HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

Thông báo Lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế HN năm 2019

Người viết: Administrator 10/01/2020