HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

DANH MỤC THUỐC 2021

Người viết: Administrator 18/03/2022
DANH MỤC THUỐC
Năm 2021
TT Danh mục ĐVT Nơi SX  Đơn giá  Ghi chú
I. Thuốc Gây nghiện        
1 Dolcontral 100mg/2ml ,- 309 Ống Warsaw        16,000  
2 Fentanyl 0,1mg/2ml - 360 Ống Rotex        11,500  
3 Fentanyl 0,1mg/2ml - 719 Ống Warsaw        11,800  
4 Fentanyl (Fentanyl 0,1mg/2ml) - 810 Ống Warsaw        11,800  
5 Morphin HCl 10mg/ml-613 Ống Vidipha           3,360  
6 Morphin HCl 10mg/ml - 1064 Ống Vidipha           3,360  
7 Morphin HCl 10mg/ml - 885 Ống Vidipha           3,800  
8 Morphin HCl 10mg/ml - 719 Ống Vidipha           3,360  
  Morphin HCl 10mg/ml - 810 Ống Vidipha           3,696  
9 Morphin (Viên) 30mg - 885 Viên Dopharma (tw2)           6,300  
10 Pethidine-hameln 50mg/ml - 719 Ống Hameln        18,000  
II. Thuốc hướng tâm thần        
1 Danotan 100mg/1ml (Phenobarbital) - 885 Ống Daihan        11,500  
2 Diazepam 10mg/2ml - 562 Ống Vidipha           4,200  
3 Diazepam - Hameln 10mg/2ml - 885 Ống Hameln           7,720  
4 Diazepam 10mg/2ml - 719 Ống Rotexmedica        12,600  
5 Diazepam 10mg/2ml - 810 Ống Rotexmedica        12,600  
6 Ephedrine Aguettant 30mg/ml - 885 Ống Aguettant        52,500  
7 Ephedrine Aguettant 30mg/ml - 719 Ống Aguettant        52,500  
8 Ephedrine Aguettant 30mg/ml - 810 Ống Aguettant        52,500  
9 Gardenal 10mg  (Phenobarbital)-613  Viên Pharbaco              137  
10 Garnotal 10mg (Phenobarbital) - 340 Viên Danapha              126  
11 Garnotal 10mg (Phenobarbital) - 719 Viên Danapha              140  
12 Ketamin HCl 500mg/10ml - 360 Lọ Rotexmedica        52,500  
13 Ketamin Hydrochloride 500mg/10ml - 885 Lọ Rotexmedica        52,500  
14 Ketamin Hydrochloride 500mg/10ml - 719 Lọ Rotexmedica        52,500  
15 Ketamine HCL 500mg/10ml - 810 Lọ Rotexmedica        60,800  
16 Midazolam 5mg/ml - 885 Ống Rotexmedica        18,900  
17 Midazolam-hameln 5mg/ml - 719 Ống Hameln        18,480  
18 Midanium (Midazolam 5mg/ml) - 810 Ống Warsaw        17,850  
19 Seduxen 5mg (Diazepam) - 885 Viên Gedeon Richter              578  
20 Seduxen 5mg (Diazepam) - 312 Viên Gedeon Richter           1,260  
22 Seduxen 5mg (Diazepam 5mg) - 810 Viên Gedeon Richter           1,260  
21 Seduxen (Diazepam) 5mg - 360 Viên Gedeon Richter              578  
III. Thuốc thường        
1 A.T Famotidine 40mg/5ml - 1064 Lọ Công ty CPDP An Thiên        75,900  
2 ACC 200mg (N-acetylcystein) - 719 Gói Lindopharm           2,020  
3 ACC 200mg (N-acetylcystein) - 566 Gói Lindopharm           1,789  
4 Acecyst 200mg (N-acetylcystein) - 885 Gói Việt Nam              420  
5 Acepron 80 (Paracetamol 80mg)-4573/QĐ-SYT Gói Cửu long              378  
6 Acepron 250mg (Paracetamol) - 2404 Gói Cửu long              335  
7 Acetazolamid 250mg - 719 Viên Pharmedic              735  
8 Acetazolamid 250mg - 885 Viên Pharmedic              735  
9 Acetylcystein Stada 200mg - 302 Viên Stada              595  
10 Aciclovir 400mg - 1064 Viên Hải Dương           2,220  
11 Acyclovir 3%/5g - 719 Tuýp Công ty CPDP Quảng Bình        47,500  
12 Acyclovir 400mg - 885 Viên Công ty CPDP Quảng Bình              790  
13 Acyclovir 5%/10g - 885 Tuýp S.Pharm        11,500  
14 Acyclovir Stella 800mg (Acyclovir 800mg) - 810 Viên Stellapharm           4,000  
15 Adrenalin - 1mg/1ml  ống Vĩnh Phúc           2,050  
16 Adrenalin 1mg/1ml - 613 ống Vĩnh Phúc           2,300  
17 Adrenalin 1mg/1ml - 719 ống Vinphaco           1,701  
18 Adrenalin 1mg/1ml - 885 ống Vinphaco           1,995  
19 Adrenalin 1mg/1ml (Adrenalin 1mg/1ml) - 810 ống Vinphaco           1,460  
20 Aerrane 100%/250ml (Isoflurane ) - 992 ml Baxter Healthcare Corporation           2,520  
21 Agifuros (Furosemid) 40mg - 2818 Viên Agimexpharm              105  
22 Agifuros (Furosemid) 40mg - 2404 Viên Agimexpharm                95  
23 Agimol 150mg (Paracetamol) - 2404 Gói Agimexpharm              294  
24 Aginolol 50mg (Atenolol) - 2404 Viên Agimexpharm                94  
25 AGI-TYFEDOL 500mg (Paracetamol) - 975 Viên Agimexpharm                96  
26 AGI-TYFEDOL 500mg (Paracetamol) - 1456 Viên Agimexpharm                96  
27 Almasane 10g (Mg+Al+Simethicon) - 719 Gói Stada-VN           4,350  
28 AlphaDHG Chymotrypsin 21 microkatal - 719 Viên Hậu Giang              860  
29 Alphagan P 7,5mg/5ml (Brimonidin tartrat) - 885 Lọ Allergan.M      103,335  
30 Alsiful S.R. Tablets 10mg (Alfuzosin 10mg) - 810 Viên Standard           7,500  
31 Ama-Power (Ampi+Sulbactam) 1500mg - 719 Lọ S.C Antibiotice S.A        62,000  
32 Ama-Power (Ampi+Sulbactam) 1500mg - 566 Lọ S.C Antibiotice S.A        62,000  
33 Ambroxol H (Ambroxol 30mg/5ml x 50ml) - 810 Lọ Dopharma (tw2)        30,000  
34 Ambroxol-H 30mg/5ml x 50 ml - 719 Lọ Dopharma (tw2)        30,000  
35 Amdepin Duo 15 (Amlodipin + Atorvastatin) - 719 Viên Cadila           3,700  
36 Amdepin Duo 15 (Amlodipin + Atorvastatin) - 885 Viên Cadila           3,600  
37 Aminazin 25mg (Clorpromazine) - 491 Viên Danapha                74  
38 Aminic (Acid amin* 10%/200ml) - 810 Túi Adventa-Malaysia      105,000  
39 Aminic 10%/200ml (Acid amin) - 719 Túi Adventa-Malaysia      105,000  
40 Amlessa 4mg/10mg (Perindopril + amlodipin) - 810 Viên KRKA           5,680  
41 Amlibon 10mg (Amlodipin) - 908 Viên Slovenia           1,287  
42 Amlodipin Stada 5mg - 2818 Viên Stada              679  
43 Ampelop 625mg - 1052 Viên Traphaco           1,300  
44 Ampelop 625mg (Chè dây) - 811 Viên Traphaco           1,278  
45 Amtesius (Bromhexin 4mg/3g) - 810 Viên Công ty CP Hóa dược Việt nam           3,150  
46 Amtesius 4mg/3g (Bromhexin) - 719 Gói Việt Nam           3,150  
47 Andonbio 1g (Lactobacillus acidophilus) - 719 Gói Mebiphar-Austrapham           1,295  
48 Angut 300mg (Allopurinol) - 2432 Viên Hậu Giang              335  
49 Angut 300mg (Allopurinol) - 2818 Viên Hậu Giang              323  
50 Antivic 50mg (Pregabalin) - 719 Viên Công ty CPDP An Thiên           1,323  
51 Augxicine 625 H2vi (Amoxycilin + Acid Clavulanic) - 2404 Viên Vidipha           1,604  
52 Augxicine 500mg/62,5mg (Amoxycilin + Acid Clavulanic) - 2404 Gói Vidipha           1,743  
53 Apratam (Piracetam 400mg) - 810 Viên S.C.Arena           1,450  
54 Apratam (Piracetam) 400mg - 719 Viên S.C.Arena           1,450  
55 Aspirin 100mg - 1064 Viên Traphaco              450  
56 Aspirin 81mg - 649 Viên Vidipha              113  
57 Aspirin Stada 81mg - 885 Viên Stada              290  
58 Aspirin - 100 (Acetylsalicylic acid 100mg) - 810 Viên Traphaco              450  
59 Atimecox 15mg/1,5ml (Meloxicam) - 2404 Ống Công ty CPDP An Thiên           2,100  
60 Atileucine (Acetyl leucin) 500mg/5ml - 719 Ống Công ty CPDP An Thiên        10,500  
61 Atileucine (Acetyl leucin) 500mg/5ml - 885 Ống Công ty CPDP An Thiên        11,500  
62 Atropin 0,5%/2ml (nhỏ mắt) Lọ BV Mắt TW        20,000  
63 Atropin Sulfat (Atropin 0,25mg/1ml) - 810 Ống Công ty CPD VTYT Hải Dương              460  
64 Atropin sulfat 0,25mg/1ml - 719 ống Vinphaco              462  
65 Atropin sulfat 0,25mg/ml - 1064 Ống Công ty CPD VTYT Hải Dương              500  
66 Atropin sulfat 0,25mg/ml - 779 ống Hải Dương              560  
67 Atropin sulfat 0,25mg/ml - 885 ống Công ty CPD VTYT Hải Dương              485  
68 Augbidil 250mg/31,25mg (Amoxicilin + acid clavulanic) - 08BH Gói Việt Nam           1,189  
69 Avamys spray 27.5mcg (Fluticasone furoate) - 1064 Bình GSK      173,191  
70 Axuka 1000/200mg (Amoxicilin + acid clavulanic) - 885 Lọ S.C Antibiotice S.A        39,000  
71 Axuka (Amoxicilin + Acid clavulanic  1000mg+200mg) - 810 Lọ S.C Antibiotice S.A        39,000  
72 Azicine 250mg (Azithromycin) - 719 Viên Stada-VN           3,650  
73 Azicine 250mg (Azithromycin) - 885 Viên Stada-VN           3,650  
74 Aziphar (Azithromycin) 200mg/5ml - 2818 Chai C ty cổ phần hóa-dược phẩm MEKOPHAR        68,000  
75 Azithromycin 500mg - 2818 Viên Hậu Giang           3,350  
76 Bactirid 100mg/5ml (Cefixime) - 719 Lọ Medicraft        59,500  
77 Bactirid 100mg/5ml (Cefixime) - 885 Lọ Medicraft        59,000  
78 Barole 10 (Rabeprazole  10mg) - 810 Viên Inventia Healthcare           1,440  
79 Barole 10mg (Rabeprazol) - 360 Viên Inventia Healthcare           1,600  
80 Barole 10mg (Rabeprazol) - 719 Viên Inventia Healthcare           1,450  
81 Barole 10mg (Rabeprazol) - 885 Viên India           1,600  
82 Barole 10mg (Rabeprazol) - 992 Viên Inventia Healthcare           1,600  
83 Beatil 4mg/5mg (Perindopril + Amlodipin 4mg + 5mg) - 810 Viên Gedeon.BL           5,600  
84 Beatil 4mg/10mg (Perindopril + Amlodipin) - 719 Viên Gedeon.BL           5,700  
85 Beatil 4mg/5mg (Perindopril + Amlodipin 4mg + 5mg) - 1694 Viên Gedeon.BL           5,600  
86 Becosemid (Furosemid) 40mg 360 Viên C.Ty Liên Doanh Meyer-BPC              120  
87 Benita 64mcg/liều (Budesonid) - 719 Chai Việt Nam        90,000  
88 Benita 64mcg/liều (Budesonid) - 885 Lọ Việt Nam        90,000  
