HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu dự thi tuyển viên chức năm 2019 cho các đối tượng có trình độ đào tạo là Y sỹ trung cấp và trung cấp chuyên ngành y học khác, có chứng chỉ chuyển đổi

Người viết: Administrator 27/12/2019
Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu dự thi tuyển viên chức năm 2019 cho các đối tượng có trình độ đào tạo là Y sỹ trung cấp và trung cấp chuyên ngành y học khác, có chứng chỉ chuyển đổi