HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

Tham gia cung cấp báo giá cạnh tranh để thực hiện gói thầu: Mua sắm hoá chất xét nghiệm, Test nhanh chẩn đoán, khí Y tế bổ sung năm 2023 - 2024 cho Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm

Người viết: Administrator 02/01/2024
Kính mời các Đơn vị đủ điều kiện và năng lực tham gia cung cấp báo giá cạnh tranh để thực hiện gói thầu: Mua sắm hoá chất xét nghiệm, Test nhanh chẩn đoán, khí Y tế bổ sung năm 2023 - 2024 cho Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm ( Danh mục chi tiết đính kèm CV ) ). Xin trân trọng cảm ơn !

Kính mời các Đơn vị đủ điều kiện và năng lực tham gia cung cấp báo giá cạnh tranh để thực hiện gói thầu: Mua sắm hoá chất xét nghiệm, Test nhanh chẩn đoán, khí Y tế bổ sung năm 2023 - 2024 cho Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm ( Danh mục chi tiết đính kèm CV ) ). Xin trân trọng cảm ơn !