HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

DANH MỤC VẬT TƯ 2021

Người viết: Administrator 29/03/2022
 Stt  Tên thuốc vật tư Đvt Nơi Sản Xuất Giá
     1 Áo chỉnh hình cột sống - 569 Cái Orbe                  416,000
     2 Áo cột sống ORBE - 141 Cái Orbe                  415,000
     3 Áo Đai xương sườn H1 - 569 Cái Orbe                  100,000
     4 Áo đai sườn -758 Cái Orbe                   82,000
     5 Áo Desault (Băng cố định khớp vai H1) - 569 Cái Orbe                  300,000
     6 Áo Desault (Băng cố định khớp vai H1) - 141 Cái Hameco                  295,000
     7 Băng xô cuộn 10cmx5m - 569 cuộn Lợi Thành                     2,000
     8 Băng xô cuộn 10cmx5cm - 141 cuộn Lợi Thành                     1,890
     9 Băng chỉ thị màu (hấp ướt) cuộn 3M                  149,000
    10 Băng chun 2 móc - 569 Cuộn Việt nam                   21,500
    11 Băng chun 2 móc - 141 Cuộn Việt nam                   20,000
    12 Băng chun 3 móc - 141 Cuộn Việt nam                   35,000
    13 Băng dán cố định kim luồn miếng Thái Lan                     9,500
    14 Băng dính lụa 5x9,1m - 717  cuộn   Honner                  51,980.0
    15 Băng dính lụa 5cm x 5m - 141   cuộn   Urgo                  40,000.0
    16 Băng dính 2.5cm x 5m - Viettinbank TT  cuộn   Vietmec                           -  
    17 Băng dính 5cm x 5m - Viettinbank TT  cuộn   Vietmec                           -  
    18 Băng keo thử nhiệt hấp khô - 690 cuộn 3M/Italy                  550,000
    19 Băng rốn - 141 Cái Bảo Thạch                     2,100
    20 Băng thun gối H2 - 141 Cái Orbe                  140,000
    21 Bao camera - 362 Cái An Lành                     6,200
    22 Bao cao su - 362 Cái Amvi-Biotech/Việt Nam                        518
    23 Bộ gây tê ngoài màng cứng - 690 Bộ B.braun - Đức                  360,000
    24 Bộ Mask bóp bóng sơ sinh QĐ53 Cái Buben                  210,600
    25 Bộ rửa dạ dày (loại sử dụng một lần) Bộ Bạch Mai                  125,000
    26 Bộ trang phục bảo hộ y tế -598 Bộ Việt Nam                  100,000
    27 Bộ trang phục phòng dịch 7 chi tiết - Bộ Việt Nam                   77,000
    28 Bơm 50 ml cho ăn - 569 Cái MPV                     5,200
    29 Bơm 50 ml cho ăn - 141 Cái Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam                     5,400
    30 Bơm tiêm 10ml - 872 Cái MPV                     1,198
    31 Bơm tiêm 10 ml - 141 Cái Nhựa VN                     1,130
    32 Bơm tiêm 1ml Loại A - 909 Cái Vinahankook                        770
    33 Bơm tiêm 1 ml Loại A - 569 Cái MPV                        770
    34 Bơm tiêm 1 ml - 141 Cái Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam                        710
    35 Bơm tiêm 20ml Loại A - 690 Cái Vinahankook                     2,400
    36 Bơm tiêm 20 ml - 569 Cái MPV                     2,200
    37 Bơm tiêm 20 ml - 141 Cái Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam                     2,200
    38 Bơm tiêm 3ml - 141 Cái Nhựa VN                        780
    39 Bơm tiêm 1 lần 50ml - 569 Cái Vinahankook                     5,200
    40 Bơm tiêm 5ml - 141 Cái Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam                        740
    41 Bơm tiêm tự khóa 0.5 ml - TT (TTYT GIA LÂM) Cái Mediplast/Việt Nam  
    42 Bông lót bó bột cỡ 10 cm *2,7m - 141 cuộn Orbe                   14,800
    43 Bông lót bó bột cỡ 15 cm *2,7m - 141 cuộn Orbe                   18,200
    44 Bông hút - 220 gam An Lành                        198
    45 Bông thấm nước - 362 gam Bạch Tuyết                        190
    46 Bột oxit kẽm - 141 Lọ Xilong / Trung Quốc                  170,000
    47 Bột bó cỡ 20cm x 3,65m  - 141 cuộn Orbe                   32,000
    48 Băng bột bó 15cm x 4.6m - 141 cuộn Orbe                   28,000
    49 Bộ nhuộm Gram -141 Bộ Nam khoa /VN                  600,000
    50 Bôi trơn ống tủy Glyde - 141 hộp Dentsply                  400,000
    51 Canuyn mayor loại A - 909 Cái Greetmed                     9,000
