HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

DANH MỤC VẬT TƯ

Người viết: Administrator 04/11/2019
DANH MỤC VẬT TƯ

 

STT TÊN VẬT TƯ ĐVT  ĐƠN GIÁ 
2 Acid Efching - 2017 Lọ             165,806
3 Aó Desaul 2017 Cái             306,000
4 Aó chỉnh hình cột sống - 690 Cái             450,000
5 Aó đai sườn 2017 Cái               83,000
6 Bao cao su - 2017 Cái                 1,094
7 Bao cao su - 690 Cái                 1,200
8 Barisup Chai               28,000
9 Bông hút (thấm nước) cân  loại 1 - 602.2017 gam                    200
10 Bông hút thấm nước cân loại 1 - 469.2017 gam                    200
11 Bông lót bó bột Orbe 15cm x 2,7m - 602 cuộn               14,000
12 Bông lót bó bột Orbe cỡ 15cm x 2,7m - 2017 cuộn               14,000
13 Bông lót bó bột cỡ 10 cm x 2.7m - 690 cuộn               17,000
14 Bông lót bó bột cỡ 15cm*2,7m - 690 cuộn               18,000
15 Bông mỡ (Bịch 1000g) gam                      79
16 Bông thấm nước y tế - 690 gam                    190
17 Băng bột bó 15cm x 4.6m - 569 cuộn               27,000
18 Băng chun 2 móc 2017 cuộn               16,500
19 Băng chun 2 móc loại A-690 cuộn               16,500
20 Băng chun 3 móc - 690 cuộn               18,000
21 Băng chun 3 móc 2017 cuộn               17,000
22 Băng chun 3 móc 602 cuộn               17,000
23 Băng chỉ thị màu (hấp khô) 740.2017 cuộn             550,000
24 Băng chỉ thị nhiệt ướt 740.2017 cuộn             150,000
25 Băng cuộn 5m x 10cm - 602.2017 cuộn                 2,050
26 Băng dán cố định kim luồn miếng                 9,500
27 Băng dính lụa 5cm x 5m - 690 cuộn               40,000
28 Băng dính urgo 2.5* 5 cm cuộn               20,400
29 Băng keo thử nhiệt hấp khô - 690 cuộn             550,000
30 Băng keo thử nhiệt hấp ướt - 690 cuộn             120,000
31 Băng rốn - 2017 Cái                 3,450
32 Băng rốn loại A - 690 Cái                 2,200
33 Băng thun gối H2 các cỡ ( M,L,XL) Cái             135,000
34 Băng xô cuộn 10cmx5m - 690 cuộn                 2,100
35 Bơm 1 ml QĐ53 Cái                    980
36 Bơm cho ăn 50 ml Cái                 5,550
37 Bơm tiêm 1 lần 10ml - 740.2017 Cái                 1,100
38 Bơm tiêm 1 lần 50ml - 740.2017 Cái                 5,250
39 Bơm tiêm 1 lần 5ml - 740.2017 Cái                    700
40 Bơm tiêm 1 ml loại 2 - 602 Cái                    790
41 Bơm tiêm 10ml Loại A - 690 Cái                 1,250
42 Bơm tiêm 10ml loại 2 - 469.2017 Cái                 1,260
43 Bơm tiêm 10ml loại 2 - 602 Cái                 1,260
44 Bơm tiêm 1ml Loại A - 690 Cái                    770
45 Bơm tiêm 1ml Loại A - 909 Cái                    770
46 Bơm tiêm 1ml loại 2 - 366 Cái                    790
47 Bơm tiêm 20 ml loại 2 - 469.2017 Cái                 2,400
48 Bơm tiêm 20ml Loại A - 690 Cái                 2,400
49 Bơm tiêm 3 ml loại 2 - 602 Cái                    790
50 Bơm tiêm 3ml Loại A - 690 Cái                    790
51 Bơm tiêm 5 ml loại 2 - 602 Cái                    800
52 Bơm tiêm 50ml - 386 Cái                 5,600
53 Bơm tiêm 50ml loại A - 690 Cái                 5,000
54 Bơm tiêm 5ml Loại A - 690 Cái                    810
55 Bơm ăn 50 ml loại 2 - 469.2017 Cái                 5,250
56 Bơm ăn 50ml Loại A - 690 Cái                 5,800
57 Bộ Mask bóp bóng sơ sinh QĐ53 Bộ             210,600
58 Bộ gây tê ngoài màng cứng - 690 Bộ             360,000
59 Bộ nhuộm Gram - 569 Bộ             600,000
60 Bộ rửa dạ dày (loại sử dụng một lần) Bộ             125,000
61 Bột bó KT 15cm x 4,6m - 690 cuộn               28,000
62 Bột bó KT 20cm x 3,65m - 690 cuộn               29,000