89 Benita 64mcg/liều (Budesonid) - 810 Lọ MERAP Group        90,000  
90 BestGSV 60ml (Betamethasone + dexchlorpheniramin) - 885 Lọ Việt Nam        31,000  
91 Betahistin 24mg - 810 Viên Savi pharm           2,195  
92 Betasalic 10g (Salicylic acid + betamethason) - 719 Tuýp Medipharco        13,500  
93 Betasalic 10g (Salicylic acid + betamethason) - 885 Tuýp Medipharco        11,500  
94 Betaserc 24mg (Betahistin 24mg) - 810 Viên Mylan           5,962  
95 Betaserc 24mg (Betahistin) - 719 Viên Mylan           5,962  
96 Betaserc 24mg (Betahistin) - 885 Viên Mylan           5,962  
  Beticapc 750 SR (Metformin 750mg) - 810 Viên Ampharco           1,488  
97 Beticapc 750 SR (Metformin 750mg) - 372 Viên Ampharco           1,488  
98 BFS-Drotaverine 40mg/2ml - 885 Ống CPC1 HN           3,098  
99 BFS-Naloxone 0,4mg/1ml - 719 ống CPC1 HN        29,400  
100 BFS-Naloxone 0,4mg/1ml - 885 ống Công ty CPDP CPC1 Hà Nội        29,400  
101 BFS-Neostigmin 0,5mg/ml - 302 ống Công ty CPDP CPC1 Hà Nội           6,825  
102 BFS-Nicardipin 10mg/10ml - 885 Lọ Công ty CPDP CPC1 Hà Nội        84,000  
103 BFS-Noradrenaline 1mg/1ml - 885 Ống CPC1 HN        28,000  
104 Bidilucil 500mg (Meclophenoxat) - 719 Lọ Bidiphar        58,000  
105 Bidilucil 500mg (Meclophenoxat) - 885 Lọ Bidiphar        58,000  
106 Biosubtyl-II (Bacillus subtilis) - 1064 Viên Vacsin và sinh phẩm Nha Trang           1,400  
107 Biosubtyl II (Bacillus subtilis 107-108 CFU/250mg) - 810 Viên Vacsin và sinh phẩm Nha Trang           1,450  
108 Biosubtyl-II (Bacillus subtilis) - 719 Viên Vacsin và sinh phẩm Nha Trang           1,400  
109 Biosubtyl-II (Bacillus subtilis) - 885 Viên Vacsin và sinh phẩm Nha Trang           1,500  
110 Bivitanpo 100 (Losartan 100mg) - 810 Viên Bv Pharm           4,200  
111 Biviven 600mg (Diosmin) - 719 Viên Công ty cổ phần BV PHARMA           5,000  
112 Bluecezine (Cetirizin 10mg) - 810 Viên Bluepharma           4,000  
113 Bổ tỳ dưỡng cốt TD 100ml - 1052 Chai CTCP Sao Thái Dương        50,000  
114 Boganic - 811 Viên Việt Nam              650  
115 Bolabio (Saccharomyces boulardii) 1g - 719 Gói Việt Nam           4,900  
116 Bricanyl Inj. 0,5mg/ml (Terbutalin) - 719 Ống Cenexi        11,990  
117 Bricanyl Inj. 0,5mg/ml (Terbutalin) - 885 Ống Pháp        11,990  
118 Bricanyl Inj. 0.5mg/ ml (Terbutalin 0,5mg) - 810 Ống Cenexi        11,990  
119 Bromhexin 8mg - 2445 Viên Khánh Hòa                35  
120 Bromhexin 8mg - 2818 Viên Khánh Hòa                35  
121 Bromhexin 8mg - 2818 SĐK mới Viên Khánh Hòa                35  
122 Bucarvin (Bupivacain) 0,5%/4ml - 739 Ống Việt Nam        27,300  
123 Bucarvin (Bupivacain) 20mg/4ml - 38 Ống Việt Nam        27,300  
124 Budecort 0,5mg/2ml (Budesonid) - 719 Ống Cipla           9,900  
125 Budesonide Teva 0,5mg/2ml - 719 Ống Anh        12,534  
126 Budesonide Teva 0,5mg/2ml - 566 Ống Norton        12,534  
127 Buloxdine (Ibuprofen 0,1g/5ml) - 810 Gói Kolmar           5,500  
128 Buloxdine 0,1g/5ml (Ibuprofen) - 719 Gói Korea           5,500  
129 Buloxdine 0,1g/5ml (Ibuprofen) - 885 Gói Korea           5,500  
130 Bunchen 100mg (Diclofenac) - 719 Viên Ukraine        11,000  
131 Bunchen 100mg (Diclofenac) - 885 Viên Ukraine        11,000  
132 Bupivacaine 0,5%/4ml - 2818 Ống Warsaw        36,540  
133 Buscopan (Hyoscin butylbromid) 20mg/ml - 2432 Ống Boehringer Ing           8,376  
134 Buscopan 20mg/ml (Hyoscin butylbromid) - 2818 Ống Boehringer Ing           8,376  
135 Buscopan 20mg/ml (Hyoscin butylbromid) - 2818 SĐK mới Ống Boehringer Ing           8,376  
136 Buscopan 20mg/ml (Hyoscin butylbromid) - 2404 Ống Boehringer Ing           8,376  
137 Buscopan-4574 ống Boehringer Ing           8,376  
138 Buto-Asma 100mcg/liều (Salbutamol) - 719 Lọ Laboratorio Aldo        53,000  
139 Cafunten 1%/10g (Clotrimazol) - 810 Tuýp Medipharco           6,100  
140 Cafunten 1%/10g (Clotrimazol) - 719 Tub Medipharco           6,050  
141 Cafunten 1%/10g (Clotrimazol) - 885 Tub Medipharco        11,500  
142 Calci Clorid 500mg/ 5ml (Calci clorid 500mg/5ml) - 810 ống Minh Dân              897  
143 Calci clorid 500mg/5ml - 613 ống Phabarco           1,145  
144 Calci clorid 500mg/5ml - 719 ống Minh Dân              932  
145 Calci clorid 500mg/5ml - 885 ống Minh Dân              984  
146 Calci D Chewing 1250mg + 400IU - 810 Viên Spm           2,900  
147 Calcitriol 0,25 mcg Viên Hataphar              483  
148 Calcitriol 0,25mcg - 885 Viên India           1,100  
149 Candekern 16mg Tablet (Candesartan 16mg) - 810 Viên Kern Pharma S.L           6,600  
150 Captopril Stada 25mg - 2818 Viên Stada-VN              450  
151 Captopril Stella 25mg - 2818 Viên Stellapharm              450  
152 Captopril Stella 25mg - 2404 Viên Stellapharm              490  
153 Cefaclor 250mg - 885 Gói Minh Dân           2,078  
154 Cefazolin Actavis 1g - 2818 Lọ Balkan pharma        19,300  
155 Cefodomid 200 (Cefpodoxim 200mg) - 810 Viên Minh Dân           1,653  
156 Cefodomid 200mg (Cefpodoxim) - 885 Viên Minh Dân           1,730  
157 Cefpodoxim 100mg Gói Hà tây - VN           1,496  
158 Ceftibiotic 2000mg (Ceftizoxim) - 810 Lọ Tenamyd        93,800  
159 Ceftriaxon EG 1g/10ml - 08BH Lọ Pymepharco        17,780  
160 Cefuroxime 125mg - 719 Gói Minh Dân           1,323  
161 Celofin 200mg (Celecoxib) - 719 Viên Hậu Giang              840  
162 Celosti 200 (Celecoxib 200mg) - 810 Viên Hậu Giang           2,138  
163 Celosti 200mg (Celecoxib) - 885 Viên Hậu Giang           2,138  
164 Cerebrolysin 215,2mg/ml x 10ml - 360 Ống Ever Neuro      101,430  
165 Cerecaps - 655 Viên Mediplantex           2,590  
166 Cetampir plus (Piracetam 400mg + Cinnarizin 25mg) - 1064 Viên Savi pharm           2,400  
167 Cetimed 10mg (Cetirizin) - 719 Chai Medochemie           4,000  
168 Cetimed 10mg (Cetirizin) - 885 Viên Cyprus           4,000  
169 Chamcromus 0,03%/5g (Tacrolimus) - 885 Tuýp Dopharma         95,000  
170 Chemacin 500mg/2ml (Amikacin*) - 2818 Ống Laboratorio Farmaceutico C.T.s.r.l.        26,800  
171 Chlorocina-H - 1064 Tuýp Quảng Bình           3,680  
172 Chorlatcyn - 655 Viên Mediplantex           2,499  
173 Clindamycin 150mg/ml - 2404 Ống Hameln        89,500  
174 Ciloxan 3mg/ml (Ciprofloxacin) - 2404 Lọ Alcon.Bi        68,999  
175 Ciprofloxacin 500mg - 2445 Viên Khánh hòa              394  
176 Ciprofloxacin Polpharma 200mg/100ml - 2818 Túi Polpharma        46,450  
177 Ciprofloxacin Polpharma 200mg/100ml - 2404 Túi Polpharma        38,750  
178 Clabact 500mg (Clarithromycin) - 2404 viên Hậu Giang           4,810  
179 Claminat (Amo+Clavulamic) 600mg - 719 Lọ Agimexpharm        28,000  
180 Clanzacr 200mg (Aceclofenac) - 719 Viên Korea           6,990  
181 Claritek (Clarithromycin) 125mg/5ml - 360 Lọ Pakistan        50,000  
182 Claritek 125mg/5ml (Clarithromycin) - 719 Lọ Getz        35,000  
183 Clarithromycin Stada 500mg - 2818 Viên Stada-VN           5,500  
184 Clarithromycin Stada 500mg - 448 Viên Stada           5,500  
185 Cloramphenicol 0,4%/8ml - 719 Lọ Công ty CPDP Hà Nội           1,180  
186 Cloramphenicol 0,4%/8ml - 885 Lọ Công ty CPDP Hà Nội           1,040  
187 Cloramphenicol 0,4%/8ml - 992 Lọ Công ty CPDP Hà Nội           1,040  
188 Clorpheniramin 4mg - 992 Viên Hậu Giang                34  
189 Cloviracinob (Aciclovir 5%) - 810 Tuýp Ấn Độ        14,500  
190 Cloviracinob (Aciclovir) 5%/5g - 719 Tuýp Ấn Độ        14,500  
191 Colchicin 1mg - 566 Viên Danapha              410  
192 Codalgin Forte 530mg (Paracetamol + codein) - 719 Viên Aspen           3,100  
193 Coldko (Para + Clorphe + Dextro) - 719 Viên Nam Hà           2,750  
194 Colocol 150mg (Paracetamol) - 885 Viên SAOKIM PHARMA           2,040  
195 Colocol 150mg (Paracetamol) - 885. Viên Sao Kim           2,040  
196 Colthimus 4mg (Tizanidin) - 885 Viên Hataphar           1,743  
197 Combigan (Brimonidine + Timolol 2mg/ml + 5mg/ml) - 810 Lọ Allergan.Ire      183,514  
198 Combigan 5ml (Brimonidin tartrat + timolol) - 312 Lọ Allergan.Ire      183,514  
199 Combigan 5ml (Brimonidin tartrat + timolol) - 885 Lọ Allergan.Ire      183,514  
200 Cozz Ivy 100ml (Cao lá thường xuân) - 811 Lọ Hậu Giang        20,810  
201 Cồn 70º/500ml - 1064 ml Công ty CP Hóa dược Việt nam                35  
202 Cồn 70º/500ml - 719 ml Hải Dương             38.0  
203 Cồn 70º/500ml - 885 ml Công ty CP Hóa dược Việt nam             35.6  
204 Cồn 70º/500ml - 566 ml Công ty CP Hóa dược Việt nam             37.0  
205 Cồn xoa bóp Jamda 50ml - 811 Lọ Traphaco        18,000  
206 Cồn xoa bóp Jamda 50ml - 886 Lọ Traphaco        18,000  
207 Cordaflex 20mg (Nifedipin) - 2445 Viên EGIS              730  
208 Cordaflex 20mg (Nifedipin) - 302 Viên EGIS              900  
209 Cordarone 150mg/3ml (Amiodaron) - 719 Ống Sanofi.P        30,048  
210 Cordarone 150mg/3ml (Amiodaron) - 885 Ống Sanofi.P        30,048  
211 Cordarone 150mg/3ml (Amiodaron) - 992 (SĐK mới) Ống Sanofi-Pháp        30,048  
