HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

Thông báo thầu

Người viết: Administrator 02/11/2023

Kính đề nghị Quý Công ty, các nhà cung cấp có khả năng gửi báo giá cho gói thầu: “Cung cấp triển khai hệ thống kiểm soát xe thông minh bằng thẻ từ khu vực để xe của khách, của người bệnh tại Bệnh viện”; “Triển khai xây lắp nhà bảo vệ và hệ thống camera khu vực nhà xe của khách, của người bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm”.

Gửi báo giá theo địa chỉ, thời hạn theo đúng danh mục file đính kèm đến địa chỉ Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm.

CHIA SẺ MẠNG XÃ HỘI