63 Bột bó cỡ 20cm x 3,65m - 569 cuộn               31,000
64 CRP - 744.2017 hộp             730,000
65 CRP - 909 hộp             740,000
66 Canuyn chống tụt lưỡi - 2017 Cái                 9,000
67 Canuyn mayo - 569 Cái                 9,900
68 Canuyn mayo QĐ53 Cái               14,300
69 Canuyn mayor loại A - 909 Cái                 9,000
70 Canuyn mayor loại E - 690 Cái                 9,000
71 Canxi hydroclorid - 690 Lọ             140,000
72 Catheter 2 nòng - 602.2017 Cái             445,000
73 Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng - 909 Bộ             400,000
74 Ceivitron (chất hàn tạm) - 690 Lọ             270,000
75 Chất lấy dấu loại 1 - 2017 Túi             227,984
76 Chỉ Catgut 4.0 sợi               94,500
77 Chỉ Dafilon 2.0 - 740.2017 sợi               52,000
78 Chỉ Dafilon 2/0 - 690 sợi               31,500
79 Chỉ Dafilon 3/0 - 690 sợi               37,000
80 Chỉ Dafilon 4/0 - 690 sợi               34,500
81 Chỉ DemeQuick số 2/0 - 569 sợi               99,000
82 Chỉ Marline violet số 1 - 690 sợi               82,000
83 Chỉ Nilon 4.0 sợi               30,000
84 Chỉ Nilon 4.0 - 2017 ( Dafilon 4.0) sợi               46,000
85 Chỉ Nilon các số ( 4.0) - 690 sợi               14,000
86 Chỉ Nylon 10.0 - 690 sợi             172,000
87 Chỉ Nylon 2/0 - 2017 ( Dafilon 2/0) sợi               32,000
88 Chỉ Nylon 6/0 - 690 sợi               53,000
89 Chỉ Nylon các số ( 3.0) - 690 sợi               14,000
90 Chỉ Nylon các số (2.0) - 690 sợi               14,000
91 Chỉ Nylon số 5/0 ( Dafilon 5/0) - 909 sợi               34,000
92 Chỉ Polypropylene số 7/0 - 909 sợi             148,000
93 Chỉ Safil Quick 2/0 (hồng) - 690 sợi             135,000
94 Chỉ Vicryl 1.0 - 740 sợi             125,000
95 Chỉ Vicryl 2.0 - 690 sợi               90,000
96 Chỉ Vicryl 3.0 - 690 sợi               80,000
97 Chỉ Vicryl 5.0 - 690 sợi             220,000
98 Chỉ Vicryl 8.0 - 690 sợi             254,000
99 Chỉ Vicryl 8.0 - 740 sợi             279,000
100 Chỉ Vicryl rapid 2.0 - 690 sợi             100,000
101 Chỉ khâu liền kim các cỡ sợi             140,000
102 Chỉ lanh cuộn             250,000
103 Chỉ pec - lon sợi               15,000
104 Chỉ tan TH đa sợi số 4/0 - 2017(Vicryl 4.0) sợi               79,000
105 Chỉ tan tổng hợp PGA số 1 - 2017 ( safil tím 1.0) sợi               89,000
106 Chỉ tan tổng hợp PGA số 2 - 2017 ( safil tím  2.0) sợi               83,000
107 Chỉ tiêu TH đa sợi Polyclactin (Vicryl  3.0) sợi               80,000
108 Chỉ tiêu TH đa sợi poly ( vicryl 2.0 - 2017) sợi             110,000
109 Chỉ tiêu tổng hợp số 1 - 2017 ( Marlin 1.0) sợi             102,000
110 Chỉ tiêu đa sợi tổng hợp số 1/0-690 sợi             100,000
111 Cloramin B 2017(gói 1000g) gam                    249
112 Composite P - 2017 Cái               59,217
113 Cortisomol - 690 Lọ             830,000
114 Cán gương 2017 Cái               44,000
115 Cán gương khám răng QĐ53 Cái               34,600
116 Cồn tuyệt đối loại B - 569 ml                      90
117 Cốc nhựa - 2017 Cái                    650
118 Cốc nhựa - 690 Cái                    500
119 Cốc đánh bóng hộp          1,296,000
120 Cồn 90° Chai 500ml - 690 ml                      40
121 Cồn 90º (Chai 500ml) ml                      50
122 Cồn tuyệt đối 500ml loại 1.2017 ml                      76
123 DD rửa tay gel khô Ethyl Alcol - 690 (chai 354ml) ml                    989
124 DD rửa tay gel khô Ethyl Alcol - 690 (chai 700ml) ml                 1,707
125 Dao Cresent - 690 Cái             270,000
126 Dung dịch CPC - 2017 Lọ             266,475