212 Cordarone 150mg/3ml (Amiodaron) - 315 Ống Sanofi.P        30,048  
213 Cordarone 150mg/3ml (Amiodaron) - 566 Ống Sanofi.P        30,048  
214 Cordarone 200mg (Amiodaron) - 2432 Viên Sanofi.P           6,750  
215 Coryol 6.25mg (Carvedilol) - 908 Viên KRKA           3,748  
216 Cosyndo B (B1+B6+B12) - 719 Viên Armephaco           1,050  
217 Cosyndo B (B1+B6+B12) - 885 Viên Armephaco           1,050  
218 Cosyndo B (Vitamin B1 + B6 + B12 ) - 810 Viên XN120           1,100  
219 Cotrimoxazole 400/80mg - 719 Viên Stellapharm              487  
220 Cotrimstada 480mg - 885 Viên Stada              450  
221 Coveram 5mg/5mg - 719 Viên Servier-Ailen           6,589  
222 Coveram 5mg/5mg - 885 Viên Servier-Ailen           6,589  
223 Coveram 5/5mg (Perindopril + amlodipin) - 566 Viên Servier-Ailen           6,589  
224 Coversyl (Perindopril) 5mg - 1064 Viên Servier.Phap           5,650  
225 Coversyl (Perindopril) 5mg - 719 Viên Servier.Phap           5,650  
226 Coversyl (Perindopril) 5mg - 885 Viên Servier.Phap           5,650  
227 Coversyl Tab 5mg  (Perindopril 5mg) - 810 Viên Servier.Phap           5,650  
228 Cravit 25mg/5ml (Levofloxacin) - 719 Lọ Santen        88,515  
229 Cravit 25mg/5ml (Levofloxacin) - 885 Lọ Santen        88,515  
230 Crestor 10mg (Rosuvastatin) - Tài trợ Viên AstraZeneca.Anh    
231 Crila Forte 500mg - 655 Viên Thiên Dược           4,900  
232 Crila Forte 500mg - 811 Viên Thiên Dược           4,900  
233 Crocin 200mg (Cefixim) - 2404 Viên Pymepharco           6,200  
234 Daflon 500mg (Diosmin + hesperidin) - 885 Viên Servier.Phap           3,258  
235 Daivobet Onit (Calcipotriol + betamethason) 15g - 360 Túyp Leo      262,500  
236 Darinol 300mg (Allopurinol) - 2404 Viên Danapha              440  
237 DD Natri clorid 0,9%/500ml (rửa) - 1064 Chai Công ty CP Hóa dược Việt nam           6,700  
238 DD Natri clorid 0,9%/500ml (rửa) - 885 Chai Công ty CP Hóa dược Việt nam           7,300  
239 Dexamethason Kabi (Dexamethason 4mg/ml) - 810 Ống FKB-VN              775  
240 Dexamethason Kabi (Dexamethason 4mg/ml) - 1694 Ống FKB-VN              775  
241 Dexamethasone 4mg/ml - 1976 Ống Vinphaco              762  
242 Dexamethason 3,3mg/1ml - 719 Ống Việt Nam              805  
243 Dexamethason 3,3mg/1ml - 885 Ống Minh Dân              805  
244 Dexamethason Kabi 4mg/ml Ống FKB- Việt nam              840  
245 Dex-Tobrin (Tobramycin + Dexamethasone  3mg+1mg/1ml) - 810 Lọ Balkan pharma        43,919  
246 Dextromethorphan-BVP 60ml - 719 Lọ BRV Healthcare        20,000  
247 Dianorm - M (Gliclazid + Metformin) 80+500mg - 719 Viên Micro           3,295  
248 Dianorm - M (Gliclazid + Metformin) 80+500mg - 885 Viên Ấn Độ           3,390  
249 Dianorm-M (Gliclazid + metformin 80mg + 500mg) - 810 Viên Ấn Độ           3,200  
250 Diaphyllin 4,8% 5ml ống Gedeon Richter        10,100  
251 Dicain 1%/10ml Lọ BV Mắt TW        25,000  
252 Diclofenac (HD) 75mg/3ml Ống Công ty CPD VTYT Hải Dương              945  
253 Digoxin 0,25mg - 360 Viên Gedeon Richter              714  
254 Digoxin 0,25mg - 885 Viên Hungary              714  
255 Dimedrol 10mg/1ml - 1064 Ống Công ty CPD VTYT Hải Dương              595  
256 Dimedrol 10mg/1ml - 650 Ống Vinphaco              546  
257 Dimedrol 10mg/1ml - 656 Ống Công ty CPD VTYT Hải Dương              560  
258 Dimedrol 10mg/1ml - 719 Ống Vinphaco              546  
259 Dimedrol 10mg/1ml - 861 Ống Hải Dương              595  
260 Dimedrol 10mg/1ml - 885 Ống Công ty CPD VTYT Hải Dương              560  
261 Dimedrol (Diphenhydramin  10mg/1ml ) - 810 Ống Vinphaco              540  
262 Dimustar 0,1%/10g (Tacrolimus) - 885 Tuýp Hóa dược      120,000  
263 Disthyrox 100 mcg (Levothyroxin) - 719 Viên Hataphar              294  
264 Disthyrox 100 mcg (Levothyroxin) - 566 Viên Hataphar              294  
265 Dixirein (Carbocistein 375mg) - 810 Viên Công ty CPDP Hà Tây              693  
266 Dixirein 375mg (Carbocistein) - 885 Viên Hà tây - VN           1,239  
267 Doalgis (Bethamethason + Dexchlorpheniramin) - 810 Lọ Hataphar        27,000  
268 Doalgis (Betamethasone + dexchlorpheniramin) 60ml - 719 Lọ Hataphar        27,000  
269 Dobutamin - BFS 250mg/5ml - 566 Ống CPC1 HN        55,000  
270 Dobutamin - BFS 250mg/5ml - 312 Ống CPC1 HN        55,000  
271 Dobutamine-hameln 12,5mg/ml - 885 Ống Hameln        60,000  
272 Dochicin 1mg (Colchicin) - 992 Viên Domesco              335  
273 Dogastrol 40mg (Pantoprazol) - 2818 Viên Việt Nam           2,500  
274 Domever 25mg (Spironolacton) - 2818 Viên Domesco              410  
275 Domever 25mg (Spironolacton) - 2404 Viên Domesco              410  
276 Domperidon Stada 10mg - 312 Viên Stellapharm              400  
277 Doncef 500mg (Cefradin) - 810 Viên Pymepharco           2,450  
278 Dopamine Hydrochloride 4% (Dopamin 200mg/5ml) - 810 Ống Warsaw        19,950  
279 Dopamin 200mg/5ml - 1064 Ống Rotex        19,950  
280 Dopamin 200mg/5mll - 885 Ống Rotex        19,950  
281 Dopolys (Ginkgo biloba + heptamino + troxerutin) - 810 Viên Domesco           2,410  
282 Dorithricin - 885 Viên Đức           2,000  
283 Dorocardyl 40mg (Propranolol) - 885 Viên Domesco              410  
284 Dorocardyl 40mg (Propranolon) - 448 Viên Domesco              273  
285 Dorocardyl 40mg (Propranolon) - 992 Viên Domesco              273  
286 Dorocardyl 40mg (Propranolol 40mg) - 810 Viên Domesco              989  
287 Dorotor 20mg (Atorvastatin) - 1200 Viên Domesco              504  
288 Doxycyclin 100mg - 2432 Viên XNDP 150              260  
289 Dozidine MR 35mg (Trimetazidin) - 448 Viên Domesco              455  
290 Dozoltac (Paracetamol 325+Chlopheniramin 4mg)-613 Viên Domesco        213.15  
291 Drotusc Forte 80mg (Drotaverin) - 719 Viên Medisun           1,050  
292 Drotusc Forte 80mg (Drotaverin) - 885 Viên Hataphar              945  
293 Drotusc Forte 80mg (Drotaverin) - 992 Viên Hà tây - VN              945  
294 Drotusc Forte (Drotaverin 80mg) - 810 Viên Medisun           1,050  
295 Duotrav 2,5ml (Travoprost+ timolol) - 885 Lọ Bỉ      320,000  
296 Duphalac (Lactulose 10g/15ml) - 810 Chai Abbott.HL        86,000  
297 Duphaston 10 mg (Dydrogesteron) - 360 Viên Abbott.HL           7,360  
298 Dkasolon 0,05mg (Mometason furoat) - 810 Lọ Dược Khoa      116,000  
299 Ebitac 25 (Enalapril + Hydrochlorothiazid 10mg + 25mg) - 810 Viên Famak           3,450  
300 Ebitac 25 (Enalapril + Hydrochlorothiazid 10+25 mg) - 1694 Viên Farmak           3,450  
301 Ebitac 25 (Enalapril + Hydroclorothiazid) - 719 Viên Famak           3,500  
302 Ebitac 25 (Enalapril + Hydroclorothiazid) - 885 Viên Thuận An Phát           3,500  
303 Efferalgan 150mg - 719 Viên Pháp           2,258  
304 Efferalgan 150 (Paracetamol 150mg) - 810 Viên Pháp           2,258  
305 Efferalgan 300mg Viên Bms Group           2,831  
306 Efferalgan 300mg - 719 Viên Pháp           2,641  
307 Efferalgan 80mg - 719 Viên UPSA           1,890  
308 Efferalgan 80mg (Paracetamol) - 885 Viên UPSA           1,890  
309 Efferalgan 80mg - 810 Viên UPSA           1,890  
310 Elitan (Metoclopramid) 10mg/2ml - 1064 Ống Medochemie        14,200  
311 Elitan (Metoclopramid) 10mg/2ml - 719 Ống Medochemie        14,200  
312 Elitan (Metoclopramid) 10mg/2ml - 885 Ống Medochemie        14,200  
313 Entecavir Stella 0.5mg - 719 Viên Stellapharm        17,000  
314 Enterogermina 5ml (Bacllus clausii) - 1064 Ống Sanofi.Ý           5,765  
315 Emanera 20mg (Esomeprazol) - 810 Viên KRKA        11,750  
316 Erolin 10mg (Loratadin) - 2445 Viên EGIS           2,700  
317 Erolin 10mg (Loratadin) - 2818 Viên EGIS           2,700  
318 Esphalux (Esomeprazole) 40mg - 719 Lọ Taiwan        43,000  
319 Etoral 0,1g (Ketoconazol) - 719 Tuýp Hậu Giang           3,420  
320 Eumovate (Clobetasol butyrat) 0,05%/5g - 885 Tuýp Anh        20,269  
321 Eyetobrin 0,3% (Tobramycin 0,3%/5ml) - 810 Lọ Cooper        36,500  
322 Eyaren 10ml (Kali iodid + natri iodid) - 885 Lọ Korea        28,200  
323 Fabafixim (Cefixim) 200mg - 2432 Viên pharbaco (TW1)           7,148  
324 Fabamox 1G (Amoxicilin 1000mg) - 810 Viên pharbaco (TW1)           3,300  
325 Fabamox 1g (Amoxicilin) - 719 Viên Phabarco           3,300  
326 Fabamox 1g (Amoxicilin) - 885 Viên Phabarco           3,000  
327 Fabamox 1g (Amoxicilin) - 992 Viên Phabarco           3,500  
328 Fabamox 500mg (Amoxicilin) - 760 Viên TW1           1,050  
329 Fastum Gel 30g (Ketoprofen) - 719 Tuýp Ý        47,500  
330 Fastum Gel 30g (Ketoprofen) - 885 Tuýp Ý        47,500  
331 Fastum Gel 30gr (Ketoprofen 2,5g/100g gel, 30g) - 810 Tuýp A.Menarini        47,500  
332 Fenidel 20mg/1ml (Piroxicam) - 2404 Ống Vinphaco           3,890  
333 Fenogetz 200mg (Fenofibrat) - 719 Viên Getz           2,100  
334 Fenostad 200mg (Fenofibrat) - 885 Viên Stada-VN           2,000  
335 Fenostad 200mg (Fenofibrat) - 566 Viên Stellapharm           2,000  
336 FML Liquifilm 0,1%/5ml (Fluorometholon) - 312 Lọ Allergan.Ire        27,900  
