HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

Thông báo vv phổ biến nội quy, quy chế cho thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019

Người viết: Administrator 27/11/2020
Thông báo vv phổ biến nội quy, quy chế cho thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019

Thông báo vv phổ biến nội quy, quy chế cho thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019

Thông tin chi tiết