127 Dung dịch CPC - 690 Lọ             150,000
128 Dung dịch Cidex opa - 690 ml                    274
129 Dung dịch Eugenol (lọ 30 ml) - 690 Lọ             100,000
130 Dung dịch Fomaldehyde Chai             140,000
131 Dung dịch Hexanios - 602 ml                    380
132 Dung dịch Xanh methylen QĐ53 Chai             378,000
133 Dung dịch acid acetic 3% 690 ml                    146
134 Dung dịch diệt khuẩn Hexanios - 690 ml                    380
135 Dung dịch khử khuẩn Steranios - 602 ml                      96
136 Dung dịch khử khuẩn Steranios - 690 ml                      93
137 Dung dịch rửa tay nhanh VN - 690 ml                    180
138 Dung dịch sát khuẩn Cidex OPA can 5 Lít - 569 ml                    240
139 Dung dịch sát khuẩn Cidex OPA can 5 l-690 ml                    274
140 Dây Garo cao su (có dính dán) - 690 Cái                 5,200
141 Dây cho ăn TE, cỡ 8 Cái               14,500
142 Dây dẫn máy khí dung Dây             450,000
143 Dây garo cao su (động mạch) Chiếc                 4,800
144 Dây garo cao su (động mạch) Chiếc               13,200
145 Dây hút dịch các cỡ - 690 Cái                 4,300
146 Dây nối oxy 2 đầu - 690 Cái                 6,500
147 Dây nối bơm tiêm điện 140 cm,75 cm, loại 2 - 469.2017 Cái               15,000
148 Dây nối bơm tiêm điện 140cm - 690 Cái               15,200
149 Dây nối bơm tiêm điện 140cm, 75cm loại 2 - 602 Cái               15,000
150 Dây nối bơm tiêm điện 140cm,75cm loại 2 - 740.2017 Cái               15,000
151 Dây nối máy hút nhớt các cỡ Cái                 9,300
152 Dây nối oxy Dây                 4,500
153 Dây oxy  gọng kính trẻ em 31.07 Cái                 6,300
154 Dây oxy mask - 690 Cái               21,000
155 Dây oxy mask TE Cái               21,800
156 Dây oxy mask TE - 176.2016 Cái               18,000
157 Dây oxy mask sơ sinh Cái               21,800
158 Dây oxy mask trẻ em Cái               21,800
159 Dây thở oxy gọng kính người lớn, trẻ em - 469.2017 Cái                 7,700
160 Dây thở oxy gọng kính người lớn, trẻ em - 690 Cái                 7,000
161 Dây truyền dịch có kim bướm - 481 Bộ                 7,800
162 Dây truyền dịch có kim bướm - 740.2017 Bộ                 7,500
163 Dây truyền dịch có kim bướm loại 1 - 469.2017 Bộ                 7,500
164 Dây truyền dịch không kim - 740.2017 Bộ                 6,500
165 Dây truyền dịch không kim bướm - 386 Bộ                 7,300
166 Dây truyền dịch loại O (có kim bướm) - 690 Bộ                 6,500
167 Dây truyền dịch loại O (không kim bướm) - 690 Bộ                 6,500
168 Dây truyền máu - 690 Bộ               14,500
169 Dây truyền máu - 740.2017 Bộ               16,500
170 Dây truyền máu - Đức Bộ               18,905
171 Dầu Parafil (Chai 500ml) - 345 ml                    150
172 Dầu máy (RMH) - 2017 Lọ             542,819
173 Dầu parafil 740 ml               10,000
174 Dầu parafil loại 2 - 2017 ( lọ 10ml) ml                 9,623
175 Dầu soi kính hiển vi Lọ               95,000
176 Fuji 1 - 690 Lọ             900,000
177 Fuji II (15g) - 690 Lọ          1,100,000
178 Gel K-Y - 909 Tuýp               80,000
179 Gen siêu âm - 740 lít               30,000
180 Gen siêu âm loại A - 690 can             130,000
181 Giấy cắn - 690 Tập               25,000
182 Giấy in liên tuc A5 - Liên Sơn Tập             376,100
183 Giấy in monitor sản khoa 690 Tập             405,000
184 Giấy in monitor sản khoa tập - 569 Tập             147,000
185 Giấy in máy khúc xạ 2017 cuộn               87,840
186 Giấy in nhiệt - 690 cuộn               18,000
187 Giấy in nhiệt gọi số - Nhật cuộn               15,000
