HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

Đấu thầu dịch vụ bảo vệ an ninh trật tự

Người viết: Administrator 20/10/2023

Kính đề nghị các Quý Công ty/nhà cung cấp quan tâm có khả năng cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh trật tự gửi báo giá cho gói thầu “Đấu thầu dịch vụ bảo vệ an ninh trật tại Bệnh viện từ 01/12/2023 đến 30/11/2024 (12 tháng) cho Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm:

Gửi báo giá theo địa chỉ, thời hạn theo danh mục file đính kèm đến địa chỉ Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm./.

CHIA SẺ MẠNG XÃ HỘI