    52 Canuyn mayo - 569 Cái Greetmed                     9,900
    53 Canuyn mayo-758 Cái Greetmed                   12,000
    54 Canuyn mayo - 141 Cái Greetmed                     4,830
    55 Canuyl mở khí quản - 569 Cái Greetmed                  132,000
    56 Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng - 569 Cái Welford                  450,000
    57 Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng - 141 Cái Welford                  445,000
    58 Chỉ Caresorb số 2.0 - 220 sợi CPT                   66,000
    59 Chỉ Catgut 4.0 sợi DP Phương Đông/VN                   94,500
    60 Chỉ Dafilon số 2/0 - 362 sợi B.braun                   30,000
    61 Chỉ Dafilon số 3/0 - 362 sợi B.braun                   30,500
    62 Chỉ Dafilon số 4/0 - 362 sợi B.braun                   30,500
    63 Chỉ Dafilon số 5/0 - 362 sợi B.braun                   31,000
    64 Chỉ DemeCryl số 3/0 - 569 sợi Demetech                   84,000
    65 Chỉ khâu liền kim các cỡ sợi Đức                  140,000
    66 Chỉ lanh cuộn DMC                  250,000
    67 Chỉ Novosyn Quick 2/0 - 362 sợi B.braun                  105,000
    68 Chỉ Nylon các số ( 4.0) - 569 sợi Suremed                   15,500
    69 Chỉ Nylon các số (5.0) - 569 sợi Suremed                   15,500
    70 Chỉ Nylon 6/0 - 349 sợi CPT                   41,000
    71 Chỉ nylon 6/0 - 362 sợi ETHICON, INC                  124,000
    72 Chỉ pec - lon sợi Việt Nam                   15,000
    73 Chỉ Polypropylene số 7/0 - 909 sợi ETHICON, INC                  148,000
    74 Chỉ Prolene số 7/0 - 362 sợi ETHICON, INC                  154,000
    75 Chỉ Safil Quick 2/0 (hồng) - 690 sợi B.bruan - TBN                  135,000
    76 Chỉ tan TH đa sợi số 4/0 - 2017(Vicryl 4.0) sợi Jonhson - Bỉ                   79,000
    77 Chỉ tiêu tổng hợp số 4/0 - 569 sợi CPT                   68,000
    78 Chỉ tiêu tổng hợp Surgicryl 910  số 1 - 362 sợi Johnson & Johnson                   60,000
    79 Chỉ tiêu tổng hợp Surgicryl 910 số 2/0 - 362 Sợi SMI/Bỉ                   53,500
    80 Chỉ tiêu tổng hợp Surgicryl 910 số 3/0 - 362 Sợi SMI/Bỉ                   54,000
    81 Chỉ Vicryl 3.0 W9120 ( Tiêu Chậm ) - 362 Sợi JohnSon & Johnson                   79,000
    82 Chỉ Vicryl 4.0 W9113 ( Tiêu Chậm ) - 362 Sợi JohnSon & Johnson                   81,000
    83 Chỉ không tan Nylon số 4/0 - 569 Sợi Demetech                   30,000
    84 Chỉ không tan Nylon số 5/0 - 569 Sợi Demetech                   30,000
    85 Cloramin B  ( Gói 1000g ) - 569 gam Biochemi                     225.0
    86 Cloramin B - 122 gam Nhật                     226.0
    87 Cloramin B (Túi 1kg) - 362 gam Schulke / Séc                     315.0
    88 Composit chảy (A2, A3, A3,5) - 141 Cái Vivadent                   35,000
    89 Composit đặc các loại-141 Cái Vivadent                   52,000
    90 Cồn 70 độ - 362 ml Công ty CP Hóa dược Việt nam                         50
    91 Cồn 90 độ (Can 5 lít) - 362 ml Hóa Dược                         48
    92 Cồn tuyệt đối - 141 ML Hóa Dược - VN                         92
    93 Dao Crescent - 141 Cái Madhu                  270,000
    94 Đai số 8 H1 - 569 Cái Orbe                  150,000
    95 Đai số 8 H1 - 141 Cái Orbe                  146,000
    96 Đai xương sườn H1 - 141 Cái Hameco                   99,000
    97 Đầu côn vàng - 141 Cái Jiangsu Huida                         80
    98 Đầu côn xanh - 141 Cái Jiangsu Huida                        100
    99 Đầu kim gây tê Loại A - 690  Cái Terumo                     1,600
  100 Đầu nối máy hút dịch Cái Đài Loan                  125,000
  101 Dầu parafin (chai 500ml) - 569 ml Việt Nam ( VN)                        160
  102 Dầu soi kính hiển vi Lọ TQ                   95,000
  103 Dây cho ăn TE, cỡ 8 Cái Nhật                   14,500
  104 Dây dẫn máy khí dung Dây Nhật                  450,000
  105 Dây Garo cao su (có dính dán) - 69. Cái HTXCST5                     5,200
  106 Dây garo có dính - 569 Cái VN                     6,000
  107 Dây garo có dính - 141 Cái VN                     5,000