188 Giấy in siêu âm - 690 cuộn             185,000
189 Giấy in siêu âm 2017 cuộn             188,914
190 Giấy in ảnh siêu âm - 569 cuộn             183,000
191 Giấy nhuộm Fluorescein 2017 Lọ             166,273
192 Giấy điện tim 6 cần - 690 Tập               65,000
193 Gutta các loại-2017 hộp             114,336
194 Gutta các số - 690 hộp             110,000
195 Găng tay cao su sản khoa dài - 2017 Đôi               16,000
196 Găng tay khám loại D - 690 Đôi                 1,500
197 Găng tay khám ngắn loại 1 - 602 Đôi                 1,460
198 Găng tay mổ tiệt trùng loại 9 Đôi                 5,000
199 Găng tay mổ tiệt trùng loại 9 - 602 Đôi                 5,000
200 Găng tiệt trùng các số - 690 Đôi                 6,500
201 Gạc dẫn lưu phẫu thuạt mũi - 2017 Gói                 2,620
202 Gạc hút (thấm nước) - 690 Mét                 4,500
203 Gạc nội soi 7,5 cm x 7,5 cm - 690 ( 5 cái/gói) Gói                 7,500
204 Gạc nội soi QĐ53 Gói                 6,300
205 Gạc phẫu thuật cỡ 10cm x 10 cm - 690 Gói               11,000
206 Gạc thấm - 602 Mét                 4,050
207 Gạc thấm 2017 Mét                 4,050
208 Gạc vô trùng 10 x 10 - 2017 Gói               12,500
209 Huyết thanh Coombs - 690 Lọ             714,000
210 Huyết thanh định nhóm ABO (loại 1) - 569 Bộ             447,300
211 Huyết thanh định nhóm ABO loại 4 - 690 Bộ             447,300
212 Huyết thanh định nhóm máu AOB 2017 Lọ             150,000
213 Huyết thanh định nhóm máu RH (Anti D) Lọ             213,925
214 Huyết thanh định nhóm máu RH1 ( Anti D) - 690 Lọ             378,000
215 Keo dán Bond 2017 Lọ          1,111,989
216 Khóa 3 chạc không dây - 602 Cái               14,000
217 Khóa ba chạc - 690 Cái               12,400
220 Khóa ba chạc không dây loại 2 - 469.2017 Cái               14,000
221 Khẩu trang 2017 Cái                 2,004
222 Khẩu trang 3 lớp - 569 Cái                 1,100
223 Khẩu trang giấy ba lớp tiệt trùng - 690 Cái                 1,400
224 Kim bướm loại 5 . 23G - 469.2017 Cái                 5,300
225 Kim bướm loại 5 . 25G - 469.2017 Cái                 5,300
226 Kim bướm loại A - 690 Chiếc                 5,400
227 Kim bấm ối 2017 Cái               30,000
228 Kim châm cứu các số Cái                    950
229 Kim châm cứu các số Loại A - 690 Cái                    600
230 Kim châm cứu loại 1 - 2017 ( 0.25 x 25) Cái                    565
231 Kim châm cứu loại 1 - 2017 ( 0.25 x 60) Cái                    565
232 Kim chích máu thường loại C - 690 Cái                    670
233 Kim chọc dò gây tê tủy sống các cỡ loại A - 690 Cái               27,000
234 Kim chọc dò tủy sống - 602 Cái               27,000
235 Kim chọc dò tủy sống 740.2017 Cái               27,000
236 Kim chọc dò tủy sống loại 1 - 2017 Cái               27,000
237 Kim gai lấy tủy - 690 Cái               12,000
238 Kim gây tê, đám rối Cái             204,000
239 Kim gây tê, đám rối - 690 Cái             270,000
240 Kim khâu 3 cạnh các cỡ Cái                 2,000
241 Kim luồn TM không cánh loại 2 .22G - 602 Cái               10,500
242 Kim luồn TM không cánh loại 2.G24 - 602 Cái               10,500
243 Kim luồn tĩnh mạch các số loại A - 690 Cái               16,000
244 Kim luồn tĩnh mạch không cánh loại 2(G20) - 740.2017 Cái               10,500
245 Kim luồn tĩnh mạch không cánh loại 2.18G - 469.2017 Cái               10,500
246 Kim lấy thuốc các cỡ loại D - 690 Cái                    500
247 Kim lấy thuốc các số - 2017 Cái                    450
248 Kim tiêm nha khoa - 2017 Cái                 1,700
249 Kim tiêm nha khoa - 690 Cái                 1,800