337 FML Liquifilm 0,1%/5ml (Fluorometholon) - 885 Lọ Allergan.Ire        27,900  
338 Fml Liquifilm (Fluorometholone 0,1%) - 810 Lọ Allergan.Ire        27,800  
339 Folihem (Sắt fumarat + Acid Folic 310mg + 0,35mg) - 810 Viên Remedica           2,250  
340 Folihem (Sắt fumarat + acid folic) - 719 Viên Remedica           2,250  
341 Folihem (Sắt fumarat + acid folic) - 885 Viên Remedica           2,182  
342 Fresofol 1% MCT/LCT (Propofol) - 1064 Ống Fresenius-kabi        42,000  
343 Fresofol 1% Mct/Lct Inj 20ml (Propofol 1%, 20ml) - 810 Ống Fresenius-kabi        27,000  
344 Fucicort (Fusidic acid + Betamethason) 15g - 360 Tube Leo        89,400  
345 Furosemid 20mg/2ml - 2432 Ống Minh Dân           1,218  
346 Furosemide 20mg/2ml - 2818 Ống Vidipha           998.0  
347 Fynkhepar 200mg (Silymarin) - 1064 Viên FYNK           3,800  
348 Fynkhepar 200mg (Silymarin) - 719 Viên FYNK           3,800  
349 Fynkhepar 200mg (Silymarin) - 885 Viên FYNK           3,800  
350 Galoxcin 500mg (Levofloxacin) - 2404 Viên Pharbaco           1,320  
351 Gastrylstad 1g/15ml (Simethicon) - 566 Lọ Stellapharm        21,000  
352 Gemapaxane 4000IU/0,4ml (Enoxaparin natri) - 1999 Bơm Italfarmaco        70,000  
353 Gelacmeigel 1%/15g (Metronidazol) - 719 Tuýp Medipharco        13,800  
354 Gelacmeigel 1%/15g (Metronidazol) - 885 Tuýp Việt Nam        13,500  
355 Genpharmason 10g - 885 Túyp ARMEPHACO           3,480  
356 Gentamicin 40mg/1ml - 885 Ống Fresenius-kabi       1,155.0  
357 Gentamicin 80mg/2ml - 2818 Ống Vidipha       1,155.0  
358 Gentamicin 80mg/2ml - 713 ống Vidipha           1,229  
359 Gentlemax 40mg (Ginkgo biloba) - 885 Viên Medisun           500.0  
360 Giấy tẩm Fluorescein. TEST BV Mắt TW           1,000  
361 Giấy tẩm Fluorescein TEST BV Mắt TW           2,000  
362 Glimepiride Stada 4mg - 885 Viên Stada           1,350  
363 Glofap 200mg (Cefpodoxim) - 992 Viên Công ty CPDP Hà Tây           1,990  
364 Glucose 10%/250ml - 810 Chai FKB- Việt nam           9,419  
365 Glucose 10%/250ml - 719 Chai FKB- Việt nam           9,765  
366 Glucose 10%/250ml - 885 Chai FKB- Việt nam           9,765  
367 Glucose 10%/500ml - 360 Chai FKB- Việt nam        10,395  
368 Glucose 30%/5ml  - 885 ống Vinphaco           1,050  
369 Glucose 30%/5ml - 762 ống Vĩnh Phúc           1,260  
370 Glucose 5%/500ml - 159 Chai FKB- Việt nam           8,547  
371 Glucose 5%/500ml - 2818 Chai FKB- Việt nam           8,400  
372 Glucose 5%/500ml - 2404 Chai FKB-VN           7,214  
373 Glucose 5%/500ml - 360 Chai FKB- Việt nam           8,547  
374 Glucozinc S 10mg/5ml (Kẽm gluconat) - 885 Gói Bình Thuận-Việt Nam           4,150  
375 Glumeron 30 MR (Gliclazid) - 2404 Viên Hậu Giang              690  
376 Glumeform 500mg (Metfomin) - 566 Viên Hậu Giang              295  
377 Gluzitop MR 60mg (Gliclazid) - 992 Viên Hậu Giang           2,900  
378 Glyceryl Trinitrat (Nitroglycerin) 10mg/10ml - 885 Ống Hameln        73,000  
379 Goldcefo 1g (Cefotaxim) - 2818 Lọ Italy        26,390  
380 Goldcefo 1g (Cefotaxime) - 2445 Lọ Italy        26,400  
381 Golddicron 30mg (Gliclazid) - 2818 Viên Valpharma           2,550  
382 Golddicron 30mg (Gliclazid) - 2404 Viên Valpharma           2,620  
383 Goldesome 20mg (Esomeprazol) - 719 Viên Valpharma        12,000  
384 Goldoflo (Ofloxacin) 200mg/40ml - 719 Túi InfoRLife      155,000  
385 Goutcolcin 1mg (Colchicin) - 885 Viên Agimexpharm              252  
386 Hafixim 100mg (Cefixim) - 719 Gói Hậu Giang           1,048  
387 Hafixim 100mg (Cefixim) - 885 Gói Hậu Giang           1,048  
388 Hapacol 150mg (Paracetamo) - 2432 Gói Hậu Giang           1,100  
389 Hapacol 150mg (Paracetamol) - 2818 Gói Hậu Giang           1,100  
390 Hapacol 250mg (Paracetamol) - 2432 Gói Hậu Giang           1,733  
391 Hapacol 250mg (Paracetamol) - 2818 Gói Hậu Giang           1,365  
392 Hapacol 80mg (Paracetamol) - 2818 Gói Hậu Giang              725  
393 Hasanbest 500/2.5 (Glibenclamid + Metformin) - 810 Viên HASAN           1,995  
394 Hasanbest 500/2.5 (Glibenclamid + Metformin) - 1694 Viên HASAN           1,995  
395 Hepagold (Acid amin*) 8%/500ml - 360 Túi JW Life Science      125,000  
396 Hepatymo (Tenofovir) 300mg - 719 Viên Việt Nam           1,722  
397 Hepatymo (Tenofovir) 300mg - 804 Viên Việt Nam           1,722  
398 Hepatymo (Tenofovir) 300mg - 885 Viên Việt Nam           2,079  
399 Heptaminol 187,8mg - 885 Viên Domesco              900  
400 Heraprostol 200mcg (Misoprostol) - 719 Viên Hera.VN           3,800  
401 Heraprostol 200mcg (Misoprostol) - 759 Viên Hera.VN           3,800  
402 Hidrasec (Racecadotril) 10mg - 719 Gói Sophartex           4,894  
403 Hidrasec 10mg Infants (Racecadotril 10mg) - 810 Gói Sophartex           4,894  
404 Hoạt huyết dưỡng não ACP - 655 Viên Medisun-VN              294  
405 Hoạt huyết dưỡng não Cebraton S - 811 Viên Traphaco              800  
406 Hoạt huyết dưỡng não Duntamginko -1052 Viên Yên Bái              300  
407 Human Albumin Baxter 20%/50ml - 168 Chai Baxter AG/Áo      591,500  
408 Human Albumin Baxter 20%/50ml - 2432 Chai Baxter AG/Áo      595,000  
409 Human Albumin Baxter 20%/50ml - 2404 Chai Baxter AG/Áo      555,000  
410 Hwazon 1g (Cefoperazon) - 719 Lọ Hàn Quốc        42,000  
411 Hwazon Inj (Cefoperazone 1g) - 810 Lọ Hwail Pharmaceutical Co.,Ltd        41,370  
412 Hy đan - 1052 Viên Thephaco              130  
413 Hy đan - 655 Viên Thephaco              130  
414 Hy đan - 886 Viên Thephaco              130  
415 Hy đan - 811 Viên Thephaco              130  
416 Hydrocortison 100mg - 2818 Lọ Bidiphar           7,300  
417 Hydrocortison-Lidocain 5ml - 360 Lọ Gedeon Richter        35,000  
418 Hylaform 0,1% 5ml (Natri hyaluronat) - 566 Ống CPC1 HN        24,400  
419 Ibuprofen 600mg - 719 Viên Stada           2,500  
420 Idatril 5mg (Imidapril 5mg) - 810 Viên DP & Sinh học y tế           3,700  
421 Imipenem Cilastatin Kabi (500 + 500)mg -2818 Lọ Facta Farmaceutici      122,800  
422 Imipenem Cilastatin Kabi (500 + 500)mg -2404 Lọ ACS Dobfar        68,399  
423 Incepavit 400IU (Vitamin E) - 885 Viên Incepta           1,800  
424 Incepdazol (Metronidazol) 250mg - 360 Viên Incepta              455  
425 Incepdazol 250mg (Metronidazol) - 302 Viên Incepta              450  
426 Incepdazol 250mg (Metronidazol) - 312 Viên Incepta              450  
427 Indocollyre (Indomethacin 0.1%/5ml) - 810 Lọ Chauvin.P        68,000  
428 Indocollyre 0,1%/5ml (Indomethacin) - 1064 Lọ Chauvin.P        66,000  
429 Indocollyre 0,1%/5ml (Indomethacin) - 885 Lọ Chauvin.P        66,000  
430 Infulgan 1g (Paracetamol) - 1064 Chai Yuria        30,900  
431 Insulatard 1000 IU/10ml (Insulin tác dụng trung bình) - 885 Lọ Pháp        90,000  
432 Imenir 125 mg (Cefdinir 125mg) - 810 Gói Agimexpharm        12,000  
433 Irbepro 150mg (Irbesartan) - 719 Viên BRV Healthcare           3,250  
434 Isopto Carpine 2%/15ml (Pilocarpin) - 885 Lọ Bỉ        55,000  
435 Jimenez (Tenofovir 300mg) - 810 Viên DP Đạt Vi Phú           1,800  
436 JW Amigold 8,5%/500ml (Acid amin*) - 302 Túi JW Life Science      106,000  
437 Kaflovo (Levofloxacin) 500mg - 2432 Viên Khánh hòa              648  
438 Kaflovo 500mg (Levofloxacin) - 2818 Viên Khánh hòa              640  
439 Kaflovo 500mg (Levofloxacin) - 2818 sđk mới Viên Khánh hòa              640  
440 Kali Clorid Kabi 10% (Kali clorid  10% 10ml) - 810 Ống FKB-VN           1,365  
441 Kali clorid 10%/10ml - 180 Ống Vinphaco           1,890  
442 Kali clorid 10%/10ml - 650 Ống Vinphaco           1,680  
443 Kali clorid 10%/10ml - 719 Ống Vinphaco           1,680  
444 Kali clorid 10%/10ml - 885 Ống Vinphaco           1,840  
445 Kali clorid Kabi 10%/10ml - 1064 Ống FKB- Việt nam           2,205  
446 Kalium Chloratum 500mg - 1064 Viên Biomedica           1,400  
447 Kalium Chloratum 500mg - 885 Viên Biomedica           1,500  
448 Kalium Chloratum Biomedica (Kali clorid 500mg) - 810 Viên Biomedica           1,500  
449 Kem Armezoral (Ketoconazol 2%/10g) - 810 Tuýp ARMEPHACO           5,250  
450 Ketoconazol 2%/10g - 302 Tube LD Mediphar           5,320  
451 Ketoconazol 2%/10g - 360 Tube Medipharco           5,320  
452 Kim tiền thảo - 655 Viên Việt Nam              483  
453 Kim tiền thảo - 886 Viên Xuân Hòa              468  
454 Kitaro 0,75MUI+125mg (Spiramycin + Metronidazol) - 885 Viên Savi pharm           3,180  
455 Kitaro  (Spiramycin + Metronidazol 750000 IU + 125mg) - 810 Viên Savi pharm           3,180  
456 Laci-eye 0,3%/0,4ml (Hydroxypropylmethylcellulose) - 719 Ống CPC1 HN           5,500  
457 Laci-eye 0,3%/0,4ml (Hydroxypropylmethylcellulose) - 810 Ống CPC1 HN           5,500  
458 Lado-Bavegan - 886 Viên CTCP Dược Lâm Đồng              275  
459 Lahm 15g (Magnesi + Nhôm + Simethicon) - 885 Gói DP Đạt Vi Phú           3,250  
460 Leolen Forte (Cytidine + Uridin) - 885 Viên OPC           4,200  
461 Levofloxacin 500mg/100ml - 08BH Chai Cooper        79,000  
462 Levofloxacin 500mg/100ml - 810 Chai Cooper        78,000  
