HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

Thông báo mời thầu gói thầu: Sửa chữa, bảo dưỡng TBYT năm 2023 cho Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm

Người viết: Administrator 13/12/2023

Thông báo mời thầu gói thầu: Sửa chữa, bảo dưỡng TBYT năm 2023 cho Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm

Kính mời các Đơn vị đủ điều kiện và năng lực tham gia cung cấp báo giá cạnh tranh để thực hiện gói thầu: Sửa chữa, bảo dưỡng TBYT năm 2023 cho Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm ( Nội dung đính kèm công văn )