  108 Dây garo cao su (động mạch) Chiếc Công ty CP Hóa dược Việt nam                   13,200
  109 Dây garo cao su (động mạch) Chiếc Công ty CP Hóa dược Việt nam                     4,800
  110 Dây hút trong thụt tháo phẫu thuật Mét Caosumina                   70,000
  111 Dây hút nhớt các cỡ - 569 Cái MPV                     4,000
  112 Dây hút nhớt các cỡ  - 141 Cái Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam                     2,750
  113 Dây hút nhớt các cỡ  - 1848 Cái Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam                     2,750
  114 Dây nối bơm tiêm điện - 141 Cái Welford                     9,200
  115 Dây nối máy hút nhớt các cỡ Cái Caosumina                     9,300
  116 Dây nối oxy Dây Đài Loan                     4,500
  117 Dây nối oxy 2 đầu - 690 Túi Việt Nam                     6,500
  118 Dây nối oxy - 141 Cái Hoàng Sơn                     6,500
  119 Dây oxy mask người lớn - trẻ em - 569 Cái MPV                   21,000
  120 Dây oxy mask người lớn - trẻ em - 141 Cái MPV                   18,000
  121 Dây oxy mask người lớn - trẻ em  - 1848 Cái Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam                   18,000
  122 Dây thở oxy gọng kính - 569 Cái MPV - VN                   17,500
  123 Dây thở oxy gọng kính - 872 Cái Gremeed                     8,500
  124 Dây thở oxy gọng kính - 141 Cái MPV - VN                     4,700
  125 Dây thở oxy gọng kính - 1848 Cái MPV - VN                     4,700
  126 Dây truyền dịch có kim bướm - 872 Bộ MPV -Việt Nam                     5,450
  127 Dây truyền dịch có kim - 141 Bộ Nhựa VN                     5,150
  128 Dây truyền dịch không kim - 141 Bộ Nhựa VN                     4,500
  129 Dây truyền máu Loại B - 569 Bộ Hàn Quốc                   14,500
  130 Dây truyền máu - 141 Bộ Terumo Corporation                   27,000
  131 Đè lưỡi bằng gỗ -141 Cái Hoàng Sơn                        300
  132 Điếu nhồi ngải - 389 Cái Việt Nam ( VN)                     4,075
  133 Đinh Kitsner 742 - 2017 Cái AF Medical                   75,000
  134 Dung dịch acid acetic - 362 Chai Trung quốc 70000
  135 Dung dịch sát khuẩn Cidex OPA - 362 ml Johnson & Johnson                        349
  136 Dung dịch CPC - 141 Lọ Prevest Denpro                  210,000
  137 Dung dịch ngâm dụng cụ - 362 Can                 3,000,000
  138 Dung dịch diệt khuẩn dụng cụ/Hexanios G+R - 569 ml Anios                        360
  139 Dung dịch Anios clean excel D (Hexanios) - 362 ml Anios                        330
  140 Dung dịch Eugenol (lọ 30 ml) - 690 Lọ Sultan                  100,000
  141 Dung dịch Fomaldehyde Chai Công ty CP Hóa dược Việt nam                  140,000
  142 Dung dịch KOH 20 % - 569 Chai Công ty CP Hóa dược Việt nam                  250,000
  143 Dung dịch sát khuẩn Steranios 2% - 362 ml Anios                         80
  144 Dung dịch tiệt khuẩn Septo Active (Hộp 2000gam) - 362 gam                       1,400
  145 Dung dịch sát khuẩn tay nhanh 80% Ethanol (chai 1 lít) - 362 ml sds                        160
  146 Dung dịch vệ sinh tay chứa cồn - 764 PCD Covid ml  An Phú                         118
  147 Dung dịch Lugol 3% - 569 ml Việt Nam                        620
  148 Dung dịch Lugol 3% - 141 ml Việt Nam                        600
  149 Dung dịch rửa tay nhanh Softman - 569 ml B.braun                        440
  150 Dung dịch Xanh Cresyl - 569 ml Merck                     9,450
  151 Eugenol - 141 Lọ Sultan                   80,000
  152 Etching - 141 Tuyp Vivadent                  180,000
  153 Fuji I 15g hoặc tương đương - 141  hộp  GC               1,500,000
  154 Fuji II 15g hoặc tương đương - 141  hộp  GC               1,200,000
  155  Fuji IX 15g hoặc tương đương - 141 Lọ GC               1,500,000
  156 Gạc cầu sản khoa Fi 45 mm vô trùng - 569 Cái Danameco                     2,760
  157 Gạc dẫn lưu phẫu thuật mũi - 569 Cái An Lành                     1,360
  158 Gạc dẫn lưu phẫu thuật tai - 569 Cái Danameco                     1,360
