HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

Kế hoạch tuyển dụng viên chức 2022

Người viết: Administrator 15/09/2022
Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm năm 2022

Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm năm 2022

Xem quyết định tại