cam thảo(TX)-1052 gam                             321
12 Cam thảo-886 gam                             237
13 Can khương-1052 gam                             100
14 Chi tử-1052 gam                             131
15 Chỉ xác-1052 gam                               86
16 Cát cánh-1052 gam                             300
17 Cát căn-1052 gam                               64
18 Câu đằng-1052 gam                             206
19 Cẩu tích-1052 gam                               64
20 Cẩu tích-886 gam                               51
21 Cốt toái bổ-1052 gam                             122
22 Dâm dương hoắc(TX)-1052 gam                             248
23 Dây đau xương-1052 gam                               43
24 Dây đau xương-886 gam                               49
25 Hoài sơn-1052 gam                             130
26 Hoài sơn-886 gam                             141
27 Hoàng bá-1052 gam                             193
28 Hoàng cầm-1052 gam                             295
29 Hoàng kỳ (Bạch kỳ)-1052 gam                             407
30 Hoàng liên-1052 gam                             671
31 Huyền sâm-1052 gam                             163
32 Hà thủ ô đỏ-1052 gam                             246
33 Hà thủ ô đỏ-886 gam                             229
34 Hương phụ-1052 gam                               96
35 Hương phụ-886 gam                             112
36 Khương hoat-886 gam                          1,270
37 Khương hoàng-886 gam                               87
38 Khương hoàng/Uất kim-1052 gam                             130
39 Khương hoạt-1052 gam                          1,393
40 Kim anh-1052 gam                             256
41 Kim ngân hoa(TX)-1052 gam                             945
42 Kê huyết đằng -886 gam                               44
43 Kê huyết đằng-1052 gam                               64
44 Kê nội kim-1052 gam                             130
45 Liên Tâm-1052 gam                             364
46 Liên kiều-1052 gam                             321
47 Liên nhục-1052 gam                             114
48 Long nhãn-1052 gam                             346
49 Lạc tiên-1052 gam                               62
50 Lạc tiên-886 gam                               51
51 Mạch môn (TX)-1052 gam                             321
52 Mộc thông-1052 gam                               50
53 Ngũ vị tử-1052 gam                             300
54 Ngưu tất-1052 gam                             246
55 Ngưu tất-886 gam                             204
56 Ngải Cứu gam                             142
57 Ngọc trúc-1052 gam                             510
58 Nhân sâm(TX)-1052 gam                          3,161
59 Phá cố chỉ (Bổ cốt chỉ)-1052 gam                             193
60 Phòng phong-1052 gam                          1,310
61 Phòng phong-886 gam                             764
62 Phụ tử chế (Hắc phụ, Bạch phụ) -1052 gam                             407
63 Phục thần(TX)-1052 gam                             206
64 Quế chi-1052 gam                               46
65 Quế chi-886 gam                               51
66 Quế nhục-TX-1052 gam                             198
67 Sa nhân-1052 gam                             714
68 Sa sâm-1052 gam                             407
69 Sinh địa-1052 gam                             153
70 Sài hồ-1052 gam                             504
71 Sơn thù-1052 gam                             266
72 Sơn tra-1052 gam                               86
73 Tam thất-1052 gam                          2,893
74 Tang ký sinh-1052 gam                               54
75 Tang ký sinh-886 gam                               68
76 Thiên niên kiện-1052 gam                             118
77 Thuốc test 1 gam                                 1
78 Thăng ma-1052 gam                             194
79 Thương truật-1052 gam                             407
80 Thổ phục linh-1052 gam                             107
81 Thục địa-1052 gam                             171
82 Thục địa-886 gam                             137
83 Thục địa-886 gam                             144
84 Trạch tả-1052 gam                             118
85 Trần bì-1052 gam                               92
86 Trần bì-886 gam                               93
87 Táo nhân-1052 gam                             493
88 Tần giao-1052 gam                             612
89 Tần giao-886 gam                             643
90 Tế tân-1052 gam                             661
91 Tế tân-886 gam                             572
92 Tế tân-886 gam                             601
93 Tục đoạn-1052 gam                             204
94 Uy linh tiên-1052 gam                             289
95 Xuyên khung-1052 gam                             225
96 Xuyên khung-886 gam                             208
97 Xích thược-1052 gam                             357
98 hoàng kỳ-886 gam                             224