  159 Gạc hút (thấm nước) - 690 Mét Lợi Thành                     4,500
  160 Gạc hút - 141 Mét Lợi Thành                     2,890
  161 Gạc nội soi 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp (Gói 10 cái) -141 Gói Danameco                     3,900
  162 Gạc phẫu thuật cỡ 10cm x 10 cm - 569 Miếng Danameco                     1,100
  163 Gạc phẫu thuật cỡ 10cm x 10 cm x 12 lớp - 141   An Lành                     8,000
  164 Gạc hút - 569 Mét Lợi Thành                     4,000
  165 Gạc cản quang phẫu thuật ổ bụng - 141 Miếng An Lành                     6,000
  166 Gạc cản quang phẫu thuật ổ bụng - 1846 Miếng An Lành                     6,000
  167 Găng tay dài sản - 141 Chiếc Việt Nam ( VN)                     8,500
  168 Găng khám - 569 Đôi Supermax                     1,500
  169 Găng khám -141 Chiếc VGlove                     1,600
  170 Găng khám - 1850 Chiếc Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam                     1,400
  171 Găng tay khám bệnh, dùng 01 lần - 764 PCD Covid Đôi Top Glove                     2,900
  172 Găng tiệt trùng - 569 Đôi CTCP MERUFA                     6,500
  173 Găng tiệt trùng - 141 Chiếc CTCP MERUFA                     2,680
  174 Găng tay vô khuẩn - 764 PCD Covid Đôi Supermax                     5,397
  175 Gel bôi trơn K-Y - 141 Tuýp Doppel farmaceuti Srl/Italy                   95,000
  176 Gel siêu âm - 569 can An Phú                  140,000
  177 Gel siêu âm - 141  can An Phú                  100,000
  178 Gel sát khuẩn tay nhanh - 122 Ml                          268
  179 Giemsa (chai 1000ml) - 569 Ml Merck                     2,200
  180 Giá cắm ống máu lắng Cái                    200,000
  181 giá đựng nước tiểu Cái XNCK                   45,000
  182 Giấy điện tim 6 cần tập - 362 Tập Tele-Paper (M) Sdn. Bhd                   45,000
  183 Giấy in nhiệt - 690 Cuộn Hải Anh                   18,000
  184 Giấy in nhiệt gọi số - Nhật cuộn Nhật                   15,000
  185 Giấy nhiệt máy khí máu - 362 cuộn Hải Anh                   21,000
  186 Giấy in ảnh siêu âm - 362 cuộn Sony                  175,680
  187 Giấy in monitor sản khoa tập - 362 Tập Adventa-Malaysia                  141,120
  188 Gọng mũi đôi dùng cho máy trợ thở NCPAP - 362 Cái Epsilon Medical                  220,000
  189 Huyết thanh định nhóm ABO - 362 Bộ Sifil                  390,000
  190 Kẹp rốn 141 Cái Việt Nam                        880
  191 Khẩu trang 3 lớp - 569 Cái Thời Thanh Bình                     1,100
  192 Khẩu trang y tế VT Cái Minh Anh  
  193 Khẩu trang y tế -641 Cái Việt Nam                     4,706
  194 Khẩu trang y tế - 141 Cái CTY TNHH XTTM XNK Hoa Nam                     1,000
  195 Khẩu trang N95-641 Cái 3M                   94,706
  196 Khí CO2 bình 40 lít 569 Bình Kim khí Đông Anh                  260,000
  197 Khí CO2 bình 40 lít - 362 Bình Kim khí Đông Anh                  900,000
  198 Khóa ba chạc - 690 Cái B.braun - TS                   12,400
  199 Khóa 3 chạc - 569 Cái KYOLING                   10,000
  200 Khóa 3 chạc có dây nối - 141 Cái Trung Quốc                     9,000
  201 Kim bấm ối 2017 Cái Terumo                   30,000
  202 Kim bấm lấy máu - 569 Cái Terumo                        700
  203 Kim bướm loại A - 690 Chiếc B.braun ( Malaysia)                     5,400
  204 Kim bướm - 569 Chiếc Vinahankook                     1,400
  205 Kim bướm các cỡ - 141 Chiếc Vinahankook                     1,100
  206 Kim châm cứu các số - 141 Cái Changchun AIK Medical Devices                        580
  207 Kim chích máu - 141 Cái Hangzhou                        470
  208 Kim chọc dò gây tê tủy sống các cỡ - 569 Cái B.braun                   31,000
  209 Kim chọc dò gây tê tủy sống các cỡ - 141 Cái B.braun                   26,000
  210 Kim gây tê, đám rối - 690  Cái Nhật                  270,000
  211 Kim gây tê đám rối - 141 Cái B.braun                  250,000
  212 Kim gai lấy tủy - 141 Hộp Mani                   80,000
  213 Kim khâu 3 cạnh các cỡ Cái BSV                     2,000
  214 Kim lấy máu, lấy thuốc các cỡ - 569 Cái MPV                        500