463 Levonor (Noradrenalin 1m/ml) - 810 Ống Warsaw        35,000  
464 Levonor 1mg/1ml (Nor- adrenalin) - 636 Ống Warsaw        35,000  
465 Levonor 1mg/1ml (Nor- adrenalin) - 719 Ống Warsaw        35,000  
466 Levonor 1mg/1ml (Nor- adrenalin) - 885 Ống Warsaw        35,000  
467 Lidocain 10%/38g - 302 Lọ EGIS      159,000  
468 Lidocain 10%/38g - 719 Lọ Gedeon Richter      159,000  
469 Lidocain 10%/38g - 73 Lọ EGIS      159,000  
470 Lidocain 10%38g Lọ EGIS      123,900  
471 Lidocain 40mg/2ml - 2818 Ống Thephaco              389  
472 Lidocain Kabi 2%/2ml - 2432 Ống FKB- Việt nam              399  
473 Lidocain Kabi 2%/2ml - 2404 Ống FKB-VN              368  
474 Lilonton (Piracetam) 3g/15ml - 1064 Ống Siu Guan Chem        20,160  
475 Lipanthyl 200M (Fenofibrate 200mg) - 810 Viên Recipharm Fontaine           7,053  
476 Lipanthyl 200M (Fenofibrate) - 719 Viên Recipharm Fontaine           7,053  
477 Lipistad 20mg (Atorvastatin) - 2818 Viên Stada-VN           1,755  
478 Liposic 0,2%/10g (Carbomer) - 719 Tuýp Dr. Gerhard Mann Chem        56,000  
479 Liposic 10g (Carbomer) - 885 Tuýp Đức        56,000  
480 Lisiplus HCT 10/12.5mg (Lisinopril + hydroclorothiazid) - 71 Viên Việt Nam           3,000  
481 Lodirein (Carbocistein) 375mg - 719 Viên Medisun           1,239  
482 Lorastad 10mg (Loratadin) - 2404 Viên Stellapharm              850  
483 Lorista H (Losartan + Hydrochlorothiazi 50mg + 12,5mg) - 810 Viên KRKA           5,985  
484 Lorista H 50/12.5mg (Losartan + hydroclorothiazid) - 719 Viên Slovenia           5,985  
485 Lorista H (Losartan + Hydrochlorothiazi 50 + 12,5 mg) - 1694 Viên KRKA           5,985  
486 Lorista H 50/12.5mg (Losartan + hydroclorothiazid) - 885 Viên Slovenia           5,985  
487 Lovenox 4000IU/0,4ml (Enoxaparin) - 855 Bơm Sanofi.P        89,650  
488 Lovenox 6000IU/0,6ml (Enoxaparin) - 855 Bơm Sanofi.P      118,820  
489 Lovenox 4000IU/0,4ml (Enoxaparin) - 945 Bơm Sanofi.P        89,650  
490 Lovenox 4000IU/0,4ml (Enoxaparin) - 1068 Bơm Sanofi.P        89,650  
491 Lovenox 4000IU/0,4ml (Enoxaparin) - 1691 Bơm Sanofi.P        89,650  
492 Mannitol 250ml (D-Manitol) - 810 Chai FKB-VN        18,900  
493 Magnesi Sulfat Kabi 15% 10ml -719 ống FKB-VN           2,899  
494 Magnesi-B6 (Vitamin B6 + Magnesi lactat 5mg + 470mg) - 810 Viên ARMEPHACO              136  
495 Magnesi-B6 (470+5)mg - 719 Viên XN120              135  
496 Magnesi-B6 (470+5)mg - 885 Viên ARMEPHACO              134  
497 Magnesium sulphate 1,5g/10ml - 778 ống Aguettant           6,600  
498 Massoft 700mg/100ml (Lá thường xuân) - 886 Chai Mediplantex        29,988  
499 Mecabamol 750mg (Methocarbamol) - 992 Viên Hà tây - VN           1,575  
500 Medibivo sol 4mg/5ml (Bromhexin) - 885 ống Medisun-VN           2,500  
501 Medocef 1g (Cefoperazon*) - 885 Lọ Medochemie        47,500  
502 Medoclor (Cefaclor) 125mg/5ml - 719 Lọ Medochemie        92,000  
503 Medoclor (Cefaclor) 125mg/5ml - 810 Lọ Medochemie        92,000  
504 Medrol 4mg (Methyl prednisolone) - 448 Viên Pfizer.Y              983  
505 Medsolu 4mg (Methyl prednisolon) - 2404 Viên Công ty CPDP Quảng Bình              890  
506 Meloxicam 15mg/1,5ml - 2818 ống Danapha           3,549  
507 Menazin 200mg (Ofloxacin) - 302 Viên Medochemie           2,900  
508 Metoclopramid Kabi 10mg/2ml - 810 Ống FKB-VN           1,208  
509 Mepoly 10ml - 1064 Lọ MERAP Group        37,000  
510 Meseca 50mcg (Fluticason propionat) - 719 Lọ MERAP Group        96,000  
511 Meseca (Fluticason 50mcg/liều x 60 liều) - 810 Lọ MERAP Group        96,000  
512 Métforilex MR 500mg (Metformin) - 719 Viên ARMEPHACO           1,200  
513 Métforilex MR 500mg (Metformin) - 759 Viên ARMEPHACO           1,200  
514 Methyl Ergometrin maleat ống Rotexmedica        14,417  
515 Methyl prednisolon 4mg - 394 Viên Khánh hòa              219  
516 Methylprednisolon 16mg - 2404 Viên Vidipha              619  
517 Methyldopa 250mg - 2236 Viên Remedica           1,785  
518 Methylergometrine Maleate 0,2mg/ml - 719 ống Rotexmedica        14,417  
519 Methylergometrine Maleate 0,2mg/ml - 719 sđk mới ống Rotexmedica        14,417  
520 Metipred (Methyl prednisolon) 16mg - 719 Viên Aprogen           3,500  
521 Metodex 5ml (Tobramycin + Dexamethason) - 992 Lọ MERAP Group        35,000  
522 Metovance (500+5)mg - 448 Viên Công ty CPDP Trường Thọ           2,500  
523 Metovance (500+5)mg - 719 Viên Công ty CPDP Trường Thọ           2,650  
524 Metovance (500+5)mg - 885 Viên Công ty CPDP Trường Thọ           2,600  
525 Metovance (500+5)mg - 992 Viên Công ty CPDP Trường Thọ           2,500  
526 Metovance (Glibenclamid + metformin 5 mg + 50 mg) - 810 Viên Công ty CPDP Trường Thọ           2,600  
527 Metovance (Glibenclamid + metformin 5 mg + 50 mg) - 1694 Viên Công ty CPDP Trường Thọ           2,600  
528 Metoxa (Rifamycin) 200.MIU/10ml - 719 Lọ MERAP Group        65,000  
529 Metronidazol 250mg - 2404 Viên Hậu Giang              252  
530 Metronidazol Kabi 500mg/100ml - 824 Chai FKB-VN           7,209  
531 Mezamazol 5mg (Thiamazol) - 719 Viên Hataphar              588  
532 Mezamazol (Thiamazol 5mg) - 810 Viên Hataphar              567  
533 Mezamazol (Thiamazol 5mg) - 1694 Viên Hataphar              567  
534 Mezavitin (Vincamin+Rutin) - 1064 Viên DP Hà tây           4,473  
535 Mibetel HCT (Telmisartan+Hydroclorothiazid 40+12,5mg) - 810 Viên HASAN           3,990  
536 Mibetel HCT (Telmisartan+Hydroclorothiazid 40+12,5mg) - 1694 Viên HASAN           3,990  
537 Microlismi 9g - 885 Tuýp Zeta        13,000  
538 Midantin 250/31,25mg (Amoxicilin + acid clavulanic) - 448 Gói Minh Dân           3,339  
539 Midantin 250/31,25mg (Amoxicilin + acid clavulanic) - 992 Viên Minh Dân           3,339  
540 Milgamma N 2ml (B1+B6+B12) - 719 ống Solupharm        21,000  
541 Milgamma N (Vitamin B1 + B6 + B12 2ml) - 810 Ống Solupharm        21,000  
542 Milgamma N 2ml (B1+B6+B12) - 885 ống Đức        17,500  
543 Milrixa 600mg/4ml (Clindamycin) - 2818 ống Vianex S.A        94,800  
544 Misoprostol 200mcg Viên Stada           4,500  
545 Misoprostol Stada 200mcg - 885 Viên Stada           4,500  
546 Misoprostol Stella 200mcg - 566 Viên Stellapharm           4,500  
547 Mixtard 30 1000IU/10ml (Insulin trộn) - 312 Lọ Novo Nordisk        75,000  
548 Mixtard 30 1000IU/10ml (Insulin trộn) - 885 Lọ Novo Nordisk        90,000  
549 Mixtard 30 1000IU/10ml (Insulin trộn) - 992 Lọ Novo Nordisk      109,900  
550 Mixtard 30 1000IU/10ml (Insulin trộn) - 566 Lọ Novo Nordisk        62,000  
551 Mobimed 7,5mg (Meloxicam) - 2818 Viên Việt Nam              390  
552 Modom - S 10mg (Domperidon) - 885 Viên Hậu Giang              137  
553 Modom's 10mg (Domperidon) - 566 Viên Hậu Giang              320  
554 Moov (Meloxicam) 7,5mg - 2445 Viên Zim Laboratories Ltd.              295  
555 Moxilen 500mg (Amoxicilin) - 2818 Viên Medochemie           2,380  
556 Moxilen 500mg (Amoxicilin) - 2404 Viên Medochemie           2,300  
557 Moveloxin Injection 400mg (Moxifloxacin 400mg/ 250ml) - 810 Túi Binex-Korea      238,000  
558 Mycotrova 1000mg (Methocarbamol) - 719 Viên Medisun           1,869  
559 Mycotrova 1000 (Methocarbamol 1000mg) - 810 Viên Medisun           1,785  
560 Mydrin-P 10ml Lọ Santen        67,500  
561 Mydrin-P  (Tropicamide + Phenylephrine 50mg + 50mg) - 810 Lọ Santen        67,500  
562 Nadecin 10mg (Isosorbid) - 719 Viên S.C.Area           2,600  
563 Nafloxin (Ciprofloxacin) 200mg/100ml - 2432 Chai Cooper        46,500  
564 Natri Clorid 0,9% 100ml (Natri clorid 0,9% 100ml ) - 810 Chai FKB- Việt nam           6,825  
565 Natri Clorid 0,9%/100ml - 719 Chai FKB- Việt nam           7,560  
566 Natri Clorid 0,9%/100ml - 885 Chai FKB- Việt nam           7,560  
567 Natri clorid 0,9%/10ml - 1064 Lọ Công ty CPD VTYT Hải Dương           1,140  
568 Natri clorid 0,9%/10ml - 448 Lọ Công ty CPD VTYT Hải Dương           1,140  
569 Natri clorid 0,9%/10ml - 719 Lọ Công ty CPD VTYT Hải Dương           1,180  
570 Natri Clorid 0,9% 10ml - 810 Lọ Công ty CPD VTYT Hải Dương           1,190  
571 Natri clorid 0,9%/10ml - 885 Lọ Công ty CPD VTYT Hải Dương           1,180  
572 Natri Clorid 0,9%/250ml - 1064 Chai FKB- Việt nam           8,400  
573 Natri Clorid 0,9% 250ml (Natri clorid 0,9% 250ml ) - 810 Chai FKB- Việt nam           8,400  
574 Natri Clorid 0,9%/250ml - 719 Chai FKB- Việt nam           8,610  
575 Natri Clorid 0,9%/250ml - 885 Chai FKB- Việt nam           8,400  
576 Natri Clorid 0,9%/500ml - 38 Chai Fresenius-kabi           8,820  
577 Natri Clorid 0,9% 500ml - 810 Chai FKB-VN           7,350  
578 Natri Clorid 0,9%/500ml - 885 Chai Fresenius-kabi           8,820  
579 Natri clorid 10%/5ml - 885 Ống Vinphaco           2,310  
580 Natri Clorid 10% (Natri clorid  10%-5ml) - 810 Ống Vinphaco           2,310  
581 Natri Clorid 10% 5ml - 2090 Ống Vinphaco           2,310  
582 NatriBicarbonat 250ml Chai FKB- Việt nam        31,395  
583 Naupastad 10mg (Domperidon) - 312 Viên Stellapharm              400  