250 Kẹp cầm máu rốn sơ sinh - 690 Chiếc                 3,000
251 Kẹp rốn - 602 Cái                 3,050
252 Lam kính - 690 hộp               22,000
253 Lam kính Loại B - 569 hộp               25,000
254 Lam kính loại H - 909 hộp               22,000
255 Lamen hộp               65,000
256 Lignospan - 690 Ống               11,500
257 Lignospan - 909 Ống               10,500
258 Lignospan 2% - 2017 Ống               11,350
259 Lugol 3% - 909 ml                    520
260 Lugol 690 ml                    520
261 Lưỡi dao Kiato 11 Cái                 1,194
262 Lưỡi dao mổ - 690 Cái                 1,200
263 Lưỡi dao mổ số 10 2017 Cái                 1,000
264 Lưỡi dao mổ số 11 2017 Cái                 1,000
265 Lưỡi dao mổ số 15 2017 Cái                 1,000
266 Lọ đựng bệnh phẩm 740.2017 Cái                 2,000
267 Lọ đựng bệnh phẩm có nắp - 690 Lọ                 1,800
268 Lọ đựng bệnh phẩn - 2017 Lọ                 2,000
269 Lọ đựng phân có nắp 5.2017 Lọ                 2,700
270 Mask NL ( Khí dung) Cái               22,500
271 Mask TE Cái               22,500
272 Mask khí dung người lớn, trẻ em - 690 Cái               23,000
273 Mask sơ sinh Cái               22,500
274 Mask thanh quản QĐ53 Cái             648,000
275 Mast  oxy - 2017 Cái               23,000
276 Meche Cái                 2,950
277 Miếng cầm máu Merocel - 690 miếng             150,000
278 Miếng cầm máu tai, mũi - 2017 miếng             150,000
279 Miếng dán điện cực - 909 Túi               70,000
280 Miếng dán điện cực các loại - 569 Túi               75,000
281 Miếng dán điện cực các loại-690 Túi               70,000
282 Mũ giấy (danameco) Cái                 2,090
283 Mũ phẫu thuật - 569 Cái                 1,500
284 Mũ phẫu thuật giấy - 690 Cái                 1,500
285 Mũi khoan Endoz ( cán vàng) 2017 Vỉ             125,000
286 Mũi khoan cắt xương tay chậm - 2017 Cái               95,000
287 Mũi khoan nhỏ các loại - 2017 Cái               28,000
288 Mặt gương nha khoa - 690 Cái               15,000
289 Mỡ KY - 690 Tube               80,000
292 Nhộng Composit - 2017 Cái               47,867
293 Nhộng Composite lỏng các màu - 690 Cái               45,000
294 Nhộng chảy đặc các màu - 690 Cái               45,000
295 Nong + rũa 30 Cái               21,600
296 Nong + rũa 35 Cái               21,600
297 Nong, dũa  ống tủy - 690 Vỉ               95,000
298 Nong, dũa ống tủy 15 - 2017 Cái               15,686
299 Nước cất 1 lần 2017 lít                 9,179
300 Nước cất 1 lần 690 lít               10,000
301 Nước cất vô khuẩn 2 lần - 690 lít               12,000
302 Nước rửa phim hiện hãm hình - 474.2017 Bộ             984,969
303 Nước rửa phim răng - 690 liều             192,000
304 Nước tẩy Javen - 602 lít               11,200
305 Nước tẩy Javen - 690 lít               11,000
306 Nước tẩy Javen 2017 lít               11,200
307 Nạo ổ răng Cái               97,200
308 Nẹp DHS 135 độ - 742 Cái          3,410,000
309 Nẹp Iselin - 690 Cái               25,000
310 Nẹp Iselin - 909 Cái               25,000
311 Nẹp Iselin 602.2018 Cái               25,000
312 Nẹp chân H1 - 2017 Cái             290,000
313 Nẹp chống xoay dài các loại - 569 Cái             310,000
314 Nẹp chống xoay dài các loại - 690 Cái             310,000
315 Nẹp chữ T ( Vít 3,5mm) - 742 Cái             840,000
316 Nẹp chữ T ( Vít 4,5mm ) - 742 Cái          1,000,000
317 Nẹp cánh tay H3 - 602.2018 Cái             190,000
318 Nẹp cẳng bàn chân dài - 569 Cái             360,000
319 Nẹp cẳng bàn chân dài - 690 Cái             360,000
320 Nẹp cẳng bàn chân dài 2017 Cái             363,000