  215 Kim lấy máu, lấy thuốc các cỡ - 141 Cái Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam                        385
  216 Kim luồn tĩnh mạch các cỡ - 141 Cái CTCP Nhà máy TTBYT  USM Healthcare                     5,800
  217 Kim bấm lấy máu Terumo - 141 Cái Terumo                     2,730
  218 Kính bảo hộ che mặt dùng 1 lần -598 Cái Việt Nam                   52,491
  219 Kính bảo hộ che mặt dùng nhiều lần -598 Cái Việt Nam                  158,824
  220 Lam kính - 141 Hộp Jiangsu Huida                   18,000
  221 Lọ đựng bệnh phẩm có nắp - 569 Lọ HTM                     2,000
  222 Lọ đựng phân có nắp 5.2017 Lọ HTM                     2,700
  223 Lọ đựng bệnh phẩm có nắp - 141 Lọ Công ty 3A                     2,000
  224 Lưỡi dao mổ các số - 362 Cái Kehr/ Ấn Độ                     1,000
  225  Lisgnopan - 141 Ông Septodon                   13,000
  226 Lisgnopan - 1846 Ông Septodon                   13,000
  227 Mask khí dung người lớn+trẻ em - 141 Cái Nhựa VN                   13,500
  228 Mask TE Cái TQ                   22,500
  229 Mask thanh quản QĐ53 Cái Tappa                  648,000
  230 Mast  oxy - 2017 Cái KYOLING                   23,000
  231 Miếng cầm máu tai, mũi - 2017 Miếng Medtronic                  150,000
  232 Miếng cầm máu mũi Merocel - 569 Miếng Medtronic                  155,000
  233 Miếng dán điện cực các loại - 569 Túi Skintact                   75,000
  234 Miếng dán điện cực các loại - 141 Túi Skintact                   70,000
  235 Mũ phẫu thuật giấy - 690 Cái Bảo Thạch                     1,500
  236 Mũ phẫu thuật - 141 Cái Phúc Hà                     1,300
  237 Mũ phẫu thuật Cty Hoàng Phương - tài trợ Cái Amvi-Biotech/Việt Nam  
  238  Nến parafil - 2017   Kg   Việt Nam                  85,765.0
  239  Nẹp cramer - 141  Cái  Hameco                  25,000.0
  240 Nẹp đêm ngắn H1 - 141 Cái Hameco                  210,000
  241 Nẹp cẳng tay H3, H4 - 141 Cái Hameco                  190,000
  242 Nẹp chống xoay dài các loại - 569 Cái Orbe                  310,000
  243 Nẹp chống xoay dài các loại - 141 Cái Hameco                  310,000
  244 Nẹp chữ T ( Vít 3,5mm) - 742 Cái AF Medical                  840,000
  245 Nẹp chữ T ( Vít 4,5mm ) - 742 Cái AF Medical               1,000,000
  246 Nẹp cổ Nẹp cổ cứng H1 - 141 Cái Hameco                  120,000
  247 Nẹp cổ mềm H1 - 141 Cái Orbe                   78,000
  248 Nẹp DHS 135 độ - 742 Cái Đức               3,410,000
  249 Nẹp gối H3 - 141 Cái Hameco                  290,000
  250 Nẹp Iselin - 141 Cái Hameco                   28,000
  251 Nẹp ngón bóng chày (Nẹp bóng chày) - 141 Cái Hameco                   20,500
  252 Nẹp ốp mâm chày - 742 Cái AF Medical               2,900,000
  253 Nẹp titan mini 2.0 thẳng 8 - 12 lỗ, dày 1.0mm - 742 Cái Anton Hipp/Orthon               1,300,000
  254 Nẹp titan mini 2.0 thẳng, 16 - 20 lỗ, dày 1.0mm - 742 Cái Anton Hipp/Orthon               1,400,000
  255 Nẹp vít xương quay 6 lỗ - 742 Cái Pakistan               1,075,000
  256 Nhiệt kế treo tường Cái Trung Quốc                  208,950
  257 Nhiệt kế treo tường QĐ53 Cái Sika                  225,700
  258 Nhiệt kế tủ lạnh Cái                     94,525
  259 Nhiệt kế tủ lạnh QĐ53 Cái Sika                  102,100
  260 Nước cất 1 lần - 362 lít Minh tâm                     9,100
  261 Nước Cất 2 Lần Loại C - 569 lít Vĩnh Phúc                   25,000
  262 Nước cất 2 lần - 362 lít Minh tâm                   25,000
  263 Nước rửa phim răng  - 362 liều B.Braun - Nhật                  980,000
  264 Nước tẩy Javen 60% - 362 lít Thuận Phát                   13,000
  265 Ống Canuyl mở khí quản - 690 cái Greetmed                  265,000
  266 Ống hút thai Loại A - 569 cái Ipas                   38,000
  267 Ống chống đông Natricitrat - 690 ống HTM                     1,300
  268 Ống chống đông Natricitrat-569 ống HTM                     1,050
  269 Ống chống đông Natricitrat - 141 ống HTM                     1,000
  270 Ống nghiệm Eppendorf - 141 ống Jiangsu Huida                        500
