HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

Gói thầu: Cung cấp văn phòng phẩm, vật tư văn phòng và đồ dùng hành chính cho Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lâm

Người viết: Administrator 23/09/2023

Kính đề nghị các quý Công ty/nhà cung cấp/đơn vị quan tâm có khả năng cung cấp các mặt hàng về văn phòng phẩm, vật tư văn phòng và đồ dùng hành chính gửi báo giá cho gói thầu: Cung cấp văn phòng phẩm, vật tư văn phòng và đồ dùng hành chính cho Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lâm.

Gửi báo giá theo địa chỉ, thời hạn theo danh mục file đính kèm đến địa chỉ Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm