HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

Thông báo về lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019.

Người viết: Administrator 19/02/2020
Thông báo về lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019. Sở Y tế đã ban hành Thông báo số 159/TB-SYT ngày 08/01/2020 thông báo thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển viên chức năm 2019. Tuy nhiên do thời điểm này, Ngành Y tế Hà Nội cần tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế Hà Nội sẽ điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi tuyển và xét tuyển viên chức năm 2019, lịch thi và xét cụ thể, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế Hà Nội sẽ thông báo sau.

Thông báo về lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019.
Sở Y tế đã ban hành Thông báo số 159/TB-SYT ngày 08/01/2020 thông báo thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển viên chức năm 2019.
Tuy nhiên do thời điểm này, Ngành Y tế Hà Nội cần tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế Hà Nội sẽ điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi tuyển và xét tuyển viên chức năm 2019, lịch thi và xét cụ thể, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế Hà Nội sẽ thông báo sau.
Click vào link để xem thông tin chi tiết:/Uploads/files/cvdi-698-2020-1_signed-soyt (1).pdf