  271 Ống máu lắng ống Công ty CP Hóa dược Việt nam                     9,000
  272 Ống máu lắng loại A - 909 Cái Improve                   11,900
  273 Ống nghiệm nhựa EDTA - 569 ống HTM                     1,200
  274 Ống nghiệm nhựa EDTA - 141 ống HTM                     1,000
  275 Ống nghiệm chân không có chống đông EDTA K2 2ml - 141 ống BD -Mỹ                     2,500
  276 Ống nghiệm chống tiêu đường - 569 ống HTM                        940
  277 Ống chống đông hepain các cỡ - 569 ống HTM                     1,050
  278 Ống chống đông hepain các cỡ - 141 ống HTM                     1,000
  279 Ống nghiệm không chất chống đông 2017 ống Việt Nam                        300
  280 Ống nghiệm nhựa loại nhỏ k có chất chống đông (tt)-569 ống VN                        420
  281 Ống nghiệm nhựa loại nhỏ không có chất chống đông - 141 ống Hangzhou                        400
  282 Ống nghiệm nước tiểu thủy tinh các cỡ - 141 ống Hangzhou                     1,500
  283 Ống nội khí quản 2017 Cái Thái Lan                   57,400
  284 Ống nội khí quản - 569 Cái Kyoling                   20,000
  285 Ống nội khí quản các cỡ - 362 Cái Nanjing Hong An                   15,000
  286 Ống nội khí quản (size: 5/5,5/6/6,5/7,5) - Viettinbank TT Cái Shanghai  
  287 Ống nước tiểu nhựa có nắp - 690 ống Operson                        800
  288 Ống nước tiểu nhựa có nắp - 569 ống Operson                        800
  289 Ống nước tiểu nhựa có nắp - 141 ống Hangzhou                        930
  290  Ống xét nghiệm máu lắng - 141  ống Diagnostic                   10,500
  291 Ống sonde tiểu Nelaton - 690 Cái Sainty                     6,000
  292 Ống thông khí tai -  2017 Cái Medtronic                  300,000
  293 Ống thông khí tai đường kính 1,14 mm Cái Medtronic                  230,000
  294 Ống thông khí hòm nhĩ 1.14mm - 569 Cái Medtronic                  230,000
  295 ống thông khí tai đường kính 1,27 mm Cái Medtronic                  230,000
  296 Phác đồ chống sốc Tờ VN                  125,000
  297 Paringold - 569 Lọ Hàn Quốc                   71,000
  298 Phim x quang răng 3x4 - 362 Tờ AFGA                     4,933
  299 Phim XQ 8 x10 inch - 141 tờ Fujifilm / Nhật Bản                   14,800
  300 Phim X-Quang Laser 26x36cm - 3489 tờ Fujifilm / Nhật Bản                          -  
  301 Phim XQ 14x17inch-569 tờ AGFA                   40,000
  302 Phim lase Trimax TXE 20 x 25cm (8 x10'')-CT TNHH HOH VN tờ Carestream                          -  
  303 Phim lase Trimax TXE 34 x 43cm (14 x17'')-CT TNHH HOH VN tờ Carestream                          -  
  304 Phin lọc - 141 Cái Ningbo Boya Medical                   12,000
  305 Phin lọc khí Galamed 2017 Cái Galamed                   57,000
  306 Pin 1.5V Panasonic - 690 Đôi Panasonic                   26,000
  307 Pin 3V - 362 Đôi Panasonic                   25,000
  308 Pipet nhựa các cỡ (1, 3, 5ml) - 141 Cái Hangzhou                        980
  309 Protaper tay - 2017 Hộp Dentsply               3,313,118
  310 Quần áo phòng dịch 07 chi tiết - 362 Bộ An Lành                  120,000
  311 Que pass Cái Công ty CP Hóa dược Việt nam                   11,000
  312 Sonde dạ dày các số loại A - 690 Cái Symphon                   10,000
  313 Sonde dạ dày các cỡ - 569 Cái Symphon                   13,250
  314 sonde dạ dày trẻ em Cái THOMSON MEDICARE CO.,Ltd                   19,700
  315 Sonde dạ dày các cỡ - 141 Cái MPV                     6,800
  316 Sonde dẫn lưu silicon các cỡ - 141 Cái Hoàng Sơn                     8,600
  317 Sonde Foley 2 nhánh loại A - 690 Cái Coviden                   34,000
  318 Sonde Foley 2 chạc các số Loại A - 569 Cái Thái Lan                   20,000
  319 Sonde Foley 2 chạc các số-141 Cái Uro Technology                   30,000
  320 Sonde Foley 2 chạc các số - 1848 Cái Uro Technology                   30,000
  321 Sonde Foley 3 nhánh loại A - 690 Cái Coviden                   55,000
  322 Sonde Foley 3 nhánh các số - 569 Cái Uro Technology                   41,700