321 Nẹp cẳng bàn chân dài H2 - 602.2018 Cái             360,000
322 Nẹp cẳng bàn chân ngắn - 690 Cái             105,000
323 Nẹp cẳng bàn chân ngắn - 909 Cái             105,000
324 Nẹp cẳng bàn chân ngắn H1 - 602.2018 Cái             105,000
325 Nẹp cẳng bàn tay H3 - 690 Cái             190,000
326 Nẹp cẳng tay H4 - 690 Cái             190,000
327 Nẹp cổ cứng H1 - 690 Cái             125,000
328 Nẹp cổ mềm Cái               58,000
329 Nẹp cổ mềm Cái             100,000
330 Nẹp gối H3 - 690 Cái             300,000
331 Nẹp gỗ cố định - 690 Cái               50,000
332 Nẹp ngón bóng chày - 690 Cái               20,000
333 Nẹp ngón bóng chày 602.2018 Cái               20,000
334 Nẹp titan mini 2.0 thẳng 8 - 12 lỗ, dày 1.0mm - 742 Cái          1,300,000
335 Nẹp titan mini 2.0 thẳng, 16 - 20 lỗ, dày 1.0mm - 742 Cái          1,400,000
336 Nẹp titan mini 2.0, thẳng 4 lỗ, dày 1.0mm - 742 Cái             627,000
337 Nẹp titan mini 2.0,thẳng 6 lỗ,dày 1.0mm - 742 Cái             827,000
338 Nẹp vít xương chày 6 lỗ - 742 Cái          1,340,000
339 Nẹp vít xương quay 6 lỗ - 742 Cái          1,075,000
340 Nẹp vít xương trụ 6 lỗ - 742 Cái             980,000
341 Nẹp ốp mâm chày - 742 Cái          2,900,000
342 Nến parafil - 2017 kg               85,765
343 Panh miệng chắn lưỡi Cái               70,200
344 Phim 24 x 30 - 2017 Tờ               13,070
345 Phim 3 x 4 cm - 690 Tờ                 4,933
346 Phim 35 x 35 2017 Tờ               19,900
347 Phim DT 8 x 10 inch - 690 Tờ               16,400
348 Phim X - Quang 18 x 24 - 470 Tờ                 7,920
349 Phim X - Quang 35 x 43 cm - 909 Tờ               46,800
350 Phim laser 14 * 17 '' Tờ               46,576
351 Phim răng 3 x 4  470 Tờ                 4,947
352 Phin lọc khí Galamed 2017 Cái               57,000
353 Phác đồ chống sốc Tờ             125,000
354 Pin 1.5V Panasonic - 690 Đôi               26,000
355 Pin dùng cho máy tiểu đường 2017 Cái               29,050
356 Pipet nhựa - 909 Cái                    500
357 Protaper tay - 2017 hộp          3,313,118
358 Que pass Cái               11,000
359 Que thử nước tiểu (Labstrip U11 Plus) - 690 Test                 5,670
360 Que thử nước tiểu 2017 Que                 4,900
361 Sonde Foley 2 nhánh loại A - 690 Cái               34,000
362 Sonde Foley 3 nhánh loại A - 690 Cái               55,000
363 Sonde Nelaton Cái                 7,000
364 Sonde Nelaton 2017 Cái                 5,770
365 Sonde Petze Chiếc               45,000
366 Sonde dạ dày các số loại 7 - 469.2017 Cái                 7,500
367 Sonde dạ dày các số loại A - 690 Cái               10,000
368 Sonde dẫn lưu Silicon - 469.2017 Cái               10,000
369 Sonde foley 2 chạc - 602 Cái               28,000
370 Sonde hút nhớt -  602 Cái                 4,500
371 Sonde hút nhớt - 2017 Cái                 4,500
372 Sonde hút nhớt NL Cái                 4,200
373 Sonde hút nhớt các số - 909 Cái                 4,200
374 Sonde hậu môn Cái                 4,700
375 Sonde hậu môn VN Cái                 4,600
376 Sonde hậu môn các cỡ - 469.2017 Cái                 8,000
377 Sonde tiểu nelaton - 602 Cái                 5,770
378 Sáp cắn dạng lá Cái               86,400
379 Test HP dạ dày (tìm Urease) - 569 hộp             480,000
380 Test Majiruana - 569 Test               17,000
381 Test chỉ thị kiểm chứng CLTK đồ vải - 690 Test                 3,500
382 Test nhanh CĐ Rotavirus - 690 Test               86,100
383 Test nhanh CĐ sốt xuất huyết IgG/IgM - 909 Test               63,000
384 Test nhanh CĐ sốt xuất huyết NS1 - 690 Test               80,000
