HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA DỮ LIỆU ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN GIA LÂM

Người viết: Administrator 01/12/2022

Nội dung: Ngày 30/11/2022, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm ký Thông báo việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2022 của Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm.

Chi tiết xem tại đây

CHIA SẺ MẠNG XÃ HỘI