  323 Sonde Foley 3 nhánh các số - 141 Cái Uro Technology                   38,000
  324 Sonde hậu môn các cỡ - 469.2017 Cái Việt Nam                     8,000
  325 Sonde hậu môn VN Cái V N                     4,600
  326 Sonde hậu môn Loại B-569 Cái Hoàng Sơn                   11,000
  327 Sonde hút nhớt -  602 Cái Hoàng Sơn                     4,500
  328 Sonde hút nhớt các số - 909 Cái Hoàng Sơn                     4,200
  329 Sonde nelaton - 141 Cái Jiangsu Kaishou                     5,500
  330 Sonde Petze Chiếc Malaysia                   45,000
  331 Sonde nelaton loại A - 569 Cái Sainty                     6,050
  332 Tăm bông nha khoa - 569 Chiếc úc                        980
  333  Tăm bông nha khoa (Hộp 100 cái) - 141 Cái TPC                        900
  334 Tăm bông vô trùng - 141 Cái Hangzhou                     1,600
  335 Tay dao điện đơn cực 1 lần - 909 Cái Đài loan                  150,000
  336 Test kiểm chứng CLTK đồ vải - 569 Test 3M                     2,750
  337 Test nhanh chẩn đoán Rotavirus - 362 Test CTK                   65,000
  338 Test nhanh chẩn đoán viêm gan B - 362 Test Standard                   16,680
  339 Test thử nhanh viêm gan C (HCV) - 362 Test SD - Hàn Quốc                   29,500
  340 Test nhanh HIV (1/2 3.0) - 362 Test SD - Hàn Quốc                   32,500
  341 Test nhanh chuẩn đoán cúm (Influenza virus A,B) - 362 Test CTK                  115,000
  342 Test sốt xuất huyết  Dengue IgG/IgM - 362  Test CTK                   60,000
  343 Test sốt xuất huyết Dengue NS1 CTK - 362 Test CTK                   75,000
  344 Test sốt xuất huyết Dengue NS1 SD - 362 Test SD - Hàn Quốc                  102,000
  345 Test Majiruana - 569 Test Biocheck                   17,000
  346 Test thử nhanh tiểu đường Uright - 362 Test Đài loan                     8,900
  347 Test nhanh chẩn đoán HBeAg - 362 Test SD - Hàn Quốc                   22,600
  348 Test Morphin/Heroin - 569   Test Biocheck                   17,000
  349 Test nhanh chẩn đoán thai sớm HCG - 362 Test SD - Hàn Quốc                   11,400
  350 Test HP dạ dày (tìm Urease) - 362 hộp Viện VSDT TƯ - Việt Nam                  465,000
  351 Thuốc diệt tủy - 141  Lọ Arsenic/nga                  550,000
  352 Túi đóng thuốc đông y cuộn trung quốc               1,280,000
  353 Túi đựng nước tiểu Loại C - 569 Cái Hanaco-Trung Quốc                     5,000
  354 Túi đựng nước tiểu - 141 Cái Việt Nam                     4,500
  355 Túi đựng nước tiểu - 1848 Cái Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam                     4,500
  356 Túi Zipper (80 cái/kg) - 569 Cái Việt Nam ( VN)                     1,250
  357 Túi vải lọc thuốc - 362 Cái VN - VIỆT NAM                   40,000
  358 Tấm che mặt (sử dụng 1 lần) - 362 Cái                     35,000
  359 Viên Presept loại A - 569 Viên Johnson & Johnson                     6,300
  360 Vít titan Mini 2.0,các cỡ; tự khoan, tự taro- 742 Cái kim Đính                  350,000
  361 Vôi soda - 141 Can Anh                  625,000
  362 Vòng tránh thai - 362 Cái Merical                   14,500
  363 Bẩy khủy Cặp Thượng Hải                  194,400
  364 Bảy thẳng lòng máng nhỏ QĐ53 Cái Techo                   90,000
  365 Bảy thẳng lòng máng to QĐ53 Cái Techo                   90,000
  366 Bóc tách lợi QĐ53 Cái Techo                   36,700
  367 Cán gương 2017 Cái Prime                   44,000
  368 Cán gương khám răng QĐ53 Cái Techo, Pakistan                   34,600
  369 Chất hàn tạm Caviton - 569 Lọ GC - Nhật                  340,000
  370 Chất hàn tạm Caviton - 141 Lọ GC - Nhật                  340,000
  371 Chất lấy dấu loại 1 - 2017 Túi GC                  227,984
  372 chổi rửa ống nghiệm nhỏ Cái CSVN                     7,500
  373 Cốc nhựa - 569 Cái Việt Nam ( VN)                     1,000
  374 Cốc nhựa - 141 Cái Việt Nam ( VN)                     1,000
  375 Cortisomol - 141 hộp Pierre Rolland                  735,000
  376 Dầu máy (RMH) - 2017 LỌ NSK                  542,819
  377 Dây nối khoan tay nhanh mềm của ghế răng Cái Shanhai               1,134,000