385 Test nhanh CĐ sốt xuất huyết NS1Ag - 909 Test               80,000
386 Test nhanh CĐ viêm gan B - 690 Test               16,905
388 Test nhanh CĐ viêm gan C - 690 Test               29,500
390 Test nhanh HIV (SD Bioline HIV 1/2 3.0) - 569 Test               32,865
391 Test nhanh chuẩn đoán HIV 2017 Test               20,700
392 Test nhanh chuẩn đoán cúm A,B  - 690 Test             119,700
393 Test nhanh chuẩn đoán cúm A,B Loại C-909 Test             119,700
394 Test nhanh chuẩn đoán viêm gan B 2017 Test               18,400
395 Test nhanh chuẩn đoán viêm gan C 2017 Test               30,800
396 Test nhanh chẩn đoán  HBeAg (SD Bioline HBeAg) - 569 Test               24,000
397 Test nhanh chẩn đoán HIV loại 4 - 690 Test               32,802
398 Test nhanh chẩn đoán Rotavirus - 569 Test               76,500
399 Test nhanh chẩn đoán thai sớm  HCG ( SD Bioline HCG) - 569 Test               12,600
400 Test nhanh chẩn đoán viêm gan B (Alere Determine HBsAg) - 56 Test               32,000
401 Test nhanh thử Heroin/Morphin - 690 Test               17,000
402 Test nhanh thử ma túy - THC - 690 Test               15,750
403 Test nhanh thử ma túy Methamphetamin - 690 Test               15,750
404 Test nhanh thử ma túy Methamphetamin - 690 Test               15,750
405 Test sốt xuất huyết Dengue IgG/IgM - 690 Test               63,000
406 Test sốt xuất huyết Dengue NS1 (loại 2) - 569 Test               80,000
407 Test thử HbeAg loại 2 - 690 Test               24,000
408 Test thử gây nghiện Amphetamine-690 Test               15,750
409 Test thử ma túy MET - 2017 Test               15,500
410 Test thử ma túy Morphin VN - 2017 Test               15,500
411 Test thử ma túy THC - 2017 Test               15,500
412 Test thử nhanh viêm gan C (HCV) loại 3 - 569 Test               24,400
413 Test thử phát hiện chất gây nghiện Amphetamine - 569 Test               17,000
414 Test thử thai nhanh HCG loại 2 - 690 Test               12,300
415 Test thử đường huyết terumo - 690 Test               10,200
416 Thanh thử nước tiểu LabStrip U11 Plus - 744 Test                 4,935
417 Thanh thử nước tiểu LabStrip U11 Plus 744 -2017 Test                 4,935
418 Thuốc hiện hãm hình - 690 liều             980,000
419 Thuốc thử urea-Idol medium-909 Ống             168,000
420 Thuốc viêm lợi sindolor Lọ                 4,900
421 Thuốc viêm lợi sindolor - 690 Lọ               10,000
422 Thám châm Cái               32,400
423 Thạch cao đá - 2017 Túi               63,066
424 Túi Camera D-690 Cái                 8,500
425 Túi Zipper Cái                 2,125
426 Túi Zipper - 690 ( 100 cái/kg) Cái                 1,000
427 Túi nước tiểu 2 lít - 2017 Cái                 5,200
428 Túi nước tiểu loại B - 690 Cái                 8,000
429 Túi vải lọc thuốc 40 x 50 - 435 Cái               10,500
430 Túi đóng thuốc đông y cuộn          1,280,000
431 Túi đựng camera - 602 Cái                 8,500
432 Túi đựng nước tiểu 602 Cái                 5,200
433 Tăm bông Chiếc                      78
434 Tăm bông nha khoa - 2017 Chiếc                 1,084
435 Tăm bông vô trùng - 909 Cái                 4,300
436 Viên Presept - 690 Viên                 6,100
437 Vít titan Mini 2.0,các cỡ; tự khoan, tự taro- 742 Cái             350,000
438 Vít xốp đường kính 3mm - 742 Cái             130,000
439 Vít xốp đường kính 5 mm -742 Cái             130,000
440 Vòng đeo tay mẹ và bé - 2018 Cặp                 8,000
441 Vôi Soda - 909 gam                    144
442 cồn iod Chai             268,650
443 dầu tra tay khoan Lọ             788,400