99 phục thần -886 gam                             303
100 Ô tặc cốt-1052 gam                             130
101 Ý dĩ-1052 gam                             129
102 Đan sâm-1052 gam                             231
103 Đương Quy (Toàn quy)-1052 gam                             536
104 Đương Quy (Toàn quy)-886 gam                             440
105 Đại táo-1052 gam                             129
106 Đại táo-886 gam                             117
107 Đảng sâm(TX)-1052 gam                             550
108 Đỗ trọng-1052 gam                             171
109 Đỗ trọng-886 gam                             166
110 Độc hoạt-1052 gam                             193
111 đảng sâm-886 gam                             544
112 độc hoạt-886 gam                             203
Thuốc gây nghiện    
113 Dolcontral 100mg/2ml - 309 Ống                       16,000
114 Fenilham (Fentanyl) 0,1mg/2ml - 562 Ống                       12,500
115 Fentanyl 0,1mg/2ml - 360 Ống                       11,500
116 Morphin 30mg - 885 Viên                          6,300
117 Morphin HCl 10mg/ml - 1064 Ống                          3,360
118 Morphin HCl 10mg/ml - 885 Ống                          3,800
119 Morphin HCl 10mg/ml-613 Ống                          3,360
120 Morphini Sulfas Wzf 2mg/2ml - 1064 Ống                       78,750
Thuốc hướng thần    
121 Danotan 100mg ( Phenobarbital  ) Ống                          8,925
122 Danotan 100mg/1ml (Phenobarbital) - 885 Ống                       11,500
123 Diazepam - Hameln 10mg/2ml - 885 Ống                          7,720
124 Diazepam 10mg/2ml - 562 Ống                          4,200
125 Ephedrine Aguettant 30mg/ml - 1064 Ống                       52,500
126 Ephedrine Aguettant 30mg/ml - 885 Ống                       52,500
127 Gardenal 10mg (Phenobarbital) - 1064 Viên                             140
128 Garnotal 10mg (Phenobarbital) - 340 Viên                             126
129 Ketamin HCl 0,5g 10ml H25 Lọ                       36,750
130 Ketamin HCl 500mg/10ml - 360 Lọ                       52,500
131 Ketamin Hydrochloride 500mg/10ml - 885 Lọ                       52,500
132 Midazolam 5mg/ml - 885 Ống                       18,900
133 Paciflam (Midazolam) 5mg/1ml - 562 Ống                       18,400
134 Seduxen (Diazepam) 5mg - 360 Viên                             578
135 Seduxen 5mg (Diazepam) - 885 Viên                             578
136 Seduxen 5mg (Diazepam) - 885 Viên                             578
Thuốc thường    
137 A.T Famotidine 40mg/5ml - 1064 Lọ                       75,900
138 Acecyst 200mg (N-acetylcystein) - 885 Gói                             420
139 Acepron 250mg (Paracetamol) - 4573 Gói                             414
140 Acepron 80 (Paracetamol 80mg)-4573/QĐ-SYT Gói                             378
141 Acetazolamid 250mg - 885 Viên                             735
142 Acetylcystein Stada 200mg - 302 Viên                             595
143 Acetylcystein Stada 200mg - 448 Viên                             540
144 Aciclovir 400mg - 1064 Viên                          2,220
145 Acyclovir 400mg - 885 Viên                             790
146 Acyclovir 5%/10g - 885 Tuýp                       11,500
147 Adalat - 10mg Viên                          2,253
148 Adrenalin 1mg/1ml - 613 Ống                          2,300
149 Adrenalin 1mg/1ml - 885 Ống                          1,995
150 Aerrane 100%/250ml (Isoflurane ) - 992 ml                          2,520
151 Agifuros (Furosemid) 40mg - 2818 Viên                             105
152 Alphagan P 7,5mg/5ml (Brimonidin tartrat) - 885 Lọ                     103,335
153 Amdepin Duo 15 (Amlodipin + Atorvastatin) - 885 Viên                          3,600
154 Aminazin 25mg (Clorpromazine) - 491 Viên                               74
155 Amlibon 10mg (Amlodipin) - 908 Viên                          1,287
156 Amlodipin Stada 5mg - 2818 Viên                             679
157 Ampelop 625mg - 1052 Viên                          1,300
158 Angut 300mg (Allopurinol) - 2432 Viên                             335
159 Angut 300mg (Allopurinol) - 2818 Viên                             323
160 Argyrol 1%/5ml - 360 Lọ                       10,500
161 Arme-cefu 500mg (Cefuroxim) - 2432 Viên                          1,994
162 Aspirin 100mg - 1064 Viên                             450
163 Aspirin Stada 81mg - 885 Viên                             290
164 Atileucine (Acetyl leucin) 500mg/5ml - 1064 Ống                       11,000
165 Atileucine (Acetyl leucin) 500mg/5ml - 885 Ống                       11,500
166 Atropin 0,5%/2ml (nhỏ mắt) Lọ                          6,000
167 Atropin sulfat 0,25mg/ml - 1064 Ống                             500
168 Atropin sulfat 0,25mg/ml - 885 Ống                             485
169 Augbidil 250mg/31,25mg (Amoxicilin + acid clavulanic) - 08BH Gói                          1,189