584 Navadiab 80mg (Gliclazid) - 302 Viên Nova Argentia           1,880  
585 Neometin - 448 Viên Genome           9,000  
586 Neometin - 719 Viên Pakistan           9,000  
587 Neometin - 885 Viên Pakistan           9,000  
588 Neometin (Metronidazol + Neomycin + Nystatin ) - 810 Viên Genome           9,000  
589 Neo-Penotran (Metronidazol+Miconazol) - 885 Viên Exeltis           9,750  
590 Neostigmine 0,5mg/1ml - 1064 ống Rotex           7,623  
591 Neostigmine-hameln 0,5mg/ml - 719 ống Hameln           9,350  
592 Neostigmine Kabi 0,5mg/ml - 810 ống FKB-VN           6,615  
593 Neozith 250mg (Azithromycin) - 1064 Viên Zim Laboratories Ltd.           2,900  
594 Neutasol (Clobetasol propionat 0,05%/30g) - 810 Tuýp LD Mediphar        31,290  
595 Neutasol (Clobetasol) 0,05% 30g - 719 Tuýp Medipharco        31,500  
596 Nidal Fort (Ketoprofen 75 mg) - 810 Viên Ampharco              712  
597 Nicardipine Aguettant 10mg/10ml (Nicardipin) - 810 ống Aguettant      124,999  
598 Nicardipine Aguettant 10mg/10ml - 719 ống Aguettant      124,999  
599 Nicardipine Aguettant 10mg/10ml - 885 ống Aguettant      124,999  
600 Nifehexal LA 30mg (Nifedipin) - 719 Viên Lek Pharmaceuticals           3,605  
601 Nitralmyl (Nitroglycerin) 2,6 mg - 360 Viên Công ty Cổ phần DP Hà Tây           1,300  
602 Noradrenalin 1mg/1ml - 719 ống Vinphaco        26,000  
603 No-Spa 40mg/2ml (Drotaverin) - 719 ống Hungary           5,306  
604 No-Spa 40mg/2ml (Drotaverin) - 809 ống Hungary           5,306  
605 No-Spa 40mg/2ml (Drotaverin) - 885 ống Hungary           5,306  
606 No-Spa 40mg/2ml (Drotaverin) - 315 ống Hungary           5,306  
607 No-Spa 40mg/2ml (Drotaverin) - 566 ống Chinoin           5,306  
608 Nước cất ống nhựa 5ml - 2432 Ống CPC1 HN              495  
609 Nước cất pha tiêm 10ml - 2818 ống Vinphaco              870  
610 Nước cất tiêm 5ml TH - 2818 ống Thephaco              483  
611 Nước cất ống nhựa 5ml - 2404 ống CPC1 HN              350  
612 Nước muối sinh lý Nacl0,9% 500ml - 719 Chai Công ty CPDP An Thiên           6,405  
613 Nước Oxy già 3%/20ml - 1064 Lọ Công ty CP Hóa dược Việt nam           1,350  
614 Nước Oxy già 3%/20ml - 719 Lọ Công ty CP Hóa dược Việt nam           1,150  
615 Nước Oxy Già 3% (Nước Oxy già 3%/20ml) - 810 Lọ Công ty CP Hóa dược Việt nam           1,350  
616 Nước Oxy già 3%/20ml - 885 Lọ Công ty CP Hóa dược Việt nam           1,250  
617 Obikiton 100ml - 719 Lọ Hataphar        50,499  
618 Oflovid 3,5g (Ofloxacin) - 719 Tube Santen        74,530  
619 Oflovid 3,5g (Ofloxacin) - 885 Tube Santen        74,530  
620 Oflovid Ophthalmic Ointment  (Ofloxacin 0,3%) - 810 Lọ Santen        74,530  
621 Ofloxacin 0,3%/5ml - 885 Lọ Minh Dân           2,925  
622 Ofloxacin-Pos 3mg/ml (Ofloxacin 15mg/5ml) - 810 Lọ Ursapharm        52,900  
623 Ofloxacin POS 3mg/ml - 719 Lọ Ursapharm        52,900  
624 Ofmantine-Domesco 1g (Amoxicilin + Acid Clavulanic ) - 2404 Viên Domesco           2,296  
625 Olesom 30mg/5ml (Ambroxol) - 885 Lọ Gracaure        39,600  
626 Olesom S 100ml (Salbutamol+ Ambroxol) - 1064 Chai Gracure        44,800  
627 Olesom S 100ml (Salbutamol+ Ambroxol) - 885 Chai Gracure        44,800  
628 Omeusa 1g (Oxacilin) - 885 Lọ S.C Antibiotice S.A        72,000  
629 Ondanov 8mg/4ml (Ondansetron) - 2818 Ống PT. Novell           7,540  
630 Oremute 5 - 719 Gói HASAN           2,500  
631 Orenko 200mg (Cefixim) - 302 Viên CTCPDP TV. Pharm              978  
632 Oresol 27,9g - 719 Gói ARMEPHACO           1,450  
633 Oresol 27,9g - 885 Gói Công ty CP Hóa dược Việt nam           1,450  
634 Oresol 27,9g - 810 Gói Công ty CP Hóa dược Việt nam           1,449  
635 Oresol Hương Cam ( 5,6g) - 810 Gói Công ty CP Hóa dược Việt nam           1,650  
636 Oresol hương cam 5,6g - 719 Gói Công ty CP Hóa dược Việt nam           1,600  
637 Osmofundin (Manitol) 20%/250ml - 360 Chai B.Braun.VN        19,500  
638 Osmofundin (Manitol) 20%/250ml - 719 Chai B.Braun.VN        18,900  
639 Osmofundin (Manitol) 20%/250ml - 885 Chai B.Braun.VN        18,800  
640 Ovalax( Bisacodyl 5mg ) Viên Traphaco              680  
641 Oxacillin 1g (Oxacillin 1g) - 810 Lọ Agimexpharm        46,000  
642 Oxytocin 10IU/1ml - 885 Ống Rotex           9,350  
643 Oxytocin 5IU/ml - 2818 Ống Gedeon Richter           3,234  
644 Oxytocin Ịnjection 10IU/1ml - 977 Ống Rotex           9,975  
645 Pamatase (Methyl prednisolon) 40mg - 2432 Lọ Myungmoon        23,500  
646 Panalganeffer Codein ( Paracetamol+Codein)-613 Viên pharimeco           1,010  
647 Panalganeffer Codein (500+30)mg - 992 Viên Cửu long           1,020  
648 Pantocid IV 40mg (Pantoprazol) - 4233 Lọ Sun Pharma        23,000  
649 Panfor SR-1000mg (Metformin) - 650 Viên Inventia Healthcare 2,000  
650 Panfor SR-1000mg (Metformin) - 719 Viên Inventia Healthcare           2,000  
651 Panfor SR-500 (Metformin) - 712 Viên Inventia Healthcare           1,200  
652 Panfor SR-500 (Metformin) - 885 Viên Inventia Healthcare           1,200  
653 Panfor SR-500 (Metformin) - 992 Viên Inventia Healthcare           1,200  
654 Panfor SR-750mg (Metformin) - 650 Viên Inventia Healthcare           1,900  
655 Panfor SR-750mg (Metformin) - 719 Viên Inventia Healthcare           1,900  
656 Panthenol Nano Bạc 130g Lọ Bimex      128,000  
657 Panthenol Nano Bạc 130g - 310 Lọ Bimex      128,000  
658 Panthenol Nano Bạc 130g - 421 Lọ Bimex      128,000  
659 Panthenol Nano Bạc 130g - 623 Lọ Bimex      128,000  
660 Paracetamol Infusion 10mg/ml - 569 Chai Ấn Độ        32,000  
661 Paracetamol Kabi 1000mg/100ml - 810 Chai FKB-VN        13,650  
662 Paracetamol Kabi 1000mg/100ml - 719 Chai FKB-VN        18,900  
663 Paracetamol Kabi 1000mg/100ml - 885 Chai FKB-VN        18,900  
664 PARACETAMOL Winthrop 500MG-18/QĐ-BVGL Viên Sanofi        238.35  
665 Paragin 500mg (L-Ornithin - L- aspartat) - 992 Viên Công ty CPDP Trường Thọ           1,500  
666 Partamol 500mg (Paracetamol) -2818 Viên Stada              450  
667 Partamol -Codein (Paracetamol + Codein 500mg + 30mg) - 810 Viên Stada           2,630  
668 Partamol Tab. 500mg (Paracetamol) - 2445 Viên Stada              450  
669 Partamol-Codein 530mg - 302 Viên Stada           2,620  
670 Pataday 0,2%/2,5ml (Olopatadin) - 719 Chai Mỹ      131,100  
671 Pataday 0,2%/2,5ml (Olopatadin) - 885 Chai Mỹ      131,100  
672 Paxirasol 8mg (Bromhexin) - 2404 Viên EGIS              525  
673 Pecrandil 5mg (Nicorandil) - 302 Viên Hataphar           2,940  
674 Pecrandil 5mg (Nicorandil) - 719 Viên Hataphar           2,940  
675 Pesancort 5g (Fusidic acid + betamethason) - 719 Tuýp LD Mediphar        20,380  
676 Pesancort 5g (Fusidic acid + betamethason) - 885 Tuýp Medipharco        21,600  
677 Phezam 400+25mg (Piracetam+ Cinnarizin) - 885 Viên Balkan pharma           2,800  
678 Phong Dan - 655 Viên Mediplantex           2,835  
679 Phong tê thấp Hyđan - 655 Túi Thephaco           3,255  
680 Phong tê thấp Hyđan - 811 Túi Thephaco           3,255  
681 Piascledine 300mg - 811 Viên Pháp        12,000  
682 Piascledine 300mg - 655 Viên Pháp        12,000  
683 Piroxicam 20mg/ml - 2818 Ống Danapha           4,620  
684 PMS_Pantoprazole 40mg - 713 Lọ Sofarimex        68,700  
685 PMS-Pantoprazole 40mg - 2818 Lọ Sofarimex        68,700  
686 Poltraxon 1g (Ceftriaxone) - 2404 Lọ Polfa        16,800  
687 Povidine 5% 20ml (mắt) Lọ Pharmedic 6,950  
688 Povidon Iod 10% 150ml - 1064 ml Công ty CP Hóa dược Việt nam              160  
689 Povidon Iod 10%/500ml - 885 ml Công ty CPDP Quảng Bình             78.6  
690 Pravastatin Savi 10 (Pravastatin 10mg) - 810 Viên Savi pharm           4,200  
691 Pravastatin Savi 10 (Pravastatin 10mg) - 372 Viên Savi pharm           4,200  
692 Pred Forte 1%/5ml (Prednisolon acetat) - 885 Lọ Allergan.Ire        31,762  
693 Predegyl 150mg (Econazol) - 885 Predegyl 150mg (Econazol) - 885 SAOKIM PHARMA 12,000  
694 Preforin 40mg (Methyl prednisolon) - 2818 Lọ Myungmoon        23,500  
695 Prevasel 10mg (Pravastatin) - 719 Viên Savi pharm           4,200  
696 Prevasel 10mg (Pravastatin) - 885 Viên Savi pharm           4,200  
697 Pro Salbutamol Inhaler (Salbutamol 100mcg/liều) - 810 Bình AlconTBN        52,500  
698 Promaquin 500mg (Ciprofloxacin) - 357 Viên Famalabo           3,688  
699 Propofol 1% Kabi 20ml - 719 Ống Fresenius-kabi        31,133  
700 Propranolol 40mg - 719 Viên CTCPDP TV. Pharm              273  
701 Prospan 35mg/5ml - 886 Túi Đức           6,300  
702 Prospan Cough Liquid 35mg/5ml - 1052 Gói Đức           6,300  
703 Prospan Forte 35mg/5ml - 655 Túi Đức           6,300  
704 Prospan Forte 35mg/5ml - 811 Túi Đức           6,300  
705 Pulmicort respules 500mcg/2ml (Budesonid) - 885 ống Astrazenneca.TĐ        13,834  
706 Pulmicort respules 500mcg/2ml (Budesonid) - 992 ống Astrazenneca.TĐ        13,834  
707 Pusadin (Fusidic acid) 2%/5g - 360 Tube Medipharco        15,000  
708 Pusadine 2%/5g (Fusidic acid) - 302 Tube Medipharco        15,001  