444 etching Lọ             210,600
445 giá đựng nước tiểu Cái               45,000
446 giấy in nhiệt máy điện  giải 5.2017 cuộn               13,000
447 khẩu trang N95 Cái               35,000
448 nẹp gối H2 Cái             239,500
449 panh gắp nha khoa Cái               32,400
450 quần áo phẫu thuật Bộ               42,000
451 sonde dạ dày người lớn Cái               19,300
452 Áo Desault (Băng cố định khớp vai ) - 690 Cái             300,000
453 Áo chỉnh hình cột sống - 569 Cái             416,000
454 Áo Đai xương sườn H1 - 690 Cái             100,000
455 Ông nghiệm không có chất chống đông QĐ53 Cái                    300
456 ông hút mềm Gói               80,000
457 Đai số 8 - 690 Cái             170,000
458 Đai số 8 người lớn - 742.2017 Cái             168,000
459 Đinh Kitsner 742 - 2017 Cái               75,000
460 Điếu nhồi ngải - 389 Cái                 4,075
461 Đè lưỡi bằng gỗ - 569 Cái                    450
462 Đè lưỡi gỗ - 469.2017 Cái                    430
463 Đè lưỡi gỗ - 602 Cái                    430
464 Đè lưỡi gỗ - 690 Cái                    400
465 Đầu côn vàng - 690 Cái                      60
466 Đầu côn vàng loại 1 - 469.2017 Cái                      60
467 Đầu côn xanh 744.2017 Cái                    450
468 Đầu côn xanh loại A - 690 Cái                    100
469 Đầu kim gây tê Loại A - 690 Cái                 1,600
470 Đầu nối máy hút dịch Cái             125,000
471 Định tính beta HCG test nhanh - 2017 Test               19,800
472 Ống Canuyl mở khí quản - 690 Cái             265,000
473 Ống Enpedof - 2017 Gói                    370
474 Ống Tri-Natricitrate 9NC/3,8% Cái                 1,393
475 Ống Tri-Natricitrate 9NC/3,8% 31.07 Ống                 1,500
476 Ống Tri-Natricitrate 9NC/3,8% QĐ53 Ống                 1,500
477 Ống chống đông Natricitrat - 2017 Ống                 1,290
478 Ống chống đông Natricitrat - 690 Ống                 1,300
479 Ống hút - 909 Cái                    700
480 Ống hút nước bọt - 602 Cái                    700
481 Ống máu lắng Ống                 9,000
482 Ống máu lắng loại A - 909 Cái               11,900
483 Ống nghiệm EDTA 2017 Ống                 1,600
484 Ống nghiệm EDTA 31.07 Ống                 1,300
485 Ống nghiệm EDTA QĐ53 Ống                 1,300
486 Ống nghiệm Heparin - 469.2017 Ống                 1,100
487 Ống nghiệm Heparin các cỡ - 690 Ống                 1,100
488 Ống nghiệm chống tiêu đường - 690 Ống                 1,100
489 Ống nghiệm chống đông EDTA - 690 Ống                 1,200
491 Ống nghiệm chống đông Heparin - 31.07 Ống                 1,500
492 Ống nghiệm eppendorf - 909 Cái                    650
493 Ống nghiệm máu Ống                    500
494 Ống nghiệm nhựa không chất chống đông - 690 Cái                    400
495 Ống nghiệm nước tiểu thủy tinh - 690 Ống                 2,600
496 Ống nước tiểu nhựa có nắp - 690 Ống                    800
497 Ống nội khí quản Cái               57,900
498 Ống nội khí quản 2017 Cái               57,400
499 Ống nội khí quản 740 - 2017 Cái               57,000
500 Ống nội khí quản các cỡ   QĐ53 Cái               62,500
501 Ống nội khí quản các cỡ-690 Cái               63,000
502 Ống sonde tiểu Nelaton - 690 Cái                 6,000
503 Ống thông khí tai -  2017 Cái             300,000
504 Ống thông khí tai đường kính 1,14 mm Cái             230,000
505 ống nghiệm nhựa có lắp Ống                    800
506 ống thông khí tai đường kính 1,27 mm Cái             230,000
507 Dây nối khoan tay nhanh mềm của ghế răng Cái          1,134,000
508 Tay dao điện đơn cực 1 lần - 909 Cái             150,000