170 Avamys spray 27.5mcg (Fluticasone furoate) - 1064 Bình                     173,191
171 Axuka 1000/200mg (Amoxicilin + acid clavulanic) - 885 Lọ                       39,000
172 Azicine - 250mg-613 Viên                          3,650
173 Azicine 250mg (Azithromycin) - 885 Viên                          3,650
174 Aziphar (Azithromycin) 200mg/5ml - 2818 Chai                       68,000
175 Azipowder 200mg/5ml (Azithromycin) - 2432 Lọ                       70,900
176 Azithromycin 500mg - 2818 Viên                          3,350
177 BFS-Drotaverine 40mg/2ml - 885 Ống                          3,098
178 BFS-Naloxone 0,4mg/1ml - 885 Ống                       29,400
179 BFS-Neostigmin 0,5mg/ml - 302 Ống                          6,825
180 BFS-Nicardipin 10mg/10ml - 885 Ống                       84,000
181 BFS-Noradrenaline 1mg/1ml - 885 Ống                       28,000
182 Bactirid 100mg/5ml (Cefixime) - 1064 Lọ                       59,000
183 Bactirid 100mg/5ml (Cefixime) - 885 Lọ                       59,000
184 Barole 10mg (Rabeprazol) - 360 Viên                          1,600
185 Barole 10mg (Rabeprazol) - 885 Viên                          1,600
186 Becosemid (Furosemid) 40mg 360 Viên                             120
187 Benita 64mcg/liều (Budesonid) - 885 Lọ                       90,000
188 Berodual 10ml - 613 liều                             662
189 BestGSV 60ml (Betamethasone + dexchlorpheniramin) - 885 Lọ                       31,000
190 Betasalic 10g (Salicylic acid + betamethason) - 885 Tuýp                       11,500
191 Betaserc 24mg (Betahistin) - 885 Viên                          5,962
192 Bidilucil 500mg (Meclophenoxat) - 885 Lọ                       58,000
193 Biosubtyl-II (Bacillus subtilis) - 1064 Viên                          1,400
194 Biosubtyl-II (Bacillus subtilis) - 885 Viên                          1,500
195 Bricanyl Inj. 0,5mg/ml (Terbutalin) - 885 Ống                       11,990
196 Bromhexin 8mg - 2445 Viên                               35
197 Bromhexin 8mg - 2818 Viên                               35
198 Buloxdine 0,1g/5ml (Ibuprofen) - 885 Gói                          5,500
199 Bunchen 100mg (Diclofenac) - 885 Viên                       11,000
200 Bupivacaine 0,5%/4ml - 2818 Ống                       36,540
201 Bupivacaine 20mg/4ml - 2432 Ống                       36,750
202 Buscopan (Hyoscin butylbromid) 20mg/ml - 2432 Ống                          8,376
203 Buscopan 20mg/ml (Hyoscin butylbromid) - 2818 Ống                          8,376
204 Bổ tỳ dưỡng cốt TD 100ml - 1052 Chai                       50,000
205 Cafunten 1%/10g (Clotrimazol) - 885 Tube                       11,500
206 Calci clorid 500mg/5ml - 613 Ống                          1,145
207 Calci clorid 500mg/5ml - 885 Ống                             984
208 Calcitriol 0,25mcg - 885 Viên                          1,100
209 Captopril 25mg - 580 Viên                               77
210 Captopril Stada 25mg - 2818 Viên                             450
211 Cefaclor 250mg - 885 Gói                          2,078
212 Cefodomid 200mg (Cefpodoxim) - 885 Viên                          1,730
213 Cefpodoxim 100mg Gói                          1,496
214 Ceftriaxon EG 1g/10ml - 08BH Lọ                       17,780
215 Cefuroxim 250mg - 2432 Viên                          1,125
216 Celosti 200mg (Celecoxib) - 885 Viên                          2,138
217 Cerebrolysin 215,2mg/ml x 10ml - 360 Ống                     101,430
218 Cetampir plus (Piracetam 400mg + Cinnarizin 25mg) - 1064 Viên                          2,400
219 Cetimed 10mg (Cetirizin) - 885 Viên                          4,000
220 Chamcromus 0,03%/5g (Tacrolimus) - 885 Tuýp                       95,000
221 Chemacin 500mg/2ml (Amikacin*) - 2818 Ống                       26,800
222 Chlorocina-H - 1064 Tuýp                          3,680
223 Cinarizin 25mg - 1064 Viên                               52
224 Ciprofloxacin 500mg - 2445 Viên                             394
225 Ciprofloxacin Polpharma 200mg/100ml - 2818 Túi                       46,450
226 Citilin(Citicolin 500mg)-613 Ống                       26,000
227 Clarithromycin Stada 500mg - 2818 Viên                          5,500
228 Cloramphenicol 0,4%/8ml - 885 Lọ                          1,040
229 Cloramphenicol 0,4%/8ml - 992 Lọ                          1,040
230 Clorpheniramin 4mg - 992 Viên                               34
231 Colocol 150mg (Paracetamol) - 885 Viên                          2,040
232 Colocol 150mg (Paracetamol) - 885. Viên                          2,040
233 Colthimus 4mg (Tizanidin) - 885 Viên                          1,743
234 Combigan 5ml (Brimonidin tartrat + timolol) - 885 Lọ                     183,514
235 Cordaflex 20mg (Nifedipin) - 302 Viên                             900
236 Cordarone 150mg/3ml (Amiodaron) - 885 Ống                       30,048