709 PVP - Iodine 10% 100ml - 719 ml Danapha           103.0  
710 Pyraneuro (Vitamin B1 + B6 + B12) - 885 Viên Hataphar              500  
711 Qbisalic 10g (Salicylic acid + betamethason dipro) - 566 Tuýp Công ty CPDP Quảng Bình        11,400  
712 Quimodex (Moxifloxacin + Dexamethason 6ml ) - 810 Lọ Traphaco        20,000  
713 Quinrox 500mg (Ciprofloxacin) - 2404 Viên Pharbaco              890  
714 Ramipril GP (Ramipril 5mg) - 810 Viên Farmalabor.BĐN           5,500  
715 Ramipril GP (Ramipril 5mg) - 2042 Viên Farmalabor.BĐN           5,500  
716 Ramizes 5mg (Ramipril) - 719 Viên Famak           3,920  
717 Ramizes 5mg (Ramipril) - 885 Viên Famak           3,850  
718 Refresh Tears (Natri Carboxymethyl cellulose 0,5%) - 810 Lọ Allergan.M        64,102  
719 Refresh Tears 0,5%/15ml (Natri CMC) - 719 Lọ Allergan.M        64,102  
720 Refresh Tears 0,5%/15ml (Natri CMC) - 885 Lọ Allergan.M        64,102  
721 Renapril (Enalapril) 5mg - 580 Viên Balkan pharma              418  
722 Renapril 5mg (Enalapril) - 2818 Viên Stada              399  
723 Ringer lactae 500ml Chai Claris - Ấn           9,145  
724 Ringer lactat 500ml - 1064 Chai FKB- Việt nam           8,925  
725 Ringer lactat 500ml - 885 Chai FKB-VN           9,135  
726 Ringer lactat 500ml - 810 Chai FKB-VN           7,980  
727 Rocephin 1g I.V (Ceftriaxon*) - 78BH Lọ F.Hoffmann-La Roche Ltd      151,801  
728 Rocuronium Kabi 10mg/ml - 810 Lọ Fresenius-kabi        47,500  
729 Rocuronium Kabi 10mg/ml - 719 Lọ Fresenius-kabi        51,000  
730 Rocuronium Kabi 10mg/ml - 885 Lọ Fresenius-kabi        62,000  
731 Rovamycine 1,5 MIU (Spiramycin) - 885 Viên Famar Lyon-Pháp           4,397  
732 Rovamycine 3 M.I.U (Spiramycin) - 1064 Viên Famar Lyon-Pháp           8,848  
733 Saferon (Sắt 100mg + Acid folic 500mcg) - 360 Viên Glenmark           4,200  
734 Salbutamol 4mg Viên Vinphaco                84  
735 Salbutamol Renaudin 0,5mg/ml - 2818 Ống Renaudin        14,000  
736 Salbutamol Renaudin 0,5mg/ml - 356 Ống Renaudin        14,000  
737 Salbutamol Renaudin 0,5mg/ml - 360 Ống Renaudin        14,000  
738 SAT 1500IU - 425 Ống Viện vaccin và sinh phẩm y tế        25,263  
739 SAT 1500IU - 682 Ống Viện vaccin và sinh phẩm y tế        25,263  
740 SAT 1500IU - 621 Ống Ivac        25,263  
741 Savi Acarbose 25 (Acarbose 25mg) - 810 Viên Savi pharm           1,800  
742 SaVi Acarbose 50mg - 2404 Viên Savi pharm           1,800  
743 Savi Acarbose 25mg - 719 Viên Savi pharm           1,800  
744 Savi Eprazinone 50mg - 719 Viên Savi pharm           1,500  
745 Savi Eprazinone 50 (Eprazinon 50mg) - 810 Viên Savi pharm           1,500  
746 Scanax 500mg (Ciprofloxacin) Viên Stada-VN              840  
747 Scilin M30 (30/70) (Insulin hỗn hợp 40UI/ml x 10ml) - 810 Lọ Bioton      104,000  
748 Scilin M30 (30/70) (Insulin hỗn hợp 40UI/ml x 10ml) - 1694 Lọ Bioton      104,000  
749 Scilin M30 (Insulin trộn) 400UI/10ml - 650 Lọ Bioton      104,000  
750 Scilin M30 (Insulin trộn) 400UI/10ml - 719 Lọ Bioton      104,000  
751 Scilin M30 (Insulin trộn) 400UI/10ml - 885 Lọ Bioton      104,000  
752 Scilin M30 (Insulin trộn) 400UI/10ml - 992 Lọ Bioton      103,800  
753 Scilin N (Insulin tác dụng chậm) 400UI/10ml - 1064 Lọ Bioton      103,800  
754 Scilin N 400IU/10ml (Insulin td chậm) - 885 Lọ Bioton      104,000  
755 Scilin N 400IU/10ml (Insulin td trung bình) - 719 Lọ Bioton      104,000  
756 Scilin N (Insulin trung bình 40UI/ml x 10ml) - 810 Lọ Bioton      104,000  
757 Scilin N-613 Lọ Ba Lan      103,000  
758 Scilin R 400IU/10ml (Insulin td nhanh) - 1064 Lọ Ba Lan      103,800  
759 Scilin R 400IU/10ml (Insulin td nhanh) - 719 Lọ Ba Lan      104,000  
760 Scilin R 400IU/10ml (Insulin td nhanh) - 885 Lọ Ba Lan      104,000  
761 Scilin R (Insulin nhanh 40UI/ml x 10ml) - 810 Lọ Bioton      104,000  
762 Setbozi (Desloratadin 2,5mg/5ml) - 810 Ống CT CP DP Phương đông           2,500  
763 Sevoflurane  (Sevoflurane  100%/ 250ml) - 810 ml Baxter Healthcare Corporation           6,480  
764 Sevoflurane 250ml - 719 ml Baxter Healthcare Corporation           6,800  
765 Sevoflurane 250ml - 992 ml Baxter Healthcare Corporation           8,000  
766 Silygamma (Silymarin 150mg) - 810 Viên Đức           3,500  
767 Silymarin 200mg (Silymarin 200mg) - 810 Viên C.Ty CPDP VCP           3,800  
768 Simethicon Stada 15ml Lọ Stada        14,000  
769 Simvastatin Savi 40mg - 885 Viên Việt Nam           4,350  
770 Simvastatin 10mg -2404 Viên Khánh hòa              155  
771 Smecgim 3g (Dioctahedral smectit) - 885 Gói Việt Nam              945  
772 Smoflipid 20% Inf 250ml (Nhũ dịch Lipid 20%/250ml) - 810 Chai Fresenius-kabi      152,000  
773 Smoflipid 20%/250ml - 719 Chai Fresenius-kabi      155,000  
774 Smoflipid 20%/250ml - 885 Chai Fresenius-kabi      159,000  
775 Sodium Chloride (Natri cloride) 0,9%/500ml - 992 Chai OPV-VN        10,500  
776 Solufemo 100mg/10ml (Sắt (III) hydroxyd polymaltose) - 719 Ống Công ty CPDP Hà Tây           6,800  
777 Solufemo 100mg/10ml (Sắt (III) hydroxyd polymaltose) - 885 Ống Công ty CPDP Hà Tây           6,800  
778 Solu-Medrol 40mg (Methyl prednisolon) - 823 Lọ Pfizer-Bỉ        33,100  
779 Sorbitol 5g - 566 Gói Danapha              420  
780 Sorbitol 5g - 719 Gói Danapha              410  
781 Sorbitol 5g - 885 Gói Hậu Giang              580  
782 Sosallergy Syrup 0,5mg/ml (Desloratadin) - 719 Ống Ampharco           4,000  
783 Sosallergy Syrup 0,5mg/ml (Desloratadin) - 885 Ống Ampharco           4,200  
784 Staclazide 60 MR (Gliclazid) - 85BH Viên Stada           1,950  
785 Stacytine 200mg (N-acetylcystein) - 566 Viên Stellapharm              700  
786 Stadovas 5mg (Amlodipin) - 2818 Viên Stada              679  
787 Stadovas 5mg (Amlodipin) - 2404 Viên Stellapharm              700  
788 Stadnex 40 Cap (Esomeprazol 40 mg) - 810 Viên Stellapharm           6,800  
789 Statripsine (Alpha chymotrypsin) 4,2mg - 992 Viên Stada           1,200  
790 Statripsine (Alpha chymotrypsin 42mg) - 810 Viên Stellapharm              790  
791 Stazemid 10/10 (Simvastatin + Ezetimibe) - 719 Viên Savi pharm           6,000  
792 Stiprol (Glycerol) 9g - 360 Tube Hà Tĩnh           6,930  
793 Stiprol (Glycerol) 9g - 719 Tube Hà Tĩnh           6,930  
794 Stiprol (Glycerol 2,25g/3g-9g) - 810 Tuýp Công ty CPDP CPC1 Hà Nội           6,930  
795 Sulfadiazin Bạc 1%/20g - 1064 Tuýp Medipharco        19,000  
796 Sulfadiazin Bạc 1%/20g - 810 Tuýp Medipharco        20,500  
797 Sulfadiazin Bạc 1%/20g - 719 Tuýp Medipharco        18,900  
798 Sulfadiazin Bạc 1%/20g - 885 Tub LD Medi-Tenamyd        18,900  
799 Sunpranza 40mg (Esomeprazol) - 885 Lọ India        50,000  
800 Suxamethonium Chloride 100mg/2ml - 719 Ống Rotexmedica        15,600  
801 Suxamethonium Chloride 100mg/2ml - 885 Ống Rotexmedica        15,750  
802 Sympal 50mg/2ml (Dexketoprofen) - 885 Ống A.Menarini        21,210  
803 Syseye  (Hypromellose 0,3%/15ml) - 810 Lọ MERAP Group        30,000  
804 Syseye 0,3%/15ml (Hydroxypropylmethylcellulose) - 719 Lọ MERAP Group        30,000  
805 Talliton 6,25mg (Carvedilol) - 719 Viên EGIS           3,430  
806 Tamiflu 75mg (Oseltamivir*) - 885 Viên F.Hoffmann-La Roche Ltd        44,877  
807 Tamiflu 75mg Caps (Oseltamivir 75mg) - 810 Viên F.Hoffmann-La Roche Ltd        44,877  
808 Tanatril (Imidapril) 5mg - 360 Viên Tanabe Seuyaku           4,767  
809 Tanatril 5mg (Imidapril) - 312 Viên Tanabe Seuyaku           4,414  
810 Tanatril 5mg (Imidapril) - 679 Viên Tanabe Seuyaku           4,414  
811 Tanatril 5mg (Imidapril) - 885 Viên Tanabe Seuyaku           4,414  
812 Tearbalance 0,1%/5ml (Natri hyaluronat) - 719 Lọ Senju        56,900  
813 Tearbalance 0,1%/5ml (Natri hyaluronat) - 759 Lọ Senju        56,900  
814 Tearbalance 0,1%/5ml (Natri hyaluronat) - 885 Lọ Senju        57,000  
815 Tenofovir Stada 300mg - 992 Viên Stada        19,000  
816 Terpin-Codein - 719 Viên ARMEPHACO              319  
817 Tetracyclin 1%/5g - 719 Tuýp Medipharco           2,800  
818 Tetracyclin 1%/5g - 885 Tuýp Medipharco           2,500  
819 Tetraspan 6% (hydroxyethyl starch) - 885 Chai B.braun - TS        89,950  
820 Thanh nhiệt tiêu độc Livergood - 655 Viên CTCPDP Hà nam           2,000  
821 Thanh nhiệt tiêu độc Livergood - 886 Viên CTCPDP Hà nam           1,995  
822 Theresol cam 5,63g - 885 Gói Việt Nam           1,617  
823 Thuốc tra mắt Mediclovir 3%/5g (Aciclovir) - 885 Tuýp Việt Nam        49,300  
824 Thysedow 10mg (Thiamazol) - 810 Viên Mediplantex              693  
825 Tiafo 1g (Cefotiam) - 810 Lọ Pymepharco        65,000  
826 Tiafo 1g (Cefotiam) - 719 Lọ Pymepharco        69,000  
827 Timolol maleate 0.5%/5ml - 719 Lọ Bỉ        42,200  
828 Timolol maleate 0.5%/5ml - 885 Lọ Bỉ        42,200  
829 Tobradex 5ml (Tobramycin + dexamethason) - 885 Lọ Alcon-Bỉ        45,100  
830 Tobrin 0.3%/5ml (Tobramycin) - 719 Lọ Actavis        38,717  
831 Tobrin 0.3%/5ml (Tobramycin) - 885 Lọ Bulgaria        38,717  
832 Tobrin 0.3%/5ml (Tobramycin) - 992 Lọ Bulgaria        39,000  
