HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA DỮ LIỆU ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Người viết: Administrator 13/11/2020
Để việc xét tuyển vòng 1 đảm bảo yêu cầu, tránh sai sót, Sở Y tế thông báo danh sách thí sinh dự tuyển trên Website của Sở Y tế Hà Nội http://soyte.hanoi.gov.vn tại các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng và yêu cầu thi sinh dự tuyển, đơn vị tuyển dụng thực hiện 1 số yêu cầu dưới đây

Để việc xét tuyển vòng 1 đảm bảo yêu cầu, tránh sai sót, Sở Y tế thông báo danh sách thí sinh dự tuyển trên Website của Sở Y tế Hà Nội http://soyte.hanoi.gov.vn tại các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng và yêu cầu thi sinh dự tuyển, đơn vị tuyển dụng thực hiện 1 số yêu cầu sau:

- Đối với thi sinh đăng ký dự tuyển: Rà soát lại dữ liệu, các thông tin cá nhân của thí sinh đăng ký dự tuyển, đặc biệt là các nội dung: vị trí dự tuyển; ngành hoặc chuyên ngành đào tạo; trình độ tin học, diện ưu tiên.

- Nếu cần bổ sung làm rõ thông tin trong danh sách dự tuyển đính kèm thông báo này, thí sinh dự tuyển làm đơn theo mẫu và mang theo bản sao giấy tờ minh chứng đến Sở Y tế (số 4 Sơn Tây, Bà Đình, Hà Nội) để đề nghị bổ sung.

- Thời gian đề nghị bổ sung: Trong giờ hành chính từ ngày 11/11/2020 đến 16 ngày 16/11/2020 tại Sở Y tế (qua phòng Tổ chức cán bộ).

- Hết thời hạn nêu trên, các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 vào các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Y tế hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin liên quan đến điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển.

Sở Y tế trân trọng thông báo./.

Xem Nội Dung Thông Báo Tại Đây