237 Cordarone 200mg (Amiodaron) - 2432 Viên                          6,750
238 Coryol 6.25mg (Carvedilol) - 908 Viên                          3,748
239 Cosyndo B (B1+B6+B12) - 885 Viên                          1,050
240 Cotrimstada 480mg - 885 Viên                             450
241 Coveram 5mg/5mg - 885 Viên                          6,589
242 Coversyl (Perindopril) 5mg - 885 Viên                          5,650
243 Cravit 25mg/5ml (Levofloxacin) - 885 Lọ                       88,515
244 Cồn 70º/500ml - 1064 ml                               35
245 Cồn 70º/500ml - 885 ml                               36
246 Cồn xoa bóp Jamda 50ml - 886 Chai                       18,000
247 DD Natri clorid 0,9%/500ml (rửa) - 1064 Chai                          6,700
248 DD Natri clorid 0,9%/500ml (rửa) - 885 Chai                          7,300
249 Daflon 500mg (Diosmin + hesperidin) - 448 Viên                          3,258
250 Daflon 500mg (Diosmin + hesperidin) - 885 Viên                          3,258
251 Daivobet Onit (Calcipotriol + betamethason) 15g - 360 Tuýp                     262,500
252 Dexamethason 3,3mg/1ml - 885 Ống                             805
253 Dianorm - M (Gliclazid + Metformin) 80+500mg - 885 Viên                          3,390
254 Diaphyllin 4,8% 5ml Ống                       10,100
255 Dicain 1%/10ml Lọ                       10,000
256 Diclofenac 50mg - 1064 Viên                               95
257 Digoxin 0,25mg - 885 Viên                             714
258 Dimedrol 10mg/1ml - 656 Ống                             560
259 Dimedrol 10mg/1ml - 861 Ống                             595
260 Dimedrol 10mg/1ml - 885 Ống                             560
261 Dimustar 0,1%/10g (Tacrolimus) - 885 Tuýp                     120,000
262 Dixirein 375mg (Carbocistein) - 885 Viên                          1,239
263 Dixirein 375mg (Carbocistein) - 992 Viên                             987
264 Dobutamine-hameln 12,5mg/ml - 885 Ống                       60,000
265 Dochicin 1mg (Colchicin) - 992 Viên                             335
266 Dogastrol 40mg (Pantoprazol) - 2818 Viên                          2,500
267 Domever 25mg (Spironolacton) - 2818 Viên                             410
268 Dopamin 200mg/5ml - 1064 Ống                       19,950
269 Dopamin 200mg/5mll - 885 Ống                       19,950
270 Dorithricin - 360 Viên                          2,000
271 Dorithricin - 885 Viên                          2,000
272 Dorocardyl 40mg (Propranolol) - 885 Viên                             410
273 Dorocardyl 40mg (Propranolon) - 448 Viên                             273
274 Dozoltac (Paracetamol 325+Chlopheniramin 4mg)-613 Viên                             213
275 Drotusc Forte 80mg (Drotaverin) - 885 Viên                             945
276 Drotusc Forte 80mg (Drotaverin) - 992 Viên                             945
277 Duotrav 2,5ml (Travoprost+ timolol) - 885 Lọ                     320,000
278 Ebitac 25 (Enalapril + Hydroclorothiazid) - 885 Viên                          3,500
279 Efferalgan 80mg (Paracetamol) - 885 Viên                          1,890
280 Elitan (Metoclopramid) 10mg/2ml - 1064 Ống                       14,200
281 Elitan (Metoclopramid) 10mg/2ml - 885 Ống                       14,200
282 Enterogermina 5ml (Bacllus clausii) - 1064 Ống                          5,765
283 Erolin 10mg (Loratadin) - 2445 Viên                          2,700
284 Erolin 10mg (Loratadin) - 2818 Viên                          2,700
285 Esomeprazol STADA 20mg - 992 Viên                          3,500
286 Eumovate (Clobetasol butyrat) 0,05%/5g - 360 Tuýp                       20,269
287 Eumovate (Clobetasol butyrat) 0,05%/5g - 885 Tuýp                       20,269
288 Eyaren 10ml (Kali iodid + natri iodid) - 885 Lọ                       28,200
289 FML Liquifilm 0,1%/5ml (Fluorometholon) - 885 Lọ                       27,900
290 Fabafixim (Cefixim) 200mg - 2432 Viên                          7,148
291 Fabamox 1g (Amoxicilin) - 885 Viên                          3,000
292 Fabamox 1g (Amoxicilin) - 992 Viên                          3,500
293 Fastum Gel 30g (Ketoprofen) - 885 Tuýp                       47,500
294 Fenostad 200mg (Fenofibrat) - 885 Viên                          2,000
295 Folihem (Sắt fumarat + acid folic) - 885 Viên                          2,182
296 Fresofol 1% MCT/LCT (Propofol) - 1064 Ống                       42,000
297 Fucicort (Fusidic acid + Betamethason) 15g - 360 Tube                       89,400
298 Furosemid 20mg/2ml - 2432 Ống                          1,218
299 Furosemide 20mg/2ml - 2818 Ống                             998
300 Furosemide 20mg/2ml - 2818 Ống                             998
301 Fynkhepar 200mg (Silymarin) - 1064 Viên                          3,800
302 Fynkhepar 200mg (Silymarin) - 885 Viên                          3,800