833 Toxaxine 250mg (Tranexamic acid) - 1064 Ống Daihan           8,000  
834 Toxaxine 500mg Inj (Acid Tranexamic 500mg/5ml) - 810 Ống Daihan        14,700  
835 Toxaxine 500mg/5ml (Tranexamic acid) - 719 Ống Daihan        16,500  
836 Toxaxine 500mg/5ml (Tranexamic acid) - 885 Ống Daihan        16,000  
837 Tovecor Plus 5/1,25mg (Perindopril + Indapamid ) - 810 Viên Dopharma (tw2)           3,800  
838 Trahes 5mg (Natri montelukast) - 885 Gói Thephaco           5,800  
839 Travinat 250mg (Cefuroxim) - 2818 Viên CTCPDP TV. Pharm           1,109  
840 Trosicam 7.5mg (Meloxicam) - 2404 Viên Alpex           4,850  
841 Trichopol 500mg/100ml (Metronidazol) - 2452 Túi Polpharma        27,500  
842 Trichopol 500mg/100ml (Metronidazol) - 2818 Túi Balkan pharma        27,500  
843 Trimafort 10ml - 1064 Gói Daewoong Pharm           3,950  
844 Trimetazidin Stada 20mg - 312 Viên Stellapharm              450  
845 Trimetazidine Stada 35mg MR - 885 Viên Stada-VN              750  
846 Tuần hoàn não Thái Dương - 886 Viên Hà Nam           2,916  
847 Tp Natri Clorid 0,9% (Natri clorid 0,9%/500ml) - 810 Chai DP Thành Phát           6,250  
848 Utrogestan 100mg Capsule (Progesterone 100mg) - 810 Viên Besins           6,500  
849 Utrogestan (Progesteron) 200mg - 360 Viên Besins        13,000  
850 Utrogestan 200mg (Progesteron) - 312 Viên Besins        13,000  
851 Utrogestan 200mg (Progesteron) - 885 Viên Besins        13,000  
852 Utrogestan 200mg Capsule (Progesterone 200mg) - 810 Viên Besins        13,000  
853 Progesteron Injection 25mg (Progesteron 25mg) - 810 Ống Rotexmedica        17,850  
854 V .Phonte - 655 Viên Vạn Xuân              830  
855 V .Phonte - 655 (sđk mới) Viên Vạn Xuân              830  
856 V.phonte - 886 Viên Vạn Xuân              830  
857 V.phonte - 811 Viên Vạn Xuân              830  
858 Valygyno - 719 Viên Medisun           3,990  
859 Vasotrate-30 OD (Isosorbide mononitrate 30mg) - 810 Viên Ấn Độ           2,553  
860 Vastec 35 MR (Trimetazidin) - 566 Viên Hậu Giang              490  
861 Veinofytol 50mg (Aescin) - 810 Viên Belgium           8,500  
862 Veinofytol 50mg (Aescin) - 312 Viên Belgium           8,500  
863 Veinofytol 50mg (Aescin) - 885 Viên Belgium           8,500  
864 Venokern 500mg (Diosmin + Hesperidin 450mg + 50mg) - 810 Viên Kern Pharma S.L           3,192  
865 Venokern 500mg (Diosmin + hesperidin) - 719 Viên TBN           3,100  
866 Ventinat 1g (Sucralfat) - 719 Gói Slovenia           4,840  
867 Ventinat 1g (Sucralfat) - 885 Gói Slovenia           4,840  
868 Ventolin Inh 100mcg - 885 Bình xịt GlaxoSmithKline.Uc        76,379  
869 Ventolin Neb Sol 2.5mg/2.5ml (Salbutamol) - 1064 ống GSK           4,575  
870 Ventolin 2.5mg/2.5ml (Salbutamol) - 810 ống GSK           4,575  
871 Ventolin Neb Sol 2.5mg/2.5ml (Salbutamol) - 719 Ống GSK-Úc           4,575  
872 Ventolin Neb Sol 2.5mg/2.5ml (Salbutamol) - 885 Ống GSK-Úc           4,575  
873 Ventolin Neb Sol 5mg/2.5ml (Salbutamol) - 1064 ống GSK           8,513  
874 Ventolin Neb Sol 5mg/2.5ml (Salbutamol) - 719 Lọ GSK-Úc           8,513  
875 Ventolin Neb Sol 5mg/2.5ml (Salbutamol) - 885 Lọ GSK-Úc           8,513  
876 Ventolin 5mg/2.5ml (Salbutamol) - 810 Lọ GSK.U           8,513  
877 Ventolin Neb Sol(2.5mg/2.5ml)-613 ống GSK-Úc           4,575  
878 Viacoram 3.5mg/2.5mg (Perindopril + Amlodipin) - 719 Viên Servier.Ireland           5,960  
879 Viên đặt Entizol 500mg (Metronidazol) - 719 Viên Polpharma        11,000  
880 Viên đặt Entizol 500mg (Metronidazol) - 885 Viên Polpharma        11,000  
881 Vigadexa 5ml - 1064 Lọ Novartis.Brasil      105,499  
882 Vigadexa 5ml (Moxifloxacin + dexamethason) - 885 Lọ Novartis.Brasil      105,500  
883 Vigamox 0,5%/5ml (Moxifloxacin) - 885 Lọ Alcon.Mỹ        90,000  
884 Vigentin 875mg/125mg (Amoxicilin + acid clavulanic) - 85BH Viên TW1           4,380  
885 Vilanta (Magnesi + Nhôm + Simethicon) - 810 Gói Cửu long           3,500  
886 Vilanta (Magnesi + Nhôm + Simethicon) - 1694 Gói Cửu long           3,500  
887 Vilanta 10g (Mg+Al+Simethicon) - 719 Gói Cửu long           3,500  
888 Vincystin 100mg (N-acetylcystein) - 885 Gói Vinphaco              462  
889 Vinopa 40mg/2ml (Drotaverin) - 1064 Ống C.ty Cổ Phần DP Vĩnh Phúc           3,780  
890 Vinopa 40mg/2ml (Drotaverin)-18  Ống Vinphaco           4,090  
891 Vinphatoxin  (Oxytoxin  10UI/ml ) - 810 Ống Vinphaco           5,900  
892 Vinphyton 10mg/ml (Vitamin K1) - 719 Ống Vinphaco           1,617  
893 Vinphyton 10mg/ml (Vitamin K1) - 885 Ống Vinphaco           1,785  
894 Vinphyton 1mg (Vitamin K1) - 1064 Ống Vĩnh Phúc           1,750  
895 Vinphyton 1mg (Vitamin K1) - 719 Ống Vinphaco           1,260  
896 Vinphyton 1mg (Vitamin K1) - 885 Ống Vinphaco           1,410  
897 Vinphyton (Vitamin K1 1mg/1ml) - 810 Ống Vinphaco           1,239  
898 Vintrypsine 5000IU (Alpha chymotrypsin)-613  Lọ Vinphaco           5,200  
899 Vismed 0,18%/0,3ml (Natri hyaluronat) - 719 Ống Holopack        10,199  
900 Vismed 0,18%/0,3ml (Natri hyaluronat) - 885 Ống Holopack        10,199  
901 Vitamin 3B extra - 810 Viên Công ty CPDP Quảng Bình           1,000  
902 Vitamin 3B extra - 1694 Viên Công ty CPDP Quảng Bình           1,000  
903 Vitamin B1 100mg - 885 Ống Vinphco              630  
904 Vitamin B1 100mg/1ml - 719 Ống Vinphco              630  
905 Vitamin B1 100mg-613 Ống Vinphco              550  
906 Vitamin B12 Kabi 1000 mcg/ml- 1064 Ống FKB- Việt nam              483  
907 Vitamin B12 Kabi  (Vitamin B12 1000 mcg/1ml) - 810 Ống FKB-VN              473  
908 Vitamin C 500mg (Vitamin C 500mg) - 810 Viên Công ty CPDP Quảng Bình              165  
909 Vitamin C 500mg (Vitamin C 500mg) - 1694 Viên Công ty CPDP Quảng Bình              165  
910 Vitamin E 400I.U - 1064 Viên Vidiphar           557.5  
911 Vitamin K1 10mg - 992 Ống Minh Dân           2,163  
912 Vitamin PP 50mg - 992 Viên Hà Tây                50  
913 Vinxium (Esomeprazol) 40mg - 195 Lọ Vinphaco           9,450  
914 Vinxium (Esomeprazol) 40mg - tài trợ Lọ Vinphaco                 -    
915 Vinzix 20mg/2ml (Furosemid) - 668 Ống Vinphaco              725  
916 Voltaren Emulgel 100g - 810 Tuýp GSK.TS        63,200  
917 Volulyte IV 6%/500ml (hydroxyethylstarch) - 810 Túi FKB.Đức        87,500  
918 Volulyte IV 6%/500ml - 992 Túi FKB.Đức        98,000  
919 Volulyte IV 6%/500ml (hydroxyethylstarch) - 719 Túi FKB.Đức        88,000  
920 Vorifend Forte 500mg (Glucosamin) - 1064 Viên Stada           1,400  
921 Wosulin 30/70 400IU/10ml (Insulin trộn) - 885 Lọ Ấn Độ        90,500  
922 Wosulin-N 400IU/10ml (Insulin tác dụng trung bình) - 719 Lọ Ấn Độ        92,000  
923 Wosulin-R 400IU/10ml (Insulin tác dụng nhanh) - 719 Lọ Ấn Độ        92,000  
924 Wosulin 30/70 (Insulin hỗn hợp 40IU/ml x10ml) - 810 Lọ Ấn Độ        91,000  
925 Wosulin 30/70 (Insulin hỗn hợp 40IU/ml x10ml) - 1694 Lọ Wockhart.Ltd        91,000  
926 Xylobalan 0,1%/10ml (Xylometazolin) - 2818 Lọ Warsaw        32,300  
927 Xylobalan 0,1%/10ml (Xylometazolin) - 2404 Lọ Warsaw        32,500  
928 Xylocaine Jelly Oin 2% 30g (Lidocain) - 613 Tuýp Astrazenneca.TĐ        55,600  
929 Xylocaine Jelly Oin 2% 30g (Lidocain) - 719 Tuýp Recipharm Fontaine        55,600  
930 Xylocaine Jelly Oin 2% 30g (Lidocain) - 885 Tuýp Recipharm Fontaine        55,600  
931 Xylocaine Jelly Oin 2% 30G (Lidocain ) - 810 Tuýp Recipharm Fontaine        55,600  
932 Xylometazolin 0,05%/10ml - 2445 Lọ Minh Dân           3,654  
933 Xylometazolin 0,05%/10ml - 2818 Lọ Minh Dân           3,642  
934 Xylometazolin 0,05%/10ml - 2404 Lọ Danapha           3,050  
935 Zaromax 500mg (Azithromycin) - 2404 Viên Hậu Giang           3,020  
936 Zentanil (Acetyl leucin 1g/ 10 ml) - 810 Lọ CPC1 HN        24,000  
937 Zensonid 0,5mg/2ml (Budesonid) - 302 Ống CPC1 HN        12,600  
938 Zenvimin C (Vitamin C) 500mg - 360 Viên XN120              193  
939 Zenvimin C (Vitamin C) 500mg - 719 Viên XN120              167  
940 Zenvimin C (Vitamin C) 500mg - 885 Viên ARMEPHACO              195  
941 Zidocin (Spiramycin + Metronidazol) - 38 Viên Hậu Giang              720  
942 Zidocin (Spiramycin + Metronidazol) - 992 Viên Hậu Giang              720  
943 Zinbebe 70mg/5ml (Kẽm gluconat) - 719 Lọ Hataphar        23,500  
944 Zonaarme 5%/5g (Aciclovir) - 992 Tuýp XN 120           4,300  
945 Alovirum 125ml (Aciclovir 200mg/5ml) tài trợ Lọ Dopharma (tw2)    
946 Amgoal suspension 50ml (Fexofenadin) tài trợ Lọ The Acme    
947 Antikans 80mg (Thymomodulin) tài trợ Viên ARMEPHACO    
948 Batiwell 10ml (Bromhexine) tài trợ Ống 23.9 pharmaceutical    
949 Batiwell 5ml (Bromhexine) tài trợ Ống 23.9 pharmaceutical    
950 Desrem 100mg (Remdesivir) - tài trợ Lọ Ấn Độ    
951 Molcovir 200mg (Molnupiravir) - Tài trợ Viên Ấn Độ    
952 Movfor 200mg (Molnupiravir) - Tài trợ Viên Ấn Độ    
953 Lepro 60mg (Levodropropizine) tài trợ Viên Hàn Quốc    
954 TPCN Xiacao 250mg (Đông trùng hạ thảo) tài trợ Viên CTCPDP Hà nam