  378 Giấy cắn - 141 hộp GC                  300,000
  379 Gutta máy - Gutta Protaper - 141 hộp GC                  400,000
  380 hộp gương hộp Techno                  291,600
  381 Mặt gương nha khoa - 690 Cái Túi 1 cái                   15,000
  382 Kìm nhổ răng 4 và 5 hàm dưới Cái Techo                  183,600
  383 Kìm nhổ răng 4 và 5 hàm trên cái Techo                  183,600
  384 Kìm nhổ răng sữa cửa dưới Cái Techo                  183,600
  385 Kìm nhổ răng sữa cửa trên Cái Techo                  183,600
  386 Kìm nhổ răng sữa răng cửa trên Cái Techo                  183,600
  387 Mũi khoan cắt xương tay chậm - 2017 Cái Densfly                   95,000
  388 Mũi khoan mở tủy Endo Z - 569 Cái Densfly                  260,000
  389  Mũi khoan đuôi chuột các cỡ - 141 Cái Mani                   23,000
  390 Nạo ngà răng cái DIM                   32,400
  391 Nạo ổ răng cái DIM                   97,200
  392 Nong, dũa  ống tủy - 690 Vỉ  Việt Nam ( VN)                   95,000
  393  Nong dũa các số - 141 Cái Mani                   90,000
  394  Nèn dọc - 141 Cái Mani                  350,000
  395 Ống hút - 909 Cái Việt Nam ( VN)                        700
  396 Ống hút - 569 Cái Việt Nam ( VN)                        700
  397 Panh gắp nha khoa Cái Mani, Nhật Bản                   32,400
  398 Que hàn Cái Techo                   33,000
  399 Que hàn- mỹ Cái Othoquest                  325,000
  400 Scandonest - 141 Ống Septodont                   13,000
  401 Sáp cắn dạng lá Cái Base plate wax                   86,400
  402 Sindonor-141 lọ Bạch Mai                     6,000
  403 Tay khoan RHM Cái NKS                       6,480,000
  404 Thạch cao đá - 2017 Túi Việt Nam ( VN)                   63,066
  405 Thám châm Cái Techo                   32,400
  406 Khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp 4D - THM tài trợ Cái CTCP giấy Vĩnh Tiến                          -  
  407 Khẩu trang kháng khuẩn KN95 - THM tài trợ Cái CTCP giấy Vĩnh Tiến                          -  
  408 Khẩu trang quốc phòng - ADKD06 - Viettinbank TT Cái Công ty TNHH một thành viên 76                          -  
  409 Khẩu trang y tế - BIDV tài trợ Cái CTCP Nam Cường HN                          -  
  410 Khẩu trang y tế -  Đoàn Ninh Hiệp tài trợ Cái Công ty TNHH Hapapolo                          -  
  411 Khẩu trang y tế - CLB Tennis Đoàn Kết tài trợ Cái CTCP  Y tế YHT/VN                          -  
  412 Khẩu trang y tế - Công đoàn Y tế TT Cái Việt nam                          -  
  413 Khẩu trang y tế GĐ Lê Thị Hiền TT Cái CTCP Dược Năm Tốt                          -  
  414 Khẩu trang y tế - 764 PCD Covid Cái An Lành                     1,085
  415 Khẩu trang N95 hoặc tương đương - 764 PCD Covid Cái NTIVINA                   15,400
  416 Khẩu trang FFP2 - 4187 Cái CTCP TMQT THỊNH LONG                          -  
  417 Bộ trang phục phòng chống dịch dùng 01 lần - 764 PCD Covid Bộ Nam Dương                  189,000
  418 Bộ trang phục vải không dệt quốc phòng - Viettinbank TT  Bộ Công ty TNHH một thành viên 76                          -  
  419 Quần áo phòng dịch liền thân - Đoàn Ninh Hiệp tài trợ Bộ Việt Nam                          -  
  420 Quần áo phòng dịch cấp độ 1,2 - GĐ Lê Thị Hiền TT Bộ CTCP Thêu May Mỹ Đức                          -  
  421 Bộ quần áo phòng chống dịch-Lever4 - 3602 (UBMT TQVN TPHN tà Bộ Nam Dương                          -  
  422 Bộ trang phục phòng chống dịch cấp độ 4 - THM tài trợ Bộ An Lành  
  423 Bộ trang phục phòng chống dịch cấp độ 2 - THM tài trợ Bộ CTCP TBYT SHB Hà Nội                          -  
  424 Test kháng nguyên Sars-CoV 2 (Trueline Covid 19)-2566 CDC TT Test Medicon-Việt Nam                          -  
  425 Trueline Covid-19 IgG/IgM Rapid Test (Hộp 40 test) - 4195 Test Medicon-Việt Nam                          -  
  426 Biosynex Covis - 19 Ag BSS-VINGROUP TT - 3379 Test Biosynex                          -  
  427 Biosynex Covis - 19 Ag BSS-VINGROUP TT - 4098 Test Biosynex                          -