303 Gelacmeigel 1%/15g (Metronidazol) - 885 Tuýp                       13,500
304 Genpharmason 10g - 448 Tuýp                          3,500
305 Genpharmason 10g - 885 Tuýp                          3,480
306 Gentamicin 40mg/1ml - 885 Ống                          1,155
307 Gentamicin 80mg/2ml - 2818 Ống                          1,155
308 Gentamicin 80mg/2ml - 713 Ống                          1,229
309 Gentlemax 40mg (Ginkgo biloba) - 885 Viên                             500
310 Giấy tẩm Fluorescein Test                          1,000
311 Glimepiride Stada 4mg - 885 Viên                          1,350
312 Glofap 200mg (Cefpodoxim) - 992 Viên                          1,990
313 Glucose 10%/250ml - 885 Chai                          9,765
314 Glucose 10%/500ml - 360 Chai                       10,395
315 Glucose 30%/5ml  - 885 Ống                          1,050
316 Glucose 5%/500ml - 2818 Chai                          8,400
317 Glucose 5%/500ml - 360 Chai                          8,547
318 Glucozinc S 10mg/5ml (Kẽm gluconat) - 885 Gói                          4,150
319 Gluzitop MR 60mg (Gliclazid) - 992 Viên                          2,900
320 Glyceryl Trinitrat (Nitroglycerin) 10mg/10ml - 885 Ống                       73,000
321 Goldcefo 1g (Cefotaxim) - 2818 Lọ                       26,390
322 Goldcefo 1g (Cefotaxime) - 2445 Lọ                       26,400
323 Golddicron 30mg (Gliclazid) - 2818 Viên                          2,550
324 Goutcolcin 1mg (Colchicin) - 885 Viên                             252
325 Hafixim 100mg (Cefixim) - 885 Gói                          1,048
326 Hapacol 150mg (Paracetamo) - 2432 Gói                          1,100
327 Hapacol 150mg (Paracetamol) - 2818 Gói                          1,100
328 Hapacol 250mg (Paracetamol) - 2432 Gói                          1,733
329 Hapacol 80mg (Paracetamol) - 2818 Gói                             725
330 Heberbiovac HB 1ml (V.X Viêm gan B) Lọ                       66,800
331 Hepagold (Acid amin*) 8%/500ml - 360 Túi                     125,000
332 Hepatymo (Tenofovir) 300mg - 885 Viên                          2,079
333 Heptaminol 187,8mg - 885 Viên                             900
334 Hoạt huyết dưỡng não Duntamginko -1052 Viên                             300
335 Human Albumin Baxter 20%/50ml - 168 Chai                     591,500
336 Human Albumin Baxter 20%/50ml - 2432 Chai                     591,500
337 Huyết thanh KĐT Uốn Ván TC 1500IU - 992 Ống                       22,943
338 Hy đan - 1052 Viên                             130
339 Hy đan - 886 Viên                             130
340 Hydrocortison-Lidocain 5ml - 360 Lọ                       35,000
341 Imipenem Cilastatin Kabi (500 + 500)mg -2818 Lọ                     122,800
342 Incepavit 400IU (Vitamin E) - 885 Viên                          1,800
343 Incepdazol (Metronidazol) 250mg - 360 Viên                             455
344 Incepdazol 250mg (Metronidazol) - 302 Viên                             450
345 Indocollyre 0,1%/5ml (Indomethacin) - 1064 Lọ                       66,000
346 Infulgan 1g (Paracetamol) - 1064 Chai                       30,900
347 Insulatard 1000 IU/10ml (Insulin tác dụng trung bình) - 885 Lọ                       90,000
348 Isopto Carpine 2%/15ml (Pilocarpin) - 885 Lọ                       55,000
349 JW Amigold 8,5%/500ml (Acid amin*) - 302 Túi                     106,000
350 Kaflovo (Levofloxacin) 500mg - 2432 Viên                             648
351 Kali clorid 10%/10ml - 885 Ống                          1,840
352 Kali clorid Kabi 10%/10ml - 1064 Ống                          2,205
353 Kalium Chloratum 500mg - 1064 Viên                          1,400
354 Kalium Chloratum 500mg - 885 Viên                          1,500
355 Ketoconazol 2%/10g - 302 Tuýp                          5,320
356 Ketoconazol 2%/10g - 360 Tube                          5,320
357 Kim tiền thảo - 886 Viên                             468
358 Kitaro 0,75MUI+125mg (Spiramycin + Metronidazol) - 885 Viên                          3,180
359 Lado-Bavegan - 1052 Viên                             290
360 Lado-Bavegan - 886 Viên                             275
361 Lahm 15g (Magnesi + Nhôm + Simethicon) - 885 Gói                          3,250
362 Leolen Forte (Cytidine + Uridin) - 885 Viên                          4,200
363 Levofloxacin 500mg/100ml - 08BH Chai                       79,000
364 Levonor 1mg/1ml (Nor- adrenalin) - 885 Ống                       35,000
365 Lidocain 10%/38g - 302 Lọ                     159,000
366 Lidocain 10%/38g - 73 Lọ                     159,000
367 Lidocain 40mg/2ml - 2818 Ống                             389
368 Lidocain 40mg/2ml - 2818 Ống                             389
369 Lidocain Kabi 2%/2ml - 2432 Ống                             399
370 Lilonton (Piracetam) 3g/15ml - 1064 Ống                       20,160
371 Lipistad 20mg (Atorvastatin) - 2818 Viên                          1,755
372 Liposic 10g (Carbomer) - 1064 Tuýp                       56,000
373 Liposic 10g (Carbomer) - 885 Tuýp                       56,000
374 Lorista H 50/12.5mg (Losartan + hydroclorothiazid) - 885 Viên                          5,985
375 Magnesi-B6 (470+5)mg - 885 Viên                             134
376 Massoft 700mg/100ml (Lá thường xuân) - 886 Chai                       29,988
377 Mecabamol 750mg (Methocarbamol) - 992 Viên                          1,575
378 Medibivo sol 4mg/5ml (Bromhexin) - 885 Ống                          2,500
379 Medocef 1g (Cefoperazon*) - 885 Lọ                       47,500
380 Meloxicam 15mg/1,5ml - 2818 Ống                          3,549
381 Menazin 200mg (Ofloxacin) - 302 Viên                          2,900
382 Mepoly 10ml - 1064 Lọ                       37,000
383 Methyl Ergometrin maleat Ống                       14,416
384 Methyl Ergometrin maleat Ống                       14,417
385 Methyl prednisolon 16mg - 2432 Viên                             675
386 Methyl prednisolon 4mg - 394 Viên                             219
387 Methyldopa 250mg - 2236 Viên                          1,785
388 Metodex 5ml (Tobramycin + Dexamethason) - 992 Lọ                       35,000
389 Metovance (500+5)mg - 448 Viên                          2,500
390 Metovance (500+5)mg - 885 Viên                          2,600
391 Mezavitin (Vincamin+Rutin) - 1064 Viên                          4,473
392 Microlismi 9g - 885 Tuýp                       13,000
393 Midantin 250/31,25mg (Amoxicilin + acid clavulanic) - 448 Gói                          3,339
394 Milgamma N 2ml (B1+B6+B12) - 885 Ống                       17,500
395 Milrixa 600mg/4ml (Clindamycin) - 2818 Ống                       94,800
396 Misoprostol 200mcg Viên                          4,500
397 Misoprostol Stada 200mcg - 885 Vỉ                          4,500
398 Mixtard 30 1000IU/10ml (Insulin trộn) - 885 Lọ                       90,000
399 Mixtard 30 1000IU/10ml (Insulin trộn) - 992 Lọ                     109,900
400 Mobimed 7,5mg (Meloxicam) - 2818 Viên                             390
401 Modom - S 10mg (Domperidon) - 885 Viên                             137
402 Moov (Meloxicam) 7,5mg - 2445 Viên                             295
403 Moxilen 500mg (Amoxicilin) - 2818 Viên                          2,380
404 Mydrin-P 10ml - 885 Lọ                       67,500
405 Nafloxin (Ciprofloxacin) 200mg/100ml - 2432 Chai                       46,500
406 Natri Clorid 0,9%/100ml - 1064 Chai                          7,560
407 Natri Clorid 0,9%/100ml - 885 Chai                          7,560
408 Natri Clorid 0,9%/250ml - 1064 Chai                          8,400
409 Natri Clorid 0,9%/250ml - 885 Chai                          8,400
410 Natri Clorid 0,9%/500ml - 885 Chai                          8,820
411 Natri clorid 0,9%/10ml - 885 Lọ                          1,180
412 Natri clorid 10%/5ml - 885 Ống                          2,310
413 NatriBicarbonat 250ml Chai                       31,395
414 Neo-Penotran (Metronidazol+Miconazol) Viên                          9,750
415 Neometin - 448 Viên                          9,000
416 Neometin - 885 Viên                          9,000
417 Neostigmine 0,5mg/1ml - 1064 Ống                          7,623
418 Neozith 250mg (Azithromycin) - 1064 Viên                          2,900
419 Nicardipine Aguettant 10mg/10ml - 885 Ống                     124,999
420 Nitralmyl (Nitroglycerin) 2,6 mg - 360 Viên                          1,300
421 No-Spa 40mg/2ml (Drotaverin) - 885 Ống                          5,306
422 Nước Oxy già 3%/20ml - 1064 Lọ                          1,350
423 Nước Oxy già 3%/20ml - 885 Lọ                          1,250
424 Nước cất tiêm 5ml TH - 2818 Ống                             483
425 Nước cất ống nhựa 5ml - 2432 Ống                             495
426 Oflovid 3,5g (Ofloxacin) - 885 Tuýp                       74,530
427 Ofloxacin 0,3%/5ml - 885 Lọ                          2,925
428 Olesom (Ambroxol) - 730 Lọ                       39,480
429 Olesom 30mg/5ml (Ambroxol) - 885 Lọ                       39,600
430 Olesom S 100ml (Salbutamol+ Ambroxol) - 1064 Lọ                       44,800
431 Olesom S 100ml (Salbutamol+ Ambroxol) - 885 Lọ                       44,800
432 Omeusa 1g (Oxacilin) - 885 Lọ                       72,000
433 Ondanov 8mg/4ml (Ondansetron) - 2818 Ống                          7,540
434 Oresol 27,9g - 885 Gói                          1,450
435 Osmofundin 20%/250ml - 885 Chai                       18,800
436 Ovalax( Bisacodyl 5mg ) Viên                             680
437 Oxytocin 10IU/1ml - 885 Ống                          9,350
438 Oxytocin Ịnjection 10IU/1ml - 977 Ống                          9,350
439 PMS-Pantoprazole 40mg - 2818 Lọ                       68,700
