HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị Y tế năm 2024 cho bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm

Người viết: Administrator 24/04/2024