440 PMS_Pantoprazole 40mg - 713 Ống                       68,700
441 Pamatase (Methyl prednisolon) 40mg - 2432 Lọ                       23,500
442 Panalganeffer Codein (500+30)mg - 992 Viên                          1,020
443 Panfor SR-500 (Metformin) - 885 Viên                          1,200
444 Panfor SR-500 (Metformin) - 992 Viên                          1,200
445 Panthenol Nano Bạc 130g Lọ                     128,000
446 Panthenol Nano Bạc 130g - 421 Lọ                     128,000
447 Paracetamol Kabi 1000mg/100ml - 885 Chai                       18,900
448 Paragin 500mg (L-Ornithin - L- aspartat) - 992 Viên                          1,500
449 Partamol 500mg (Paracetamol) -2818 Viên                             450
450 Partamol Tab. 500mg (Paracetamol) - 2445 Viên                             450
451 Partamol-Codein 530mg - 302 Viên                          2,620
452 Pataday 0,2%/2,5ml (Olopatadin) - 885 Lọ                     131,100
453 Pecrandil 5mg (Nicorandil) - 302 Viên                          2,940
454 Pesancort 5g (Fusidic acid + betamethason) - 885 Tuýp                       21,600
455 Phezam 400+25mg (Piracetam+ Cinnarizin) - 885 Viên                          2,800
456 Piroxicam 20mg/ml - 2818 Ống                          4,620
457 Poltraxon 1g (Ceftriaxone) - 2432 Lọ                       24,612
458 Povidine 5% Lọ                          6,950
459 Povidon Iod 10% 150ml - 1064 ml                             160
460 Predegyl 150mg (Econazol) - 885 Viên                       12,000
461 Preforin 40mg (Methyl prednisolon) - 2818 Lọ                       23,500
462 Prevasel 10mg (Pravastatin) - 1064 Viên                          4,150
463 Prevasel 10mg (Pravastatin) - 885 Viên                          4,200
464 Promaquin 500mg (Ciprofloxacin) - 357 Viên                          3,688
465 Prospan 35mg/5ml - 886 Túi                          6,300
466 Prospan Cough Liquid 35mg/5ml - 1052 Gói                          6,300
467 Pulmicort respules 500mcg/2ml (Budesonid) - 885 Ống                       13,834
468 Pulmicort respules 500mcg/2ml (Budesonid) - 992 Ống                       13,834
469 Pusadine 2%/5g (Fusidic acid) - 302 Tuýp                       15,000
470 Pyraneuro (Vitamin B1 + B6 + B12) - 885 Viên                             500
471 Ramizes 5mg (Ramipril) - 885 Viên                          3,850
472 Refresh Tears 0,5%/15ml (Natri CMC) - 885 Lọ                       64,102
473 Renapril 5mg (Enalapril) - 2818 Viên                             399
474 Ringer lactat 500ml - 1064 Chai                          8,925
475 Ringer lactat 500ml - 885 Chai                          9,135
476 Rocephin 1g I.V (Ceftriaxon*) - 78BH Lọ                     151,801
477 Rocephin 1g I.V. (ceftriaxon)-4574/QĐ-SYT Lọ                     181,440
478 Rocuronium Kabi 10mg/ml - 885 Ống                       62,000
479 Rocuronium Kabi 10mg/ml - 992 Lọ                       69,000
480 Rovamycine 3 M.I.U (Spiramycin) - 1064 Viên                          8,848
481 SAT 1500IU - 425 Ống                       25,263
482 Saferon (Sắt 100mg + Acid folic 500mcg) - 360 Viên                          4,200
483 Salbutamol Renaudin 0,5mg/ml - 2818 Ống                       14,000
484 Salbutamol Renaudin 0,5mg/ml - 360 Ống                       14,000
485 Scilin M30 (Insulin trộn) 400UI/10ml - 885 Lọ                     104,000
486 Scilin M30 (Insulin trộn) 400UI/10ml - 992 Lọ                     103,800
487 Scilin N (Insulin tác dụng chậm) 400UI/10ml - 1064 Lọ                     103,800
488 Scilin N 400IU/10ml (Insulin td chậm) - 885 Lọ                     104,000
489 Scilin R 400IU/10ml (Insulin td nhanh) - 1064 Lọ                     103,800
490 Scilin R 400IU/10ml (Insulin td nhanh) - 885 Lọ                     104,000
491 Sevoflurane 250ml - 992 ml                          8,000
492 Simethicon Stada 15ml Chai                       14,000
493 Simvastatin Savi 40mg - 885 Viên                          4,350
494 Smecgim 3g (Dioctahedral smectit) - 885 Gói                             945
495 Smoflipid 20%/250ml - 885 Chai                     159,000
496 Solufemo 100mg/10ml (Sắt (III) hydroxyd polymaltose) - 885 Ống                          6,800
497 Sorbitol 5g - 360 Gói                             420
498 Sorbitol 5g - 885 Gói                             580
499 Sosallergy Syrup 0,5mg/ml (Desloratadin) - 885 Ống                          4,200
500 Staclazide 60 MR (Gliclazid) - 85BH Viên                          1,950
501 Statripsine (Alpha chymotrypsin) 4,2mg - 992 Viên                          1,200
502 Stiprol (Glycerol) 9g - 360 Tube                          6,930
503 Sulfadiazin Bạc 1%/20g - 1064 Tuýp                       19,000
504 Sulfadiazin Bạc 1%/20g - 885 Tuýp                       18,900
505 Sunpranza 40mg (Esomeprazol) - 885 Lọ                       50,000
506 Suxamethonium Chloride 100mg/2ml - 885 Ống                       15,750
507 Suxamethonium Chloride 100mg/2ml - 992 Ống                       15,750
508 Sympal 50mg/2ml (Dexketoprofen) - 885 Ống                       21,210
509 Syseye 0,3%/10ml (Hydroxypropylmethylcellulose) - 1064 Lọ                       25,000
510 Tamiflu 75mg (Oseltamivir*) - 885 Viên                       44,877
511 Tanatril 5mg (Imidapril) - 885 Viên                          4,414
512 Tearbalance 0,1%/5ml (Natri hyaluronat) - 885 Lọ                       57,000
513 Tetracyclin 1%/5g - 885 Tuýp                          2,500
514 Tetraspan 6% (hydroxyethyl starch) - 885 Chai                       89,950
515 Than hoạt Gói                       33,075
516 Thanh nhiệt tiêu độc Livergood - 886 Viên                          1,995
517 Theresol cam 5,63g - 885 Gói                          1,617
518 Thuốc tra mắt Mediclovir 3%/5g (Aciclovir) - 885 Tuýp                       49,300
519 Timolol maleate 0.5%/5ml - 885 Lọ                       42,200
520 Tobradex 5ml (Tobramycin + dexamethason) - 885 Lọ                       45,100
521 Tobrin 0.3%/5ml (Tobramycin) - 885 Lọ                       38,717
522 Tobrin 0.3%/5ml (Tobramycin) - 992 Lọ                       39,000
523 Toxaxine 250mg (Tranexamic acid) - 1064 Ống                          8,000
524 Toxaxine 500mg/5ml (Tranexamic acid) - 885 Ống                       16,000
525 Trahes 5mg (Natri montelukast) - 885 Gói                          5,800
526 Travinat 250mg (Cefuroxim) - 2818 Viên                          1,109
527 Trichopol 500mg/100ml (Metronidazol) - 2452 Túi                       27,500
528 Trichopol 500mg/100ml (Metronidazol) - 2818 Túi                       27,500
529 Trimafort 10ml - 1064 Gói                          3,950
530 Trimetazidine Stada 35mg MR - 885 Viên                             750
531 Tuần hoàn não Thái Dương - 886 Viên                          2,916
532 Usatenvir 300mg (Tenofovir) - 798 Viên                          2,490
533 Utrogestan (Progesteron) 200mg - 360 Viên                       13,000
534 Utrogestan 200mg (Progesteron) - 885 Viên                       13,000
535 V.phonte - 886 Viên                             830
536 Veinofytol 50mg (Aescin) - 885 Viên                          8,500
537 Ventinat 1g (Sucralfat) - 885 Gói                          4,840
538 Ventolin Inh 100mcg - 885 Lọ                       76,379
539 Ventolin Neb Sol 2.5mg/2.5ml (Salbutamol) - 1064 Ống                          4,575
540 Ventolin Neb Sol 2.5mg/2.5ml (Salbutamol) - 885 Ống                          4,575
541 Ventolin Neb Sol 5mg/2.5ml (Salbutamol) - 1064 Ống                          8,513
542 Ventolin Neb Sol 5mg/2.5ml (Salbutamol) - 885 Ống                          8,513
543 Vicoxib 200mg (Celecoxib) - 448 Viên                             370
544 Vigadexa 5ml (Moxifloxacin + dexamethason) - 885 Lọ                     105,500
545 Vigadexa 5ml - 1064 Lọ                     105,499
546 Vigamox 0,5%/5ml (Moxifloxacin) - 885 Lọ                       90,000
547 Vigamox 0,5%/5ml (Moxifloxacin) - 992 Lọ                       90,000
548 Vigentin 875mg/125mg (Amoxicilin + acid clavulanic) - 85BH Viên                          4,380
549 Vincystin 100mg (N-acetylcystein) - 885 Gói                             462
550 Vinopa 40mg/2ml (Drotaverin) - 1064 Ống                          3,780
551 Vinphyton 10mg/ml (Vitamin K1) - 885 Ống                          1,785
552 Vinphyton 1mg (Vitamin K1) - 1064 Ống                          1,750
553 Vintrypsine 5000IU (Alpha chymotrypsin)-613 Lọ                          5,200
554 Vismed 0,18%/0,3ml (Natri hyaluronat) - 885 Lọ                       10,199
555 Vitamin B1 100mg - 885 Ống                             630
556 Vitamin B1 100mg-613 Ống                             550
557 Vitamin B12 Kabi 1000 mcg/ml- 1064 Ống                             483
558 Vitamin K1 10mg - 992 Ống                          2,163
559 Vitamin PP 50mg - 992 Viên                               50
560 Viên đặt Entizol 500mg (Metronidazol) - 885 Viên                       11,000
561 Volulyte IV 6%/500ml - 992 Túi                       98,000
562 Vorifend Forte 500mg (Glucosamin) - 448 Viên                          1,400
563 Xylobalan 0,1%/10ml (Xylometazolin) - 2818 Lọ                       32,300
564 Xylocaine Jelly Oin 2% 30g (Lidocain) - 613 Tuýp                       55,600
565 Xylometazolin 0,05%/10ml - 2445 Lọ                          3,654
566 Xylometazolin 0,05%/10ml - 2818 Lọ                          3,642
567 Zenvimin C (Vitamin C) 500mg - 360 Viên                             193
568 Zenvimin C (Vitamin C) 500mg - 885 Viên                             195
569 Zidocin (Spiramycin + Metronidazol) - 992 Viên                             720
570 Zonaarme 5%/5g (Aciclovir) - 992 Tuýp                          4,300